Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Мәсәлләр 24:1—34

МҮНДӘРИҸАТ

  • Пис адамлара һәсәд апарма (1)

  • Ев һикмәтлә тикиләр (3)

  • Салеһ јыхылса да, галхар (16)

  • Пислијин әвәзини вермә (29)

  • Тәнбәллик сәфаләт ҝәтирәр (33, 34)

24  Пис адамлара һәсәд апарма,Онлара гошулмағы арзулама.+   Чүнки үрәкләриндән зоракылыг кечир,Дилләри писликдән данышар.   Ев һикмәтлә тикиләр,+Бәсирәтлә мөһкәмләнәр.   Билик сајәсиндә отаглар доларГијмәтли, ҝөз охшајан хәзинәләрлә.+   Ҝүҹ мүдрикдәдир,+Инсанын елми гүввәтини артырар.   Даваны ағыллы мәсләһәтлә апар,+Мәсләһәтчи чох оларса, гәләбә чалынар.+   Ахмаг үчүн әсил һикмәт әлчатмаздыр,+О, шәһәр дарвазасында демәјә сөз тапмаз.   Шәр гуранын адыУста фитнәкар галар.+   Ахмаг нијјәтләр ҝүнаһ төрәдәр,Халгын ришхәндчидән зәһләси ҝедәр.+ 10  Дар ҝүндә руһдан дүшсән,Ҝүҹүн түкәнәр. 11  Өлүмә апарыланлары хилас ет,Мәһвин астанасында оланлары ҝери чәк.+ 12  Десән: «Хәбәримиз јох иди», Мәҝәр үрәкләри јохлајан буну билмәз?+ Әлбәттә ки, сәни мүшаһидә едән буну биләр,Һәр кәсә әмәлинә ҝөрә әвәз верәр.+ 13  Оғлум бал је, бал хејирлидир.Шаны балы ағзы ширин едәр. 14  Бил ки, һикмәт дә ҹана хејирдир,+ Ону тапсан, ҝәләҹәјин вар,Үмидин пуча чыхмаз.+ 15  Салеһин еви јанында хаинҹәсинә пусгу гурма,Онун јурдуну виран гојма. 16  Салеһ једди дәфә јыхылар, јенә галхар,+Шәр адамы исә мүсибәт бирдәфәлик јыхар.+ 17  Дүшмәнин јыхыланда севинмә,О бүдрәјәндә үрәјин шадланмасын.+ 18  Јохса Јеһова ҝөрәр, Она ағыр ҝедәр,Гәзәбини ондан дөндәрәр.+ 19  Пис адамлара ҝөрә дилхор олма,Шәр адамлара гибтә етмә. 20  Чүнки писин ҝәләҹәји јохдур,+Шәр адамын чырағы сөнәр.+ 21  Оғлум, Јеһовадан да, падшаһдан да горх.+ Хәјанәткарлара јолдаш олма.+ 22  Чүнки онларын ахыры гәфил ҝәләр.+ О икисинин* онлара верәҹәји ҹәзаны ким билир?+ 23  Бунлар да мүдрикләрин кәламыдыр: Мәһкәмәдә тәрәфкешлик етмәк јахшы дејил.+ 24  Шәр адама: «Салеһсән», дејәни+ Елләр ләнәтләр, халглар гынајар. 25  Амма ону тәнбеһ едәнләрин агибәти хош олар,+Башларына немәт јағар.+ 26  Дүрүст ҹаваб верәнин дилиндән өпәрләр*.+ 27  Чөл ишләрини саһмана сал, тарлада һәр ишини ҝөр гуртар,Сонра евини тик. 28  Наһагдан башгасынын әлејһинә шаһид дурма,+ Мәбада дилин башгаларына јалан сатсын.+ 29  Демә: «Мәнә етдијини она едәҹәјәм,Әмәлинин әвәзини верәҹәјәм».+ 30  Тәнбәлин тарласынын,+Ағылсызын бағынын јанындан кечдим. 31  Ҝөрдүм һәр јаны алаг басыб,Ҝиҹиткән бүрүјүб,Даш-дивары учуб.+ 32  Бахдым, фикрә далдым,Өзүмә ибрәт ҝөтүрдүм: 33  Бир аз јатсан, бир аз мүрҝүләсән,Бир аз әл-голуну саллајыб отурсан, 34  Јохсуллуг гулдур кими башынын үстүнү кәсәр,Еһтијаҹ сојғунчу кими үстүнә ҝәләр.+

Һашијәләр

Јәни Јеһова илә падшаһын.
Диҝәр вариант: ачыг ҹаваб өпүш кимидир.