Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Микә 6:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын Исраиллә чәкишмәси (1—5)

  • «Јеһова сәндән башга нә истәјир ки?!» (6—8)

    • Әдаләт, сәдагәт, тәвазөкарлыг (8)

  • Исраилин тәгсири вә ҹәзасы (9—16)

6  Јеһованын сөзүнү ешидин. Дурун, дағларын гаршысында чәкишмәнизи апарын,Тәпәләр сәсинизи ешитсин!+   Еј дағлар, еј јерин тәмәлләри,Јеһованын сөјләдији иттиһамы динләјин!+Јеһованын Өз халгы илә чәкишмәси вар.О, Исраили белә иттиһам едәҹәк+:   «Еј халгым, сәнә нә етмишәм? Сәни нә илә јормушам?+ Бујур, әлејһимә шәһадәт вер.   Сәни Мисир торпағындан чыхартдым,+Көләлик евиндән гуртардым.+Мусаны, Һаруну вә Мәрјәми+ өнүндә ҝөндәрдим.   Еј халгым, Јеһованын әдаләтини дәрк етмәк үчүн,Муаб падшаһы Балагын фитнә-фелини,+Баур оғлу Бәләмин она вердији ҹавабы,+Шиттимдән+ та Ҝилгала+ гәдәр јол боју баш верәнләри јадына сал».   Јеһованын һүзуруна нә илә ҝәлим? Уҹалардакы Аллаһын өнүнә нә ҝәтириб сәҹдә гылым? Онун һүзуруна јандырма гурбанларыјла,Јохса бириллик даналарла чыхым?+   Минләрлә гоч ҝәтирсәм,Јағы сел кими* ахытсам, Јеһова разы галармы?+ Бәлкә, тәгсирим үчүн илк оғлуму,+Ҝүнаһым үчүн бәтнимин бәһрәсини верим?   Еј инсан, нәјин доғру олдуғуну О, сәнә сөјләди. Јеһова сәндән башга нә истәјир ки?! Истәјир ки, әдаләтлә давранасан,+ сәдагәти уҹа тутасан,+Аллаһын өнүндә+ тәвазөкарлыгла+ јеријәсән!   Јеһованын сәси шәһәрә хитаб едир,Һикмәтли адамлар Сәнин адындан горхаҹаг. Дәјәнәјә вә она сәлаһијјәт верәнә гулаг ас!+ 10  Һәлә дә шәр адамын евиндә һарам сәрвәт,Ијрәнҹ әскик өлчү вар? 11  Тәрәзим әјридирсә,Торбамдакы чәки дашлары алдадырса, неҹә тәмиз сајыла биләрәм?+ 12  Шәһәрин варлылары зоракылыгда пәрҝардыр,Сакинләри јалан данышыр,+Алдадан дилләри вар.+ 13  «Буна ҝөрә сәни вуруб јаралајаҹағам,+Ҝүнаһларын уҹбатындан виран галаҹагсан. 14  Јејәҹәксән, амма дојмајаҹагсан,Гарнын бош галаҹаг.+ Гыраға атдығыны горуја билмәјәҹәксән,Нә горуја билсән, гылынҹын ағзына верәҹәјәм. 15  Әкәҹәксән, амма бичмәјәҹәксән. Зејтун тапдалајаҹагсан, амма јағыны ишләтмәјәҹәксән,Тәзә шәраб чәкәҹәксән, амма ичмәјәҹәксән.+ 16  Сиз Омринин гајдаларына, Әһәб евинин адәт-әнәнәләринә әмәл едирсиниз,+Онларын мәсләһәти илә отуруб-дурурсунуз. Буна ҝөрә сизи аҹынаҹаглы һала салаҹағам,Сакинләринә бахан фит чалаҹаг,+Халгларын тәнәсини дашыјаҹагсыныз».+

Һашијәләр

Һәрфән: он минләрлә јағ сели.