Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәсәлләр 28:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гануна гулаг тыхајанын дуасы ијрәнҹдир (9)

  • Ҝүнаһыны бојнуна алан мәрһәмәт тапар (13)

  • Тез варланмаг истәјән тәмиз галмаз (20)

  • Мәзәммәт јалтаглыгдан јахшыдыр (23)

  • Сәхавәтли адам корлуг чәкмәз (27)

28  Шәр адамы гован олмаса да гачар,Салеһ исә аслан кими архајындыр.+   Өлкәдә гијам оланда ҝүндә бир рәһбәр олар,+Амма бәсирәтли, ариф адамын сајәсиндә рәһбәрин һакимијјәти узун сүрәр.+   Мәзлумлара фырылдаг ҝәлән касыб+Бүтүн азугәни јујуб апаран лејсана бәнзәр.   Гануну сајмајанлар шәр адамы уҹалдар,Гануна әмәл едәнләрсә онлара гәзәбләнәр.+   Шәр адамлар әдаләт нәдир билмәз,Амма Јеһованы ахтаран кәсләр һәр шеји дәрк едәр.+   Камиллик јолу илә јеријән касыб инсанЈолу әјри варлыдан јахшыдыр.+   Дәрракәли оғул гануна әмәл едәр,Гарынгулулара јолдаш олан исә атасыны рүсвај едәр.+   Сәләмлә, мүамилә илә, сәрвәт јығанын+ варыКасыба сәхавәт ҝөстәрәнә галар.+   Ким ки гулағыны тыхајыб гануну ешитмирОнун дуасы да ијрәнҹдир.+ 10  Дүз адамы пис јола чәкән газдығы гујуја өзү дүшәр,+Камилләрин исә нәсиби хејир олар.+ 11  Варлы адам өз ҝөзүндә һикмәтли ҝөрүнәр,+Амма бәсирәтли касыб онун үрәјини охујар.+ 12  Салеһләрин зәфәри алгышланар,Амма писләр һакимијјәтә ҝәләндә халг ҝизләнәр.+ 13  Ҝүнаһларыны өрт-басдыр едән хејир тапмаз,+Ҝүнаһыны бојнуна алыб ондан әл чәкәнә рәһм едиләр.+ 14  Һәмишә ҝөздә-гулагда олан кәс бәхтијардыр,Амма үрәјини инадкар едән бәдбәхтлијә дүчар олар.+ 15  Мәзлум халгын үзәриндәки рәһмсиз һөкмдарНәрилдәјән аслана, гызышмыш ајыја бәнзәр.+ 16  Бәсирәтсиз рәһбәр мәнсәбиндән суи-истифадә едәр,+Һарам газанҹа нифрәт едәнин өмрү узун олар.+ 17  Гана баис олан гәбрәҹән гачар.+ Гој һеч ким она көмәк еләмәсин. 18  Камиллик јолу илә ҝедән гуртулар,+Амма әјри јолун јолчусу гәфил јыхылар.+ 19  Торпағыны әкиб-беҹәрәнин чөрәји бол олар,Амма бош шејләрин далынҹа дүшән мүфлисләшәр.+ 20  Садиг инсанын хејир-бәрәкәти олар.+Тез варланмаг истәјән тәмиз галмаз.+ 21  Үзҝөрәнлик јахшы дејил.+Бир тикә чөрәкдән өтрү инсан хәта төрәдә биләр. 22  Пахыл* адамын вар-дөвләтдән өтрү үрәји ҝедир,Даһа билмир ки, јохсуллуг ону јахалајаҹаг. 23  Инсана сәһвини ҝөстәрән кәс+Јалтагланан адамдан чох лүтф тапар.+ 24  Ата-анасыны сојуб: «Бу ҝүнаһ дејил», дејән+ Гарәтчиләрә јолдашдыр.+ 25  Тамаһкар* ихтилаф јарадар,Амма Јеһоваја ҝүвәнәнин ҝүзәраны хош олар.+ 26  Өз үрәјинә етибар едән ахмагдыр,+Һикмәтлә јеријән исә саламат галар.+ 27  Јохсуллара әл тутан корлуг чәкмәз,+Амма ҝөзүнү онлардан гачыран ләнәт јијәси олар. 28  Писләр һакимијјәтә ҝәләндә халг ҝизләнәр,Амма онлар јох оланда салеһләр чохалар.+

Һашијәләр

Јахуд аҹҝөз.
Диҝәр вариант: гүрурлу инсан.