Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәкәријјә 9:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • 9Јеһованын гоншу халглара һөкмү (1—8)

  • Сион падшаһынын ҝәлиши (9, 10)

    • Тәвазөкар падшаһ ешшәјә миниб ҝәлир (9)

  • Јеһованын халгы азадлыға чыхаҹаг (11—17)

9  Һөкм: «Јеһованын сөзү Һәдрах дијарына гаршыдыр,Дәмәшги нишан алыб.+Чүнки Јеһованын ҝөзү бәшәрин+Вә ҹәми Исраил гәбиләләринин үзәриндәдир.   Бу сөз онунла* һәмсәрһәд олан Һәмәсә аиддир,+Сура+ вә Сидона+ да аиддир, чүнки онлар һәддән артыг ағыллыдырлар.+   Сур өзүнә истеһкам тикди, Торпаг гәдәр ҝүмүш,Күчәнин палчығы гәдәр гызыл топлады.+   Лакин Јеһова онун мал-мүлкүнү әлиндән алаҹаг,Ордусуну дәниздә вураҹаг,+Алов ону јандырыб күл едәҹәк.+   Ашкелон буну ҝөрүб горхаҹаг,Гәззә бөјүк әзаб чәкәҹәк,Екрон да һәмчинин, чүнки үмиди пуч олду. Гәззәдән падшаһ јох олаҹаг,Ашкелон бомбош галаҹаг.+   Ашдодда биҹ доғулмуш оғуллар јашајаҹаг.Мән филиштлиләрин* гүруруну сындыраҹағам.+   Онларын ағзындан ганлы әти,Дишләри арасындан ијрәнҹ јемәкләри дартыб чыхараҹағам.Онларын сағ галанлары Аллаһымыза мәхсус олаҹаг,Јәһудада шејх* кими олаҹаг,+Екрон исә јәбусиләрә+ бәнзәјәҹәк.   Евимин әтрафында ордуҝаһ гураҹағам ки,+Ора ҝириб-чыхан олмасын.Артыг халгымын арасында нәзарәтчи* ҝәзмәјәҹәк,+Чүнки инди онларын һалыны ҝөзүмлә ҝөрүрәм.   Еј Сион гызы, севинҹдән ҹуша ҝәл! Еј Јерусәлим гызы, севинҹдән һајгыр! Бах! Падшаһын јанына ҝәлир.+ О, салеһдир! О, гуртулуш ҝәтирир!О, тәвазөкардыр,+ ешшәјә,Ешшәјин баласы годуға миниб ҝәлир.+ 10  Мән Әфраимдән ҹәнҝ арабаларыны,Јерусәлимдән атлары јох едәҹәјәм. Јај-каман сындырылаҹаг. Сәнин падшаһын халглара сүлһү бәјан едәҹәк.+Дәниздән дәнизә,Чајдан* та дүнјанын һүдудларынадәк һакимијјәт сүрәҹәк.+ 11  Еј гадын*, сәнә ҝәлинҹә, арамыздакы ган әһдинә әсасәнМәһбусларыны сусуз гујудан чыхарыб азад едәҹәјәм.+ 12  Еј үмиди олан мәһбуслар, гајыдын галаја!+ Бу ҝүн сәнә дејирәм:“Еј гадын, сәнә икигат пај верәҹәјәм.+ 13  Јәһуданы камантәк дартаҹағам, Әфраими ох кими камана гојаҹағам.Еј Сион, сәнин оғулларыны ојадаҹағам,Еј Јунан дијары, онлары сәнин оғулларынын үстүнә галдыраҹағам.Сәни, еј Сион, иҝидин гылынҹы кими едәҹәјәм”. 14  Јеһова онларла олдуғуну әјан едәҹәк.Онун оху шимшәк кими чахаҹаг. Күлли-Ихтијар Јеһова шејпур чалаҹаг,+Ҹәнуб туфанлары илә һүҹума кечәҹәк. 15  Ордулар Аллаһы Јеһова онлары мүдафиә едәҹәк,Онлар сапанд дашларыны удаҹаг вә әзәҹәкләр.+ Шәраб ичмиш адамтәк севиниб-шадланаҹаглар.Онлар ҹам кими,Гурбанҝаһын күнҹләри кими долаҹаглар.+ 16  Аллаһлары Јеһова о ҝүн Өз халгыны,Өз сүрүсүнү хилас едәҹәк.+Онлар Онун торпағында таҹ үзәриндәки даш-гаш кими пар-пар парлајаҹаглар.+ 17  Онун кәрамәти неҹә бөјүкдүр!+Онун ҹалалы неҹә әзәмәтлидир! Оғланлар тахылдан,Гызлар тәзә шәрабдан ҹанланаҹаглар».+

Һашијәләр

Еһтимал ки, Дәмәшг вә ја Һәдрах.
Бәзи мәнбәләрә әсасән, филистимлиләр.
Гәбилә башчысы.
Јахуд зүлмкар.
Фәрат чајы.
Сион, јахуд Јерусәлим.