Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәсәлләр 1:1—33

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мәсәлләрин мәгсәди (1—7)

  • Пис јолдашларын хәтасы (8—19)

  • Һәгиги һикмәт чағырыр (20—33)

1  Исраил падшаһы,+ Давуд оғлу+ Сүлејманын мәсәлләри.+   Бу мәсәлләр инсанын һикмәт+ вә тәрбијә алмасы,Мүдрик кәламлары дәрк етмәси үчүндүр.   Анлајыш, салеһлик+, инсаф+,Доғрулуг ашылајан тәрбијә+ верир;   Нашылара узагҝөрәнлик,+Ҝәнҹләрә билик вә дүшүнҹә+ верир.   Һикмәтли гулаг асар, елмини артырар.+Дәрракәли адам мүдрик мәсләһәт тапар.+   Белә адам мәсәли, мүәммалы дејимләри,Агилләрин сөзләрини, тапмаҹаларыны баша дүшәр.+   Јеһовадан горхмагдыр билијин башы,+ Јалныз ахмаглар һикмәтә, тәрбијәјә хор бахар.+   Оғлум, атанын тәрбијәсинә гулаг ас,+Ананын өјүд-нәсиһәтини рәдд етмә.+   Чүнки онлар сәнин башына ҝөзәл бир чәләнҝ,+Бојнуна нәфис бојунбағыдыр.+ 10  Оғлум, гојма ҝүнаһкарлар сәни јолдан чыхарсын.+ 11  Әҝәр десәләр: «Ҝәл бизимлә ҝедәк, Хәлвәтдә дуруб ган төкәк, Ҝүнаһсыза пусгу гуруб әјләнәк, 12  Онлары Мәзар* кими дири-дири ашыраг,Гәбрә дүшәнләр кими бүтөв удаг, 13  Бүтүн сәрвәтләрини әлә кечирәк,Евимизи гәнимәтлә долдураг. 14  Сән дә бизә гошул,Гәнимәти бәрабәр бөләк*», 15  Бах, оғлум, сән онлара гошулма, Јолларындан узаг дур.+ 16  Чүнки онларын ајағы пислик етмәјә гачыр,Онлар ган төкмәјә тәләсирләр.+ 17  Гуша ҝөзү габағында тор гурмаг мәнасыздыр. 18  Одур ки, онлар ган төкмәк үчүн пусгу гурур,Ҹана гәсд етмәк үчүн хәлвәтдә дурур. 19  Һарам газанҹ далынҹа дүшәнин јолу беләдир.Бу газанҹ инсанын ҹаныны әлиндән алаҹаг.+ 20  Һәгиги һикмәт+ бајырда һај салыр.+ Мејданларда сәсини уҹалдыр.+ 21  Сәсли-күјлү күчәләрин тинләриндә чағырыр. Шәһәр дарвазаларынын ағзында белә дејир:+ 22  «Еј ҹаһилләр, нә вахтадәк ҹаһил галаҹагсыныз? Еј ришхәндчиләр, нә вахтаҹан ришхәнддән һәзз алаҹагсыныз? Еј ағылсызлар, нә вахта гәдәр елми рәдд едәҹәксиниз?+ 23  Мәзәммәтими гәбул едиб дүзәлин,+ Онда руһуму үзәринизә төкәрәм,Сөзләримдән сизи аҝаһ едәрәм.+ 24  Мадам сизи чағырдым, ешитмәдиниз,Сизә әлими узатдым, саја салмадыныз,+ 25  Нәсиһәтләрими гулагардына вурдунуз,Сәһвләринизи ҝөстәрәндә мәһәл гојмадыныз, 26  Мән дә башыныза бәла ҝәләндә ҝүләҹәјәм,Горхдуғунуз башыныза ҝәләндә лағ едәҹәјәм;+ 27  Онда ки, ваһимә туфан кими сизә һүҹум чәкәҹәк,Бәла фыртына кими ҝәләҹәк,Дара, сыхынтыја дүшәҹәксиниз. 28  Бәли, о заман мәни чағыраҹаглар, лакин ҹаваб вермәјәҹәјәм,Мәни чох ахтараҹаглар, амма тапмајаҹаглар,+ 29  Чүнки онлар елмә нифрәт етдиләр,+Јеһовадан горхмаг истәмәдиләр.+ 30  Мәсләһәтимә гулаг асмадылар,Сәһвләрини ҝөстәрәндә веҹләринә алмадылар. 31  Буна ҝөрә дә әмәлләринин бәһрәсини бичәҹәкләр,+Нијјәтләри ичиндә боғулаҹаглар. 32  Ҹаһилләрин өзбашыналығы онлары өлдүрәҹәк,Ағылсызларын лагејдлији онлары мәһв едәҹәк. 33  Мәни динләјән исә әмин-аманлыгда јашајаҹаг,+Фәлакәт горхусу билмәјәҹәк».+

Һашијәләр

Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Јахуд гој кисәмиз бир олсун.