Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Микә 4:1—13

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын дағы уҹалаҹаг (1—5)

    • Гылынҹлардан ҝаваһын дүзәлдәҹәкләр (3)

    • Јеһованын ады илә јеријәҹәјик (5)

  • Сион ҝүҹләнәҹәк (6—13)

4  Заманын сонундаЈеһованын евинин дурдуғу дағ+Дағлардан уҹа бәргәрар олаҹаг,Тәпәләрдән јухары уҹалаҹаг,Халглар она сары ахышаҹаг.+   Чох халглар ҝәлиб дејәҹәк: «Ҝәлин Јеһованын дағына,Јагубун Аллаһынын евинә галхаг,+ О, бизә јолуну өјрәтсин,Биз дә Онун јолу илә јеријәк». Чүнки ганун Сиондан,Јеһованын сөзү Јерусәлимдән чыхаҹаг.   О, чох үммәтләр арасында һаким олаҹаг,+Узагда јашајан гүдрәтли халглара аид мәсәләләри һәлл едәҹәк. Онлар гылынҹларындан ҝаваһын*,Низәләриндән ораг дүзәлдәҹәк.+ Халг халгын үстүнә гылынҹ галдырмајаҹаг,Артыг мүһарибә етмәји өјрәнмәјәҹәкләр.+   Һәр кәс өз мејнәсинин, өз әнҹир ағаҹынын алтында отураҹаг,+Онлары горхудан олмајаҹаг,+Буну ордулар Аллаһы Јеһова дејиб.   Бүтүн үммәтләр, һәр бири өз аллаһынын ады илә јеријәҹәк,Биз исә әбәдијјән Аллаһымыз Јеһованын+ ады илә јеријәҹәјик.   Јеһова бәјан едир:«О ҝүн ахсајан халгы топлајаҹағам.Пәрән-пәрән дүшмүш,+Ҹәзаландырдығым халгы бир јерә јығаҹағам.   Ахсајан халгдан бир галыг сахлајаҹағам,+Сүрҝүн едилмиш халгы гүдрәтли халг едәҹәјәм.+Јеһова Сион дағында, онларын үзәриндәИндидән сонсузадәк һөкмранлыг едәҹәк.   Сән, еј сүрү гүлләси,Еј Сион гызынын дағы,+Јенидән илк һакимијјәтинә,+Јерусәлим гызынын сәлтәнәтинә говушаҹагсан.+   Нә чығыр-бағыр салмысан? Мәҝәр падшаһын јохдур,Мәсләһәтчин өлүб ки,Доған гадын кими санҹы чәкирсән?+ 10  Еј Сион гызы,Доған гадын кими ағрыдан говрул, зарылда.Чүнки шәһәрдән чыхыб чөллүкдә јашајаҹагсан. Бабилә ҝедиб чыхаҹагсан,+Орада хилас олаҹагсан.+Орада Јеһова сәни дүшмән әлиндән гуртараҹаг.+ 11  Чох халглар сәнә гаршы топлашыб дејәҹәк:“Гој Сион мурдарлансын,Гој ҝөзүмүзлә ҝөрәк!” 12  Лакин онлар Јеһованын фикирләрини билмир,Онун нијјәтини баша дүшмүрләр.О, онлары тәзәҹә бичилиб хырмана јығылмыш тахыл дәрзләри кими топлајаҹаг. 13  Еј Сион гызы, дур, хырман дөј!+Мән сәнин бујнузуну дәмирә,Дырнагларыны мисә дөндәрәҹәјәм.Сән чох халглары әзиб тоз едәҹәксән,+ Онларын һарам јолла газандыгларыны Јеһоваја,Сәрвәтләрини Худавәнди-аләмә һәср едәҹәксән.+

Һашијәләр

Хышын јери шумлајан дәмир һиссәси.