Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәкәријјә 5:1—11

МҮНДӘРИҸАТ

  • 6-ҹы вәһј: учан тумар (1—4)

  • 7-ҹи вәһј: өлчү габы (5—11)

    • Габын ичиндә Шәр адлы гадын (8)

    • Өлчү габы Шинар дијарына апарылыр (9—11)

5  Јенә башымы галдырыб бахдым вә бир учан тумар ҝөрдүм.  Мәләк мәндән сорушду: «Нә ҝөрүрсән?» Мән дедим: «Учан тумар ҝөрүрәм. Онун узунлуғу ијирми гулаҹ*, ени он гулаҹдыр».  Онда о, мәнә деди: «Бу, бүтүн дүнја үзәринә ҝәлән ләнәтдир. Чүнки тумарын бу үзүндә јазылдығы кими, оғурлуг едән кәс+ ҹәзасыз галыб. Тумарын о бири үзүндә јазылдығы кими, јаландан анд ичән кәс+ дә ҹәзасыз галыб.  Ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир: “Ону Мән ҝөндәрмишәм; о, оғрунун да, јаландан адымла анд ичәнин дә евинә ҝирәҹәк вә орада галаҹаг. Һәмин еви, онун тирләрини вә дашларыны дағыдаҹаг”».  Мәнимлә данышан мәләк јахынлашыб мәнә деди: «Башыны галдырыб бах, ҝөр јахынлашан нәдир».  Мән сорушдум: «Бу нәдир?» О деди: «Бу ҝәлән өлчү габыдыр*». Сонра әлавә етди: «Бу, бүтүн дүнјадакы писләрин ҝөркәмидир».  Өлчү габынын дәјирми гурғушун гапағы галдырыланда ҝөрдүм ки, онун ичиндә бир гадын отуруб.  Мәләк деди: «Бу Шәрдир». Сонра о, гадыны габын ичинә итәләјиб ағзыны гурғушун гапагла бағлады.  Јенә башымы галдыранда ҝөрдүм ки, ики гадын јахынлашыр. Онлар күләјин ахыны илә сүзүрдүләр. Ганадлары лејләк ганадына охшајырды. Онлар өлчү габыны јерлә ҝөј арасына галдырдылар. 10  Мәнимлә данышан мәләкдән сорушдум: «Онлар өлчү габыны һара апарырлар?» 11  О деди: «Шинар* дијарына.+ Орада гадын үчүн ев тикиләҹәк, ев һазыр оланда гадын лајиг олдуғу јерә гојулаҹаг».

Һашијәләр

Гулаҹ 44,5 см-ә бәрабәрдир. Б14 әлавәсинә бах.
Һәрфән: ефадыр. Б14 әлавәсинә бах.
Јәни Бабилистан.