Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Лавилиләр 2:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Тахыл тәгдимәси (1—16)

2  Јеһоваја тахыл тәгдимәси+ ҝәтирән адам тәгдимәни нарын ундан ҝәтирмәлидир. Үстүнә јағ төкмәли вә күндүр гојмалыдыр.+  Сонра ону каһинләрин, Һарун оғулларынын јанына ҝәтирмәлидир. Каһин бүтүн күндүрлә бирликдә јағ гатылмыш нарын ундан бир овуҹ ҝөтүрүб гурбанҝаһда хатирә тәгдимәси+ кими јандырсын. Бу, әтри Јеһоваја хош олан, одда јандырылан тәгдимәдир.  Тахыл тәгдимәсиндән галан һиссә Һарунун вә оғулларынын олаҹаг.+ О, Јеһоваја одда јандырылараг ҝәтирилән тәгдимәләрин ичиндә сон дәрәҹә мүгәддәсдир.+  Тәндирдә биширилән тахыл тәгдимәси ҝәтирән адам ону нарын ундан ҝәтирмәлидир: мајасыз, јағлы хәмирдән биширилмиш һалгавары чөрәк вә ја мајасыз хәмирдән биширилмиш, үстүнә јағ чәкилмиш лаваш ҝәтирмәлидир.+  Саҹда биширилмиш тахыл тәгдимәси нарын уна јағ гатылыб јоғрулмуш хәмирдән олмалыдыр.+  Ону тикәләрә бөлмәк вә үстүнә јағ төкмәк лазымдыр.+ Бу, тахыл тәгдимәсидир.  Газанда биширилмиш тахыл тәгдимәси ҝәтирәндә ону јағдан вә нарын ундан һазырламаг лазымдыр.  Јеһоваја ҝәтирилән тахыл тәгдимәси бунлардан һазырланмалыдыр. Тәгдимә каһинә верилмәли, каһин дә ону гурбанҝаһа ҝәтирмәлидир.  Каһин тахыл тәгдимәсиндән бир гәдәр ҝөтүрүб хатирә тәгдимәси+ кими гурбанҝаһда јандырсын. Бу, әтри Јеһоваја хош олан, одда јандырылан тәгдимәдир.+ 10  Тахыл тәгдимәсиндән галан һиссә Һарунун вә оғулларынын олаҹаг. О, Јеһова үчүн одда јандырылан тәгдимәләрин ичиндә сон дәрәҹә мүгәддәсдир.+ 11  Јеһоваја ҝәтирилән тахыл тәгдимәләриндән һеч бири мајалы олмамалыдыр.+ Чүнки нә мајалыг хәмири, нә дә балы* Јеһоваја одда јандырылан тәгдимә олараг ҝәтирмәк олмаз. 12  Онлары нүбар тәгдимәси+ кими Јеһоваја тәгдим етмәк олар, амма хош әтир кими гурбанҝаһа ҝәтирмәк олмаз. 13  Ҝәтирилән бүтүн тахыл тәгдимәләринә дуз гатылмалыдыр. Дузсуз тахыл тәгдимәси ҝәтирмәјин. Дуз Аллаһын әһдинин рәмзидир. Бүтүн тәгдимәләрә дуз гатылмалыдыр.+ 14  Нүбардан Јеһоваја тахыл тәгдимәси ҝәтирәндә говрулмуш вә дөјүлүб јарма һалына салынмыш тәзә тахыл ҝәтирин. Бу, нүбардан ҝәтирилән тахыл тәгдимәсидир.+ 15  Онун үстүнә јағ төкүн вә күндүр гојун. Бу, тахыл тәгдимәсидир. 16  Каһин ону хатирә тәгдимәси кими јандырсын.+ О, күндүрүн һамысы илә бирликдә јағ гатылмыш јармадан бир гәдәр ҝөтүрүб Јеһоваја одда јандырылан тәгдимә олараг тәгдим етсин.

Һашијәләр

Ҝөрүнүр, бурада ары балы дејил, әнҹирин вә ја башга мејвәләрин сују, јахуд ширәси нәзәрдә тутулур.