Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ибраниләрә 6:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеткинлијә доғру ирәлиләмәк (1—3)

  • Имандан дөнәнләр Оғулу јенидән дирәкдә едам едирләр (4—8)

  • Үмиди ахырадәк мөһкәм сахлајын (9—12)

  • Аллаһын вәди гәтидир (13—20)

    • Аллаһын вәди вә анды дәјишмәздир (17, 18)

6  Инди ки Мәсиһ һаггындакы ибтидаи тәлимләри+ архада гојмушуг, ҝәлин јеткинлијә доғру ирәлиләјәк+ вә өлүмә апаран ишләрдән төвбә, Аллаһа иман,  мүхтәлиф нөв вәфтизләр*, әл гојма ајини,+ өлүләрин дирилмәси+ вә әбәди һөкм һаггындакы тәлимләрлә јенидән бүнөврә гојмајаг.  Аллаһын изнијлә биз мүтләг јеткинлијә јетишәҹәјик.  Чүнки бир дәфә һәгигәтлә нурланмыш,+ сәмави әнамы дадмыш, мүгәддәс руһу гәбул етмиш,  Аллаһын мисилсиз сөзүнү вә ҝәләҹәк дөврлә* бағлы немәтләри* дадмыш,  лакин сонра имандан дөнмүш адамлары+ јенидән төвбәјә ҝәтирмәк гејри-мүмкүндүр. Чүнки онлар Аллаһын Оғлуну јенидән дирәкдә едам едиб аләмә рүсвај едирләр.+  Мисал үчүн, торпаг тез-тез јаған јағышы ҹанына һопдуруб Аллаһдан бәрәкәт алыр, сонра да әкинчи үчүн јемәјә јарарлы мәһсул јетишдирир.  Әҝәр тикан вә гангал јетишдирирсә, онда тәрк едилир, ону ләнәт ҝөзләјир, ахырда исә јандырылыр.  Әзизләрим, бу ҹүр данышсаг да, әминик ки, сиз онлардан јахшы вәзијјәтдәсиниз вә хиласа апаран ишләри ҝөрүрсүнүз. 10  Ахы Аллаһ әдаләтсиз дејил ки, кечмишдә вә инди мүгәддәсләрә хидмәт едәрәк Онун адына ҝөстәрдијиниз мәһәббәти вә чәкдијиниз зәһмәти унутсун.+ 11  Арзумуз будур ки, һәр бириниз әввәлки кими чалышган олуб үмидинизи+ ахырадәк мөһкәм сахлајасыныз.+ 12  Беләҹә, тәнбәлләшмәјиб+, вәдләри иман вә сәбирлә мирас аланлардан нүмунә ҝөтүрәҹәксиниз. 13  Аллаһ Ибраһимә вәд верәндә Өзүндән бөјүк бир кимсә мөвҹуд олмадығы үчүн Өз варлығына анд ичәрәк+ 14  деди: «Сәни мүбарәк гылаҹағам, өвладларыны чохалдаҹағам».+ 15  Ибраһим сәбир ҝөстәрәндән сонра бу вәди алды. 16  Инсанлар өзләриндән бөјүк варлыға анд ичирләр, онларын анды мүбаһисәләрә сон гојур, чүнки бу, онлара һүгуги зәманәт верир.+ 17  Ејнилә дә, Аллаһ вәд варисләринә+ Өз нијјәтинин дәјишмәзлијини даһа ајдын нүмајиш етдирмәк гәрарына ҝәләндә буна андла зәманәт верди. 18  Аллаһ буну она ҝөрә етди ки, Онун сығынаҹағына гачмыш бизләр Онун јалан данышмасы мүмкүн олмајан+ бу ики дәјишмәз шеј сајәсиндә үрәкләниб гаршымыздакы үмиддән бәрк-бәрк јапыша биләк. 19  Биз һәјатымызы бу үмидә бағламышыг.+ Бу үмид бизим үчүн мөһкәм вә сарсылмаз ҝәми лөвбәри кимидир, о, бизи пәрдәнин о бири тәрәфинә кечирир.+ 20  Ора илк ҝирән Мәликсадиг тимсаллы әбәди баш каһин+ олан Иса+ олду. О, бизим үчүн ора ҝирди.

Һашијәләр

Һәрфән: гүввәләри.