Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәсәлләр 6:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҝиров бојун олмаг хаталыдыр (1—5)

  • Тәнбәл вә гарышга (6—11)

  • Јарамаз, бәдәмәл адам (12—15)

  • Јеһованын зәһләси ҝетдији једди шеј (16—19)

  • Ајағысүрүшкән гадындан горун (20—35)

6  Оғлум, башгасындан өтрү ҝиров бојун олмусанса,+Јадла әл сыхыб разылыға ҝәлмисәнсә,+   Вәд едәрәк тәләјә дүшмүсәнсә,Дилиндән чыхан сөз сәни тора салыбса,+   Ҹаныны гуртар, оғлум.Чүнки онун пәнҹәсинә кечмисән. Белә ет: ҝет онун ајағына дүш, јалвар, јахар.+   Ҝөзүнә јуху вермә,Ҝөз гапагларын јумулмасын.   Овчудан гачан ҹејран кими гач гуртул,Сәјјадын әлиндән чыхан гуштәк ҹаныны гуртар.   Еј тәнбәл, ҝет гарышгаја бах.+Ону мүшаһидә елә, һикмәт газан.   Онун нә ағасы, нә башчысы, нә һөкмдары вар.   Азугәсини јајда тәдарүк едәр,+Јемини бичин мөвсүмүндә јығар.   Ај тәнбәл, нә вахтадәк јатаҹагсан? Һачан јухудан дураҹагсан? 10  Бир аз да јатсан, бир аз да мүрҝүләсән,Бир аз да әл-голуну саллајыб отурсан,+ 11  Јохсуллуг гулдур кими башынын үстүнү кәсәҹәк,Еһтијаҹ сојғунчу кими үстүнә ҹумаҹаг.+ 12  Јарамаз, бәдәмәл адам дилиндә сахта сөзләр ҝәзәр.+ 13  Ҝөз вурар,+ ајаглары илә ишарә едәр, бармаглары илә ҝөстәрәр. 14  Үрәји мәкрлидир,Даима фитнә гурар,+ нифаг салар.+ 15  Она ҝөрә дә сону гәфил ҝәләр,Бир ан ичиндә јыхылыб наәлаҹ галар.+ 16  Алты шеј вар ки, Јеһованын зәһләси ҝедир,Једди шејдән икраһ едир: 17  Тәкәббүрлә бахан ҝөзләр,+ јалан данышан дил,+ ҝүнаһсыз ган төкән әлләр,+ 18  Фитнә гуран үрәк,+ шәр үчүн тәләсән ајаг, 19  Нәфәси јаланла ҝедиб-ҝәлән шаһид,+Гардашлар арасына нифаг салан кәс.+ 20  Оғлум, атанын әмрини јеринә јетир,Ананын нәсиһәтиндән чыхма.+ 21  Онлары һәмишәлик үрәјинә һәкк ет.Бојнуна дола. 22  Онлар ҝетдијин јолда сәнә бәләдчилик едәр,Јатанда кешијини чәкәр,Ојананда сәнинлә данышар*. 23  Чүнки әмр чырагдыр,+Нәсиһәт нурдур.+Тәрбијә вә мәзәммәт һәјата апаран јолдур.+ 24  Онлар сәни ајағысүрүшкән гадындан горујар,+Әхлагсыз гадынын ширин дилиндән һифз едәр.+ 25  Онун ҝөзәллијинә ашиг олма,+Гојма шәһвәтли бахышлары сәни әсир алсын. 26  Фаһишәнин уҹбатындан адам әлиндә јаван чөрәк галар,+Өзҝә арвады әзиз ҹаны овламаға чыхар. 27  Адам гојнуна од ҝөтүрсә, мәҝәр палтары јанмаз?+ 28  Көз үстүндә ҝәзәнин ајаглары бишмәз? 29  Башгасынын арвады илә јахынлыг едәнин дә һалы белә олар.Она тохунан ҹәзасыз галмаз.+ 30  Аҹ адам гарныны дојдурмаг үчүн оғурларса,Кимсә ону гынамаз. 31  Анҹаг әлә кечсә, једди гатыны өдәјәр,Евинин вар-јохуну верәр.+ 32  Гадынла зина едән ағылсыздыр,Белә адам өзү өзүнү мәһв едир.+ 33  О, өзүнә јара вурар, өзүнү һөрмәтдән салар,+Рүсвајчылыг дамғасы үстүндән ҝетмәз.+ 34  Чүнки гысганҹлыг гадынын әрини ҹошдурар,Гисасы амансыз олар.+ 35  Бундан өтрү нә версән дә јумшалмаз*,Һеч бир һәдијјә илә һирси сојумаз.

Һашијәләр

Јахуд сәнә нәсиһәт верәр.
Јахуд фидјә ҝөтүрмәз.