Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Нәғмәләр нәғмәси 1:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

 • Нәғмәләр нәғмәси (1)

 • Гыз (2—7)

 • Јерусәлим гызлары (8)

 • Падшаһ (9—11)

  • «Сәнә гызыл һәлгәләр дүзәлдәрик» (11)

 • Гыз (12—14)

  • «Мәһбубум әтирли мүрр кисәси кимидир» (13)

 • Чобан (15)

  • «Аһ дилбәрим, ҝөзәлсән!»

 • Гыз (16, 17)

  • «Еј мәһбубум, нә ҝөзәлсән» (16)

1  Сүлејманын гошдуғу нәғмәләр нәғмәси.+   «Гој ләбләрин мәни өпсүн,Чүн нәвазишләрин шәрабдан шириндир.+   Әтиринин гохусу нә хошдур,+ Адын баша төкүлән әтирли јағ кимидир.+ Буна ҝөрә гызлар сәнә ашигдир.   Мәни өзүнлә апар, ҝәл гачаг. Падшаһ мәни ичәри отагларына ҝәтириб! Ҝәл бирҝә севиниб-шадланаг, Нәвазишләрини шәрабдан чох вәсф едәк. Ахы гызлар сәнә ашиг олмасын, нејләсин!   Еј Јерусәлим гызлары, гара олсам да, гәшәнҝәм,Гәдар+ чадырлары кими, Сүлејманын чадырларынын+ гумашы кими.   Бахмајын рәнҝим белә гарадыр,Мәни ҝүнәш гаралдыб бахышларыјла. Анамын оғуллары мәнә һирсләнмишдиләр,Мәни үзүм бағларына ҝөз олмаға ҝөндәрмишдиләр,Мәнсә һеч өз бағыма ҝөз ола билмәдим.   Еј истәкли јарым,Сөјлә, сүрүнү һарада отарырсан,+Ҝүнорталар һараларда јатырырсан? Сөјлә ки, јаслы гадынлартәк јашмаг вурубЈолдашларынын сүрүләри арасында ҝәзмәјим».   «Еј ҝөзәлләр ҝөзәли, билмирсәнсә,Сүрүнүн изи илә ҝет.Чәпишләрини чобанларын чадырлары јанында отар».   «Еј севҝилим, сән фиронун арабаларына гошулмуш мадјана+ бәнзәјирсән. 10  Јанагларын бәзәкләр* арасында,Ҝәрдәнин бојунбағы ичиндә нә ҝөзәлдир. 11  Сәнә ҝүмүшлә бәзәнмишГызыл һәлгәләр дүзәлдәрик». 12  «Падшаһ сүфрә архасында отураркәнӘтиримин+ гохусу јајылыр. 13  Мәһбубум ҝеҹәләр гојнумдакыӘтирли мүрр+ кисәси кимидир. 14  Мәһбубум мәним үчүнЕјн-Ҝеди+ үзүмлүкләриндә бир дәстә хынаҝүлү+ кимидир». 15  «Аһ дилбәрим, ҝөзәлсән! Ҝөзәлсән, ҝөјәрчин ҝөзлүсән!»+ 16  «Еј мәһбубум, нә ҝөзәлсән, нә гәдәр ширинсән!+ Јатағымыз јашыл чәмәндир. 17  Евимизин дирәкләри сидрләр,Тирләри ардыҹ ағаҹларыдыр.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: һөрүкләр.