Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 4:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ҝүнаһ гурбаны (1—35)

4  Сонра Јеһова Мусаја деди:  «Исраил оғулларына белә де: “Кимсә билмәдән Јеһованын гадаған етдији иши ҝөрүб ҝүнаһа батанда белә етмәлисиниз:+  Әҝәр мәсһ олунмуш каһин+ халга да суч газандыран ҝүнаһ ишләјәрсә,+ ҝүнаһына ҝөрә Јеһоваја ҝүнаһ гурбаны кими сағлам, ҹаван буға тәгдим етмәлидир.+  О, буғаны Јеһованын өнүнә, Һүзур чадырынын ҝиришинә+ ҝәтирмәли, әлини һејванын башына гојмалы вә Јеһованын өнүндә кәсмәлидир.+  Сонра мәсһ олунмуш каһин+ буғанын ганындан ҝөтүрүб Һүзур чадырына ҝирмәлидир.  Бармағыны гана батырараг+ Јеһованын өнүндә, мүгәддәс мәканын пәрдәсинин габағында једди дәфә дамҹылатмалыдыр.+  Каһин гандан һәмчинин Һүзур чадырында, Јеһованын өнүндә олан бухур гурбанҝаһынын бујнузларына чәкмәлидир.+ Буғанын галан ганыны исә Һүзур чадырынын ҝиришинин јанындакы јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһын дибинә төкмәлидир.+  Сонра о, ич пији вә бағырсаглары өртән пиј дахил олмагла, буғанын бүтүн пијини,  һәр ики бөјрәјини вә онларын үстүндәки, јәни бел наһијәсиндәки пији чыхармалыдыр. О һәмчинин бөјрәкләрлә бир јердә гараҹијәрин үстүндәки пији дә чыхармалыдыр.+ 10  Үнсијјәт гурбаны кими ҝәтирилән буғадан нә чыхарылырса, бу буғадан да ејни шејләр чыхарылмалыдыр.+ Каһин онлары јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһын үстүндә јандырмалыдыр. 11  Лакин буғанын дәрисини, әтини, башыны, ајагларыны, бағырсағыны, нәҹисини,+ 12  бир сөзлә, буғанын бүтүн галан һиссәләрини дүшәрҝәдән кәнара, күл атылан пак бир јерә чыхартдырыб одунун үстүндә јандырсын.+ Бунлар күл атылан јердә јандырылмалыдыр. 13  Бүтүн Исраил иҹмасы билмәдән суч ишләјиб ҝүнаһа батар,+ Јеһованын гојдуғу гадағаны поздугларындан бихәбәр оларларса,+ 14  бу ашкар оланда, онлар Һүзур чадырынын јанына ҝүнаһ гурбаны кими бир ҹаван буға ҝәтирмәлидирләр. 15  Иҹманын ағсаггаллары әлләрини Јеһованын өнүндә буғанын башына гојсунлар вә о, Јеһованын өнүндә кәсилсин. 16  Сонра мәсһ олунмуш каһин буғанын ганындан ҝөтүрүб Һүзур чадырына ҝирмәлидир. 17  Бармағыны гана батырараг Јеһованын өнүндә, мүгәддәс мәканын пәрдәсинин+ габағында једди дәфә дамҹылатмалыдыр. 18  Каһин гандан һәмчинин Һүзур чадырында, Јеһованын өнүндә олан гурбанҝаһын+ бујнузларына чәкмәлидир. Буғанын галан ганыны исә Һүзур чадырынын ҝиришинин јанындакы јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһын дибинә төксүн.+ 19  О, һејванын бүтүн пијини чыхарыб гурбанҝаһда јандырмалыдыр.+ 20  Ҝүнаһ гурбаны олан о бири буға илә нә етмишдисә, ејни шеји бу буға илә дә етсин; гој һәр шеји мәһз белә етсин. Беләликлә, каһин халг үчүн кәффарә вермиш олаҹаг+ вә халгын ҝүнаһы бағышланаҹаг. 21  Каһин бу буғаны да дүшәрҝәдән кәнара чыхартдырыб биринҹи буғаны јандырдығы кими јандырмалыдыр.+ Бу, халг үчүн тәгдим олунан ҝүнаһ гурбаныдыр.+ 22  Халгын башчыларындан+ бири билмәдән Аллаһы Јеһованын гадаған етдији иши ҝөрүб ҝүнаһа батарса, 23  јахуд хәбәр тутарса ки, һансыса әмри позараг ҝүнаһа батыб, онда о, гурбан олараг сағлам, ҹаван тәкә ҝәтирмәлидир. 24  О, әлини тәкәнин башына гојмалы вә ону Јеһованын өнүндә јандырма гурбанлары кәсилән јердә кәсмәлидир.+ Бу, ҝүнаһ гурбаныдыр. 25  Каһин бармағыны гана батырараг јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһын бујнузларына чәкмәлидир.+ Галан ганы исә јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһын дибинә төкмәлидир.+ 26  О, үнсијјәт гурбанынын пији кими, бу һејванын да бүтүн пијини гурбанҝаһда јандырмалыдыр.+ Беләликлә, каһин онун үчүн ҝүнаһынын кәффарәсини вермиш олаҹаг вә онун ҝүнаһы бағышланаҹаг. 27  Халгын ичиндән кимсә билмәдән Јеһованын гадаған етдији иши ҝөрүб ҝүнаһа батарса,+ 28  јахуд ҝүнаһ ишләдијиндән хәбәр тутарса, онда ишләдији ҝүнаһа ҝөрә гурбан олараг сағлам, ҹаван диши кечи ҝәтирмәлидир. 29  О, әлини кечинин башына гојмалы вә ону јандырма гурбанлары кәсилән јердә кәсмәлидир.+ 30  Каһин бармағыны гана батырараг јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһын бујнузларына чәксин. Галан ганы исә гурбанҝаһын дибинә төксүн.+ 31  О, үнсијјәт гурбанынын пији кими, бу һејванын да бүтүн пијини чыхарыб+ Јеһоваја хош олан әтир кими гурбанҝаһда јандырмалыдыр.+ Беләликлә, каһин о адам үчүн кәффарә вермиш олаҹаг вә онун ҝүнаһы бағышланаҹаг. 32  Әҝәр о, ҝүнаһ гурбаны кими гузу ҝәтирмәк истәсә, сағлам диши һејван ҝәтирмәлидир. 33  О, әлини гузунун башына гојмалы вә ону јандырма гурбанлары кәсилән јердә ҝүнаһ гурбаны олараг кәсмәлидир.+ 34  Каһин бармағыны гана батырараг јандырма гурбаны үчүн олан гурбанҝаһын бујнузларына чәксин.+ Галан ганы исә гурбанҝаһын дибинә төксүн. 35  О, үнсијјәт гурбаны олараг ҝәтирилән ҹаван гочун пији кими, бу һејванын да бүтүн пијини чыхармалы вә гурбанҝаһда, Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимәләрин үстүндә јандырмалыдыр.+ Беләликлә, каһин онун үчүн ишләдији ҝүнаһын кәффарәсини вермиш олаҹаг вә онун ҝүнаһы бағышланаҹаг.+

Һашијәләр