Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәкәријјә 3:1—10

МҮНДӘРИҸАТ

  • 4-ҹү вәһј: баш каһинә тәмиз палтар ҝејиндирилир (1—10)

    • Шејтан баш каһин Јушәјә мүгавимәт ҝөстәрир (1)

    • Мән гулум Пөһрәни ҝәтирирәм! (8)

3  Јеһова мәнә Өз мәләјинин өнүндә дуран баш каһин Јушәни+ вә она мүгавимәт ҝөстәрмәк үчүн онун сағында дуран Шејтаны+ ҝөстәрди.  Јеһованын мәләји Шејтана деди: «Јеһова сәнин ҹәзаны версин, еј Шејтан,+ гој Јерусәлими сечмиш+ Јеһова сәни мәһкум етсин! Мәҝәр бу адам аловун ичиндән чыхарылмыш јанар одун парчасы дејил?»  Јушә кирли палтарда мәләјин һүзурунда дурмушду.  Мәләк өнүндә дајананлара деди: «Кирли палтары онун әјниндән чыхарын». Сонра она деди: «Бах, Мән тәгсирини үзәриндән ҝөтүрдүм, сәнә ҝөзәл либас ҝејиндириләҹәк».+  Онда мән дедим: «Гој онун башына тәмиз әммамә гојсунлар».+ Онун башына тәмиз әммамә гојдулар вә әјнинә либас ҝејиндирдиләр. Јеһованын мәләји дә орада дајанмышды.  Јеһованын мәләји Јушәјә бәјан етди:  «Ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Әҝәр сән јолларымла јерисән, сәнә һәвалә етдијим мәсулијјәти иҹра етсән, евимдә һакимлик едәҹәксән,+ һәјәтләрими горујаҹагсан вә Мән сәнә бурада дуранларла бәрабәр һүзурума ҝәлмәјә изин верәҹәјәм”.  “Еј баш каһин Јушә, сән вә сәнин өнүндә отуран, рәмзи мәна дашыјан јолдашларын, гулаг асын: Мән гулум+ Пөһрәни+ ҝәтирирәм!  Јушәнин гаршысына гојдуғум даш будур! Бу дашын үстүндә једди ҝөз вар. Мән онун үзәринә јазы һәкк едирәм, — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова, — о торпағын тәгсирини бир ҝүндә силәҹәјәм”.+ 10  “О ҝүн һәр бириниз сојдашыны өз мејнәсинин, өз әнҹир ағаҹынын алтында отурмаға чағыраҹаг”, — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова».+

Һашијәләр