Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Микә 7:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Исраилин мәнәви вәзијјәти (1—6)

    • Инсанын дүшмәни өз евиндәкиләрдир (6)

  • Аллаһы сәбирлә ҝөзләјәҹәјәм (7)

  • Аллаһын халгына бәраәт (8—13)

  • Микәнин дуасы вә тәрифләри (14—20)

    • Јеһованын ҹавабы (15—17)

    • Јеһова кими Аллаһ вармы? (18)

7  Вај мәним һалыма!Мән о адама бәнзәјирәм ки,Јај мејвәләри вә үзүм јығымындан сонраНә бир салхым үзүм,Нә көнлү истәјән бир әнҹир тапыр!   Дүнјада садиг адам галмајыб,Инсанлар арасында әмәлисалеһ адам галмајыб.+ Һамысы ган төкмәк үчүн пусгуда дурур,+ Гардаш гардашы тора салыр.   Әлләри пис ишләрдә маһирдир,+Башчы бәхшиш тәләб едир,Һаким рүшвәт истәјир,+Нүфузлу адам истәкләрини бәлли едир,+Онлар әлбир олуб иш гурурлар.   Онларын ән јахшысы тикан кимидир,Ән салеһи тиканлы чәпәрдән дә бетәрдир. Кешикчиләринин дедији ҝүн, һесабат верәҹәјин ҝүн мүтләг ҝәләҹәк.+ О вахт тәшвишә дүшәҹәксән.+   Јолдашына инанма!Сирдашына етибар етмә!+ Гојнунда јатана һәр шеји ачыб данышма!   Оғул атасына һәгарәт едир.Гыз анасына,+Ҝәлин гајынанасына гаршы чыхыр.+Инсанын дүшмәни өз евиндәкиләрдир.+   Мән исә ҝөзүмү Јеһоваја дикәҹәјәм,+ Мәнә гуртулуш верән Аллаһы сәбирлә ҝөзләјәҹәјәм.+ Аллаһым мәни ешидәҹәк.+   Еј дүшмәним, һалыма севинмә! Һәрчәнд јыхылмышам, галхаҹағам,Һәрчәнд зүлмәтдә јашајырам, Јеһова мәним нурум олаҹаг!   Јеһова ишимә бахыб әдаләтли һөкм верәнәдәкОнун гәзәбинә таб ҝәтирәҹәјәм,Ахы Она гаршы ҝүнаһ етмишәм.+ О, мәни ишыға чыхараҹаг,Әдаләтини ҝөрәҹәјәм. 10  Дүшмәним дә буну ҝөрәҹәк,Мәнә: «Һаны Аллаһын Јеһова?»+ — дејән Хәҹаләт чәкәҹәк. Дүшмәнимин бәдбәхтлијини ҝөзүмлә ҝөрәҹәјәм, Ону күчәдәки палчыг кими тапдалајаҹаглар. 11  Бир ҝүн даш диварларын һөрүләҹәк;О ҝүн сәрһәд ҝенишләнәҹәк*. 12  О ҝүн Ашшурдан вә Мисир шәһәрләриндән,Мисирлә чај* арасындакы,Дәнизләр арасындакы,Дағлар арасындакы өлкәләрдән сәнин јанына ҝәләҹәкләр.+ 13  Өлкә өз сакинләри уҹбатындан,Онларын әмәлләри уҹбатындан хараба галаҹаг. 14  Мешәдә тәнһа јашајан, мејвә бағында сакин олан халгыны,Ирсин олан сүрүнү чомағынла отар.+ Гој онлар кечмишдә олдуғу кими, Башанда вә Ҝиладда отласынлар.+ 15  «Мисир дијарындан чыхдығыныз ҝүнләрдәки кими,Сизә мөҹүзәләр ҝөстәрәҹәјәм.+ 16  Халглар нә гәдәр гүдрәтли олсалар да, буну ҝөрүб хәҹил олаҹаглар.+ Әлләри илә ағызларыны өртәҹәкләр,Гулаглары кар олаҹаг. 17  Онлар илан кими торпаг јалајаҹаг,+Сүрүнәнләр кими әсә-әсә галаларындан чыхаҹаглар. Онлар Јеһова Аллаһдан горхаҹаглар,Әсә-әсә һүзуруна ҝәләҹәкләр».+ 18  Ирсиндән сағ галанларын+ ҝүнаһыны бағышлајан,Асилијини әфв едән Сәнин кими Аллаһ вармы?+ Гәзәбин әбәди сүрмәз,Чүнки мәһәббәт* ҝөстәрмәк Сәнә хошдур.+ 19  Сән јенә бизә рәһм едәҹәксән,+ тәгсирләримизә галиб ҝәләҹәксән*. Бүтүн ҝүнаһларымызы дәнизин дибинә атаҹагсан.+ 20  Гәдимдә ата-бабаларымыза сөз вердијин кими,+Јагуба сәдагәт,Ибраһимә мәһәббәт ҝөстәрәҹәксән.

Һашијәләр

Диҝәр вариант: фәрман узагда олаҹаг.
Фәрат чајы.
Јахуд тәгсирләримизи тапдалајаҹагсан; рам едәҹәксән.