Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Нәһәмја 3:1—32

МҮНДӘРИҸАТ

  • Диварларын бәрпасы (1—32)

3  Баш каһин Әлјасиб+ вә онун каһин гардашлары Гојун дарвазасыны+ тикмәјә башлады, сонра ону һәср едиб+ гапыларыны гојдулар, Миаһ гүлләсинә+ вә Һәнанил гүлләсинә+ гәдәр һиссәни һәср етдиләр.  Онларын јанында әриһалылар+, онларын да јанында Имри оғлу Зәггур ишләјирди.  Һәснәә оғуллары Балыг дарвазасыны+ тикдиләр, тахта чәрчивә+ гојуб, гапыларыны, ҹәфтәләрини вә рәзәләрини јеринә тахдылар.  Онларын јанында Һәггуз оғлу Урјаһын оғлу Мәримут+ тәмир ишләри ҝөрүрдү. Онун јанында Мәшизабил оғлу Бәрхијанын оғлу Мәшуллам+, онун да јанында Бәәнна оғлу Садыг ишләјирди.  Онун јанында тәгуһлулар+ бәрпа иши ҝөрүрдү. Онларын әсилзадәләри исә тәјин олунмуш нәзарәтчиләрә табе олуб бу иши ҝөрмәји шәнләринә сығышдырмадылар.  Фасиһ оғлу Јуада вә Бәсуд оғлу Мәшуллам Гәдим шәһәр дарвазасыны+ бәрпа етдиләр, тахта чәрчивә гојуб, гапыларыны, ҹәфтәләрини вә рәзәләрини тахдылар.  Онларын јанында ҝибјонлу+ Мәлат вә мәрунутлу Јадун бәрпа ишләри ҝөрүрдү. Онлар чајын*+ о тајындакы бөлҝәнин валисинин табелијиндә олан Ҝибјон вә Миспаһдан+ идиләр.  Онларын јанында зәрҝәрләрдән бири олан Хәрај оғлу Үззиил ишләјирди. Онун јанында әтријјатчы Һәнанијјә бәрпа ишләри ҝөрүрдү. Онлар Јерусәлимдә Ҝениш дивара+ гәдәр јерә даш дөшәдиләр.  Онларын јанында Јерусәлим вилајәтинин бир јарысынын башчысы Хур оғлу Рәфај бәрпа ишләри ҝөрүрдү. 10  Онун јанында Һарумаф оғлу Јадај өз евинин гаршысында бәрпа иши ҝөрүрдү, онун јанында да Һәшбәнја оғлу Һәттуш ишләјирди. 11  Һарим+ оғлу Мәлкијјә вә Фәһат-Муаб+ оғлу Һәшшуб диварын диҝәр һиссәсини вә Соба гүлләсини+ бәрпа едирди. 12  Онларын јанында Јерусәлим вилајәтинин диҝәр јарысынын башчысы Луһиш оғлу Сәллум гызлары илә бирликдә ишләјирди. 13  Вади дарвазасыны+ Һанун вә зәнаһлылар+ тәмир етдиләр, ону тикиб, гапыларыны, ҹәфтәләрини, рәзәләрини тахдылар. Һәмчинин Күл дарвазасына+ гәдәр мин гулаҹ* узунлуғунда диварлары бәрпа етдиләр. 14  Күл дарвазасыны исә Бејт-Һәкарим+ вилајәтинин башчысы Рәһаб оғлу Мәлкијјә тәмир етди, ону тикиб, гапыларыны, ҹәфтәләрини, рәзәләрини тахды. 15  Миспаһ+ вилајәтинин башчысы Көлһүз оғлу Сәлун Булаг дарвазасыны+ тәмир етди. О, дарвазаны вә дамыны тикди, гапыларыны, ҹәфтәләрини вә рәзәләрини тахды. Һәмчинин Падшаһ бағы+ үчүн олан Шелаһ* һовузунун+ диварларыны Давудун шәһәриндән+ енән Пилләкәнә+ гәдәр бәрпа етди. 16  Сәлундан сонра Бејт-Сур+ вилајәтинин бир јарысынын башчысы Әзбуг оғлу Нәһәмја ишләјирди. О, Давуд гәбиристанлығынын+ гаршысындан әввәлләр тикилмиш һовуза+ вә Иҝидләр евинә гәдәр бәрпа ишләри ҝөрүрдү. 