Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Мәрсијәләр 1:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јерусәлим дул гадын образында

    • Тәнһа, атылмыш һалда отуруб (1)

    • Сионун бөјүк ҝүнаһлары (8, 9)

    • Аллаһ Сиону рәдд едиб (12—15)

    • Сиона тәсәлли верән јохдур (17)

א [Алеф]* 1  Аһ, бир вахтлар инсанла долу бу шәһәр инди тәк-тәнһа отуруб.+ Халглар ичиндә гәләбәлик шәһәр иди,+ инди дул гадына бәнзәјир. Вилајәтләр ичиндә мәликә иди, инди көләлик едир.+ ב [Бет]   Ҝеҹәләр аҹы-аҹы ағлајыр,+ јанагларындан јаш сүзүлүр, Ашигләриндән бири дә јанында дејил ки, ону овутсун.+ Дост-ашналары она хәјанәт едиб,+ она дүшмән кәсилиб. ג [Гимел]   Јәһуданы гул кими зүлм-зилләт ичиндә сүрҝүнә апардылар.+ Јәһуда халглар арасында јашајаҹаг.+ Онун динҹлији јохдур. Тәгибчиләри дар ҝүнүндә ону јахаладылар. ד [Далет]   Сиона ҝедән јоллар јаслыдыр, бајрама ҝәлән јохдур.+ Шәһәр дарвазалары сыныб,+ каһинләр фәған едир. Гызлары гүссә ичиндәдир, өзү дәрд-әләм чәкир. ה [Һе]   Инди дүшмәнләри она ағалыг едир, јағылары гајғысыз јашајыр.+ Етдији чохлу ҝүнаһлара ҝөрә Јеһова она мөһнәт чәкдириб.+ Өвладлары дүшмән өнүндә әсирлијә ҝедиб.+ ו [Вав]   Сион гызынын ҹаһ-ҹалалы јох олуб.+ Әмирләри отлуг тапмајан марал кимидир,Дүшмән өнүндә тагәтсиз јеријирләр. ז [Зајн]   Гара ҝүнә дүшән, јурдундан дидәрҝин ЈерусәлимГәдимдәки сәрвәтини јада салыр.+ Халгы дүшмән әлинә дүшәндә, дадына јетишән олмајанда+Дүшмәнләри ҝөрдүләр, бәдбәхтлијиндән кам алдылар.+ ח [Хет]   Јерусәлим бөјүк ҝүнаһ етди,+ Буна ҝөрә мурдар бир шејә чеврилди, Вахтилә она һөрмәт гојанлар инди ону уҹуз тутурлар, чүнки ејиб јерләрини ҝөрдүләр,+ О өзү дә инилдәјир,+ хәҹаләтлә үзүнү јана чевирир. ט [Тет]   Мурдарлығы палтарынын әтәјинә һопуб. О, сабаһыны фикирләшмәди,+ Сүгуту мүдһиш олду, тәсәлли верәни олмады. Аһ, Јеһова, чәкдијим изтирабы ҝөр, бах, дүшмәним гүррәләнир.+ י [Јуд] 10  Дүшмәнләр онун сәрвәтинә әл узатды.+ О, мүгәддәс мәканына халгларын неҹә ҝирдијини ҝөрдү,+Һалбуки Сән бу халглара иҹмана дахил олмағы гадаған етмишдин. כ [Каф] 11  Бүтүн халг инилдәјир, чөрәк ахтарыр.+ Бир тикә чөрәкдән өтрү ҹамаат варыны-јохуну верир ки, тәки өлмәсин. Һалымы ҝөр, еј Јеһова, санки, дүшкүн гадынам*. ל [Ламед] 12  Еј јолдан өтәнләр, сизин веҹинизә дејил? Бахын, ҝөрүн! Јеһова гәзәб ҝүнүндә мәнә ситәм еләди.Пајыма дүшән бу дәрди кимсә чәкибми?+ מ [Мем] 13  Јухарыдан сүмүкләримә од јағдырды,+ һәр бирини рам етди, Ајагларымын алтына тор сәрди, мәни ҝери чәкилмәјә мәҹбур етди. Мәни тәнһа гојду, Ҝүнүм азар-безар ичиндә кечир. נ [Нун] 14  Ҝүнаһларымы мәнә бојундуруг етди, онлары әлилә бир-биринә һөрдү. Онлары бојнума кечирди, тагәтим кәсилди. Јеһова мәни ҝүҹүм чатмајан инсанларын әлинә верди.+ ס [Самех] 15  Јеһова мәним иҝидләрими кәнара атды,+ Ҹаванларымы гырмаг үчүн мәнә гаршы орду топлады.+ Јеһова Јәһуда гызыны үзүмсыханда тапдалады.+ ע [Ајн] 16  Буна ҝөрә ағлајырам,+ ҝөз јашым сел кими ахыр, Мәни овуданлар, мәнә тәскинлик верәнләр узаглардадыр. Оғулларым чар-начар галыб, чүнки дүшмән гәләбә чалыб. פ [Пе] 17  Сион әлләрини ачыб,+ она тәсәлли верән јохдур. Јеһова Јагубун әтрафында оланлара она дүшмән кәсилмәји әмр едиб.+ Јерусәлим онлар үчүн ијрәнҹ бир шејә чеврилиб.+ צ [Тсаде] 18  Јеһова адилдир,+ мән Онун әмрләринә аси олмушам.+ Еј үммәтләр, динләјин, чәкдијим дәрд-ситәми ҝөрүн. Гызларым, оғулларым әсирлијә ҝетди.+ ק [Коф] 19  Ашигләрими чағырдым, онларса мәнә хәјанәт етдиләр,+ Каһинләрим, ағсаггалларым өлмәмәк үчүн чөрәк ахтараркән+Шәһәрдә тәләф олдулар. ר [Рејш] 20  Еј Јеһова, бах, јаман дардајам, Көнлүм виран галыб, Бағрым ган олуб, чүнки асилик етмишәм.+ Бајырда гылынҹ ҹөвлан едир,+ евдә өлүм. ש [Шин] 21  Ҹамаат аһ-наләми ешидир, амма тәсәлли верән јохдур. Дүшмәнләрим мүсибәтими ешидиб. Мәни бу һала салдығын үчүн севинирләр,+ Амма ҝүн ҝәләҹәк, дедијини едәҹәксән,+ онлар да мәним ҝүнүмә дүшәҹәк.+ ת [Тав] 22  Гој мәнфур әмәлләри Сәнин өнүндә дүзүлсүн, онлара гаршы амансыз ол,+Неҹә ки ҝүнаһларыма ҝөрә мәнә гаршы амансыз олдун. Аһ-зарым кәсилмир, үрәјим хәстә дүшүб.

Һашијәләр

1—4 фәсилләрдәки мәрсијәләр орижинал ибрани мәтниндә әлифба сырасы илә јазылмышдыр.
Бу, Јерусәлимин шәхсләндирилмиш образыдыр.