Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 24:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Чадырдакы чыраглар үчүн јағ (1—4)

  • Тәгдимә чөрәкләри (5—9)

  • Аллаһын адына күфр едән дашгалаг олунур (10—23)

24  Јеһова сөзүнә давам едиб Мусаја деди:  «Исраил оғулларына әмр ет, чырагларын арамсыз јанмасы үчүн сәнә зејтундан чәкилмиш халис јағ ҝәтирсинләр.+  Һарун Һүзур чадырында, Шәһадәт сандығынын гаршысында олан пәрдәнин бајыр тәрәфиндәки чыраглары ахшамдан сәһәрә гәдәр Јеһованын өнүндә јанар сахламалыдыр. Бу, бүтүн нәсилләриниз үчүн һәмишә гүввәдә галаҹаг ганундур.  О, һәмишә Јеһованын өнүндә чыраглары халис гызылдан олан чырагданын+ үстүнә дүзмәлидир.  Нарын ундан он ики һалгавары чөрәк бишир. Чөрәкләрин һәр бири ефанын* онда икиси гәдәр ундан һазырланмалыдыр.  Онлары Јеһованын өнүндә, халис гызылдан олан масанын үстүнә алты-алты олмагла үст-үстә јығ.+  Һәр галағын үстүнә халис күндүр гој. О, Јеһоваја одда јандырылараг ҝәтирилән хатирә тәгдимәси+ үчүн чөрәк әвәзи олаҹаг.  Һәр шәнбә Јеһованын өнүндәки чөрәкләр тәзәләнмәлидир.+ Бу, Мәним Исраил оғуллары илә бағладығым һәмишәлик әһддир.  Чөрәкләр Һарунла оғулларынын олаҹаг.+ Онлар мүгәддәс јердә јејилмәлидир,+ чүнки каһинә чатан бу чөрәкләр Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимәләрин ичиндә сон дәрәҹә мүгәддәсдир. Бу, һәмишәлик гајдадыр». 10  Исраиллиләрин ичиндә анасы исраилли, атасы исә мисирли олан бир нәфәр вар иди.+ Бир ҝүн дүшәрҝәдә онунла башга бир исраиллинин арасында дава дүшдү. 11  Исраилли гадынын оғлу Аллаһын адына күфр едиб, ону ләнәтләмәјә башлады.+ Ону Мусанын јанына ҝәтирдиләр.+ Јери ҝәлмишкән, онун анасы Дан гәбиләсиндән олан Дибринин гызы Сәлимәт иди. 12  Јеһованын һөкмү бәлли оланаҹан ону һәбсдә сахладылар.+ 13  Јеһова Мусаја деди: 14  «Ләнәт едәни дүшәрҝәдән чыхарын. Ләнәти ешидәнләрин һамысы әлләрини онун башына гојсун, сонра исә бүтүн иҹма ону дашгалаг етсин.+ 15  Исраил оғулларына сөјлә: “Ким Аллаһа ләнәт етсә, ҝүнаһына ҝөрә ҹаваб вермәли олаҹаг. 16  Јеһованын адына күфр едән һөкмән өлдүрүлмәлидир.+ Бүтүн иҹма ону дашгалаг етмәлидир. Јерли олсун, јаделли олсун, фәрг етмәз, Аллаһын адына күфр едән өлдүрүлмәлидир. 17  Инсан һәјатына гәсд едән һөкмән өлдүрүлмәлидир.+ 18  Ев һејваныны дөјүб өлдүрән ҹан әвәзинә ҹан олараг зәрәри өдәмәлидир. 19  Ким башгасына зәдә јетирәрсә, онун өзүнә дә һәмин шеј едилмәлидир.+ 20  Сыныг әвәзинә сыныг, ҝөз әвәзинә ҝөз, диш әвәзинә диш; башгасына һансы зәдәни јетирибсә, она да ејни зәдә јетирилмәлидир.+ 21  Һејваны дөјүб өлдүрән зәрәри өдәмәлидир,+ инсан өлдүрәни исә өлдүрмәк лазымдыр.+ 22  Истәр јаделли олсун, истәр јерли, ганун һамы үчүн ејни олмалыдыр,+ чүнки Мән сизин Аллаһыныз Јеһовајам”». 23  Муса бунлары Исраил оғулларына сөјләди. Онлар ләнәт охујан адамы дүшәрҝәдән кәнара чыхарыб дашгалаг етдиләр,+ беләликлә дә, Јеһованын Мусаја вердији әмри јеринә јетирдиләр.

Һашијәләр

Ефа 22 литрлик габын тутумуна бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.