Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 17:1—16

МҮНДӘРИҸАТ

  • Чадыр — гурбан ҝәтирмәк үчүн јер (1—9)

  • Ган јемәк гадағандыр (10—14)

  • Өлү һејванын әти илә бағлы ҝөстәриш (15, 16)

17  Бундан сонра Јеһова Мусаја деди:  «Һаруна, онун оғулларына вә бүтүн исраиллиләрә де ки, Јеһова белә әмр едир:  “Әҝәр исраиллиләрдән кимсә малы, гојуну вә ја кечини  Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтириб Јеһованын Мүгәддәс чадырынын өнүндә Јеһоваја тәгдим етмәк әвәзинә, һејваны дүшәрҝәдә вә ја дүшәрҝәдән кәнарда кәсәрсә, һәмин адам ган төкмәкдә ҝүнаһкар сајылаҹаг. О ган төкүб, буна ҝөрә дә халгын арасындан јох едилмәлидир*.  Бу ганун ондан өтрүдүр ки, Исраил оғуллары даһа Јеһоваја чөлдә гурбан кәсмәсинләр. Һејванлары Һүзур чадырынын ҝиришинә, каһинин јанына ҝәтирсинләр. Онлар Јеһоваја үнсијјәт гурбаны олараг кәсилмәлидир.+  Каһин ганы Јеһованын Һүзур чадырынын ҝиришиндәки гурбанҝаһа чиләмәли, пији исә Јеһоваја хош олан әтир кими јандырмалыдыр.+  Онлар артыг архаларынҹа ҝедиб зина етдикләри кечијәбәнзәр ҹинләрә* гурбан ҝәтирмәмәлидирләр.+ Бу, сизин вә бүтүн нәсилләриниз үчүн һәмишәлик ганундур”.  Онлара белә де: “Исраиллиләрдән, јахуд аранызда јашајан јаделлиләрдән кимсә кәнар јердә јандырма гурбаны вә ја башга гурбан тәгдим едәр,  гурбанлыг һејваны Һүзур чадырынын ҝиришинә ҝәтириб Јеһоваја тәгдим етмәзсә, халгын арасындан јох едилмәлидир*.+ 10  Исраиллиләрдән, јахуд аранызда јашајан јаделлиләрдән кимсә ган јесә,+ үзүм ондан дөнәҹәк вә ону халгын арасындан јох едәҹәјәм. 11  Чүнки ҹан* гандадыр.+ Мән ону гурбанҝаһ үчүн тәјин етмишәм ки,+ онунла ҹаныныз үчүн кәффарә верәсиниз; јалныз ган кәффарә ола биләр,+ чүнки ҹан гандадыр. 12  Буна ҝөрә дә мән Исраил оғулларына бујурмушам ки, нә өзләри, нә дә араларында јашајан јаделли+ ган јемәсин.+ 13  Әҝәр исраиллиләрдән, јахуд аранызда јашајан јаделлиләрдән кимсә ова чыхыб әти јејилән вәһши һејван, јахуд гуш овлајарса, ганыны ахыдыб+ үстүнү торпагла өртмәлидир. 14  Чүнки һәр бир ҹанлынын ҹаны онун ганыдыр. Ҹан гандадыр. Буна ҝөрә дә Мән Исраил оғулларына бујурмушам ки, онлар һеч бир ҹанлынын ганыны јемәсинләр, чүнки һәр бир ҹанлынын ҹаны онун ганыдыр. Ону јејән халгын арасындан јох едилмәлидир*.+ 15  Кимсә, истәр јерли олсун, истәрсә дә јаделли, өлмүш, јахуд парчаланмыш һејванын әтини јесә,+ палтарларыны јумалыдыр, өзү исә чиммәлидир. О, ахшама гәдәр мурдар,+ сонра исә пак олаҹаг. 16  Амма палтарларыны јујуб чиммәсә, ҝүнаһына ҝөрә ҹаваб вермәли олаҹаг”».+

Һашијәләр

Јахуд өлдүрүлмәлидир.
Еһтимал ки, бу ҹинләр онлара ибадәт едәнләрин тәсәввүрүндә кечијә охшар гыллы мәхлуглар идиләр.
Јахуд өлдүрүлмәлидир.
Јахуд һәјат.
Јахуд өлдүрүлмәлидир.