Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәрсијәләр 2:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

 • Јеһованын Јерусәлимә гаршы гәзәби

  • Она рәһм едилмәди (2)

  • Јеһова она дүшмән кәсилиб (5)

  • Сион үчүн ҝөз јашлары (11—13)

  • Јолдан өтәнләр шәһәрә ҝүлүр (15)

  • Дүшмәнләр Сионун сүгутуна севинир (17)

א [Алеф] 2  Аһ, Јеһова гәзәбләнди, Сион гызыны гара булудларла өртдү! Исраилин әзәмәтини ҝөјдән јерә атды.+ Гәзәб ҝүнүндә кәтилини јада салмады.+ ב [Бет]   Јеһова Јагубун мәскәнләрини мәһв етди, һеч биринә рәһми ҝәлмәди. Гәзәбләниб Јәһуда гызынын галаларыны дағытды.+ Падшаһлығы да, башчылары+ да јерә вурду, алчалтды.+ ג [Гимел]   Гызғын гәзәби илә Исраилин бүтүн ҝүҹүнү мәһв етди, Дүшмән ҝәләндә үстүмүздән сағ әлини чәкди.+Гејзи һәр шеји јандырыб-јахан од кими Јагуба гаршы аловланырды.+ ד [Далет]   Дүшмәнтәк каманыны ҝәрди, јағытәк сағ әлини һазыр тутду.+Әзизләримизи өлдүрдү.+ Гәзәбини аловтәк Сион гызынын чадырына јағдырды.+ ה [Һе]   Јеһова бизә дүшмән кәсилди.+Исраили мәһв етди, Галаларыны дағытды,Истеһкамларыны јерлә јексан етди. Јәһуда гызынын фәрјадыны, фәғаныны артырды. ו [Вав]   Чардағыны бағчадакы кома кими учуртду.+ Бајрамына сон гојду.+ Јеһова Сионда бајрамы, шәнбәни унутдурду.Шиддәтли гәзәби илә падшаһы вә каһини рәдд етди.+ ז [Зајн]   Јеһова гурбанҝаһыны рәдд етди,Мүгәддәс мәканындан үз чевирди,+ Галаларынын диварларыны дүшмәнә тәслим етди.+ Онлар Јеһованын евиндә бајрам ҝүнүндәки кими гышгырыб-бағырдылар.+ ח [Хет]   Јеһова Сион гызынын диварыны учурмағы гәт етди.+ Өлчү ипини узатды.+ Дағыдыб-сөкдү, әл сахламады. Сәдди, дивары матәмә бүрүјүб. Икисинин дә тагәти кәсилиб. ט [Тет]   Дарвазалар јерә чөкүб.+ О, ҹәфтәләри гырыб, сындырыб. Падшаһ да, әјанлар да халгларын арасына сәпәләниб.+ Гануна әмәл едән јохдур, пејғәмбәрләрә Јеһовадан вәһј ҝәлмир.+ י [Јуд] 10  Сион гызынын ағсаггаллары јердә отуруб, диниб-данышмыр.+ Башларына тоз-торпаг төкүрләр, чула бүрүнүбләр.+ Јерусәлим гызлары башларыны јерә дикибләр. כ [Каф] 11  Ағламагдан ҝөзләримин нуру ҝедиб,+ Көнлүм виран галыб, Халгымын гырылдығыны,Шәһәр мејданларында ушагларын, көрпәләрин һушуну итирдијини+ ҝөрәндә ҹијәрим дағланыр.+ ל [Ламед] 12  Онлар јаралы адамлар кими, шәһәр мејданларында һушуну итирир, Аналарынын гуҹағында ҹан верирләр.Аналарындан сорушурлар: «Һаны јемәк, һаны ичмәк?»+ מ [Мем] 13  Еј Јерусәлим гызы, сәнә нәји мисал чәким?Сәни нәјә бәнзәдим? Еј бакирә Сион гызы, сәни кимлә мүгајисә едим ки, тәскинлик тапасан? Чүнки јаран дәрја кими бөјүкдүр.+ Ким сәнә шәфа верә биләр?+ נ [Нун] 14  Пејғәмбәрләрин сәнин үчүн јалан, пуч вәһјләр алды.+Сәнин ҝүнаһыны ифша етмәдиләр, етсәјдиләр, әсир ҝетмәздин.+Әксинә, сәнин үчүн јалан вәһјләр алыб, алдадыҹы һөкмләр бәјан етдиләр.+ ס [Самех] 15  Јолдан өтәнләр сәнә бахыб ришхәндлә әлләрини бир-биринә вурурлар,+ Јерусәлим гызына тәәҹҹүблә фит чалырлар,+ башларыны јырғалајыб дејирләр: «“Гәнирсиз ҝөзәл, дүнјанын ифтихары” дедикләри шәһәр будур?»+ פ [Пе] 16  Онлар үстүнә ағызларыны ачыблар. Фит чалырлар, дишләрини гыҹајыб дејирләр: «Ону дири-дири уддуг.+ Бу ҝүнүн һәсрәтиндә идик.+ Нәһајәт ки, ҝәлиб чатды. Бу ҝүнү дә ҝөрдүк!»+ ע [Ајн] 17  Јеһова нијјәтини јеринә јетирди,+ сөзүнү,+Гәдимдә вердији фәрманы+ иҹра етди. Мәһв етди, рәһми ҝәлмәди.+ Дүшмәнләрини сәнин һалына севиндирди. Јағыларыны ҝүҹләндирди. צ [Тсаде] 18  Еј Сион гызынын диварлары, халгын үрәји Јеһоваја фәрјад едир. Гој ҝөз јашлары ҝеҹә-ҝүндүз сел кими ахсын. Сакитләшмә, ҝөзүндә јаш гурумасын. ק [Коф] 19  Галх! Ҝеҹәләр, нөвбәләр башлајанда налә чәк, Сутәк үрәјини Јеһованын дәрҝаһына бошалт. Күчә тинләриндә аҹындан һушуну итирән+Өвладларындан өтрү әлләрини Она ач. ר [Рејш] 20  Бах, еј Јеһова, амансыз рәфтар етдијин халгын һалыны ҝөр. Ахы нијә аналар бәтнләриндән чыхан балаларыны, дүнјаја ҝәтирдикләри көрпәләри јесин?+Нијә каһинләр, пејғәмбәрләр Јеһованын мүгәддәс мәканында гәтлә јетирилсин?+ ש [Шин] 21  Ҹаванларын, гоҹаларын мејити күчәләрә сәрилиб,+ Гызларым, оғланларым гылынҹдан кечирилиб.+ Сән гәзәб ҝүнүндә гырдын, өлдүрдүн, рәһм етмәдин.+ ת [Тав] 22  Бајрам ҝүнүнә+ чағырырмыш кими, һәр тәрәфдән ваһимә, дәһшәт ҝәтирдин. Јеһованын гәзәб ҝүнүндә һеч ким гуртула билмәди, ҹаныны гуртармады.+Дүнјаја ҝәтирдијим, боја-баша чатдырдығым өвладлары дүшмәним тәләф етди.+

Һашијәләр