17  Ондан сонра лавилиләрдән Бәнни оғлу Рәһум ишләјирди, онун јанында Гәјла+ вилајәтинин бир јарысынын башчысы Һәшбијјә өз вилајәтинин пајына дүшән һиссәни бәрпа едирди. 18  Һәшбијјәдән сонра онларын гардашлары ишләјирди. Онлара Гәјла вилајәтинин бир јарысынын башчысы Һәнадад оғлу Бәввај нәзарәт едирди. 19  Онун јанында Миспаһ башчысы Јешу+ оғлу Исәр ишләјирди. О, Истинад диварындакы+ Ҹәббәханаја чыхан јохушун гаршысындакы һиссәни бәрпа едирди. 20  Ондан сонра Зәббај+ оғлу Бәрух Истинад диварындан баш каһин Әлјасибин+ евинин ҝиришинә гәдәрки һиссәни ҹанла-башла бәрпа едирди. 21  Ондан сонра Һәггуз оғлу Урјаһын оғлу Мәримут+ Әлјасибин евинин ҝиришиндән евин ахырына гәдәрки һиссәни бәрпа едирди. 22  Ондан сонра Иордан+ бөлҝәсиндә* јашајан каһинләр бәрпа ишләри ҝөрүрдүләр. 23  Онлардан сонра Бинјаминлә Һәшшуб өз евләринин өнүндә бәрпа ишләри ҝөрүрдүләр. Онлардан сонра Әнанијјә оғлу Мәсејјәнин оғлу Әзрија өз евинин јанында бәрпа ишләри ҝөрүрдү. 24  Ондан сонра Һәнадад оғлу Бәнја Әзријанын евиндән Истинад диварына+ вә күнҹә гәдәрки һиссәни бәрпа едирди. 25  Ондан сонра Узај оғлу Пәлал Истинад диварынын вә Падшаһ сарајындан+ јүксәлән гүлләнин өнүндә бәрпа ишләри ҝөрүрдү. (Бу јухары гүллә Кешикчи һәјәтинә+ аид иди.) Пәлалдан сонра Фаруш+ оғлу Фәдај ишләјирди. 26  Офелдә+ јашајан мәбәд гуллугчулары+ шәргдәки Су дарвазасынын+ өнүнә вә дивардан бајыра чыхан гүлләјә гәдәрки һиссәни бәрпа едирди. 27  Онлардан сонра тәгуһлулар+ дивардан бајыра чыхан бөјүк гүлләнин өнүндән Офел диварынадәк һиссәни бәрпа едирдиләр. 28  Каһинләр Ат дарвазасындан+ јухарыда, һәр бири өз евинин гаршысында бәрпа ишләри ҝөрүрдү. 29  Онлардан сонра Иммир оғлу Садыг+ өз евинин өнүндәки һиссәни бәрпа едирди. Ондан сонра Шәрг гапысынын+ ҝөзәтчиси Сәкәнја оғлу Шәмај бәрпа ишләри ҝөрүрдү. 30  Ондан сонра Шәләмја оғлу Һәнанијјә вә Салафын алтынҹы оғлу Һанун диҝәр һиссәни бәрпа едирди. Ондан сонра Бәрхија оғлу Мәшуллам+ өз евинин* гаршысында бәрпа ишләри ҝөрүрдү. 31  Ондан сонра зәрҝәрләр иттифагынын үзвү Мәлкијјә Нәзарәт дарвазасынын гаршысында јерләшән мәбәд гуллугчуларынын+ вә таҹирләрин евинә гәдәр, еләҹә дә диварын күнҹүндәки үст отаға гәдәр бәрпа ишләри ҝөрүрдү. 32  Күнҹдәки үст отагла Гојун дарвазасы+ арасындакы һиссәни зәрҝәрләрлә таҹирләр бәрпа едирдиләр.

Һашијәләр

Фәрат чајы.
Тәх. 445 м. 1 гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Мәнасы: канал. Бу һовуз канал сују илә долурду.
Диҝәр вариант: гоншу бөлҝәдә.
Јахуд отағынын.