Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Лавилиләр 10:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын һүзурундан алов чыхыб Надабла Абиһуну өлдүрүр (1—7)

  • Јемәк вә ички илә бағлы каһинләрә верилән ҝөстәришләр (8—20)

10  Һарунун оғуллары Надаб вә Абиһу+ бухурданларынын ичинә көзлә бухур гојуб+ Јеһоваја онлара бујрулмамыш, јасаг од+ ҝәтирдиләр.  Онда Јеһованын һүзурундан алов чыхыб онлары бүрүдү.+ Онлар елә Јеһованын һүзурундаҹа ҹанларыны тапшырдылар.+  Муса Һаруна деди: «Јеһова белә бујурур: “Мәнә јахын оланлар үчүн мүгәддәс олмалыјам,+ бүтүн халгын гаршысында адым уҹа тутулмалыдыр”». Һарун бир кәлмә дә демәјиб сакит дурду.  Муса Һарунун әмиси Үззиилин+ оғуллары Мүсаиллә Әлсәфаны чағырыб деди: «Ҝәлин, гардашларынызын ҹәсәдини мүгәддәс мәкандан чыхарыб дүшәрҝәдән кәнара апарын».  Онлар ҝәлиб ҹәсәдләри елә паллы-палтарлы Мусанын дедији кими, дүшәрҝәдән кәнара чыхардылар.  Бундан сонра Муса Һаруна вә онун о бири оғланларына, Әлјазарла Исамара деди: «Сачларыныз пыртлашыг олмасын, јаханызы ҹырмајын,+ јохса өләҹәксиниз, үстәлик, бүтүн иҹманы да Аллаһын гәзәбинә туш едәҹәксиниз. Гој Јеһованын одла мәһв етдији бу адамлары гардашларыныз, бүтүн Исраил әһли ағласын.  Сиз исә Һүзур чадырындан араланмајын ки, өлмәјәсиниз, чүнки үстүнүзә Јеһованын мәсһ јағы+ төкүлүб». Онлар Мусанын сөзүнә итаәт етдиләр.  Сонра Јеһова Һаруна деди:  «Һүзур чадырына ҝәләндә нә өзүн, нә дә оғулларын шәраб вә ја башга кефләндириҹи ички ичмәјин ки, өлмәјәсиниз.+ Бу сизин нәсилләриниз үчүн дәјишилмәз ганундур. 10  Беләҹә, сиз мүгәддәс оланла олмајаны, пакла напакы ајырд едәҹәк+ 11  вә Јеһованын Муса васитәсилә вердији бүтүн ганунлары Исраил оғулларына өјрәдә биләҹәксиниз».+ 12  Сонра Муса Һаруна вә онун сағ галан о бири оғланлары Әлјазарла Исамара деди: «Јеһова үчүн одда јандырылан тахыл тәгдимәсиндән артыг галаныны ҝөтүрүн вә ондан мајасыз чөрәк һазырлајыб гурбанҝаһын јанында јејин,+ чүнки о, сон дәрәҹә мүгәддәсдир.+ 13  Ону мүгәддәс јердә јемәлисиниз,+ чүнки о, Јеһоваја одда јандырылараг ҝәтирилән тәгдимәләрдән сәнин вә оғулларынын пајыдыр. Мәнә белә әмр олунуб. 14  Һәмчинин јелләтмә тәгдимәси кими ҝәтирилән дөш һиссәни вә мүгәддәс пај олан буду сән,+ оғулларын, гызларын пак јердә јејин.+ Бу, Исраил оғулларынын ҝәтирдији үнсијјәт гурбанларындан сәнә вә оғулларына дүшән пајдыр. 15  Мүгәддәс пај олан буд вә јелләтмә тәгдимәси кими ҝәтирилән дөш һиссә одда јандырылан пиј тәгдимәләри илә бирликдә ҝәтирилмәли вә јелләтмә тәгдимәси Јеһованын өнүндә јелләдилмәлидир. Бунлар — дөш һиссә вә буд, Јеһованын әмринә ҝөрә, һәмишәлик пај кими сәнә вә оғулларына верилир».+ 16  Муса ҝүнаһ гурбаны кими кәсиләҹәк кечини ахтаранда ҝөрдү ки, ону артыг јандырыблар.+ Онда Һарунун сағ галан оғуллары Әлјазарла Исамара һирсләниб деди: 17  «Нә үчүн мүгәддәс мәканда ҝүнаһ гурбанындан јемәмисиниз?+ Ахы о, сон дәрәҹә мүгәддәсдир вә сизә верилиб ки, халгын ҝүнаһыны үзәринизә ҝөтүрәсиниз вә Јеһованын өнүндә халг үчүн кәффарә верәсиниз. 18  Гурбанын ганы мүгәддәс мәкана ҝәтирилмәјиб.+ Сиз онун әтиндән мүгәддәс мәканда мүтләг јемәли идиниз. Ахы мәнә белә тапшырылыб». 19  Һарун Мусаја ҹаваб вериб деди: «Башыма бу иш ҝәлди. Бу ҝүн дә Јеһованын өнүндә ҝүнаһ гурбаны вә јандырма гурбаны ҝәтирдиләр.+ Инди мән дуруб бу ҝүнаһ гурбанындан јесәјдим, Јеһоваја хош ҝедәрди?» 20  Һарунун ҹавабы Мусанын ағлына батды.

Һашијәләр