Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәкәријјә 13:1—9

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бүтләр вә сахта пејғәмбәрләр силиниб атылаҹаг (1—6)

    • Сахта пејғәмбәрләр утанаҹаг (4—6)

  • Чобаны вураҹаглар (7—9)

    • Бир һиссә саф едиләҹәк (9)

13  О ҝүн Давуд евини вә Јерусәлим әһлини ҝүнаһдан вә мурдарлыгдан тәмизләмәк үчүн су гујусу газылаҹаг».+  Ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир: «О ҝүн өлкәдән бүтләрин адыны силәҹәјәм,+ онлар бир дә хатырланмајаҹаг. Пејғәмбәрләри+ вә мурдарлыг руһуну да бу дијардан јох едәҹәјәм.  Әҝәр кимсә јенидән пејғәмбәрлик етсә, ону дүнјаја ҝәтирән ата-анасы она дејәҹәк: “Сән јашамајаҹагсан, чүнки Јеһованын ады илә јалан данышырсан”. О, пејғәмбәрлик етдији үчүн ону дүнјаја ҝәтирән ата-анасы онун бәдәнини дешәҹәк.+  О ҝүн пејғәмбәрләр пејғәмбәрлик вәһјләринә ҝөрә утанаҹаглар, онлар түклү палтар+ ҝејинәрәк халгы алдатмајаҹаглар.  Онлар дејәҹәк: “Мән пејғәмбәр дејиләм. Мән әкинчијәм, чүнки ҹаванлығымда бир адам мәни өзүнә гул алыб”.  Ондан сорушанда: “Бәдәниндәки* јаралар нәдир?” О: “Бунлар әзизләримин евиндә једијим көтәкләрин јеридир”, — дејәҹәк».   «Еј гылынҹ, чобанымын,+Достумун үстүнә галх!» — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова. «Чобаны вур,+ гој сүрү пәрән-пәрән олсун.+Кичикләрә лүтф ҝөстәрәҹәјәм».   Ордулар Аллаһы Јеһова бәјан едир:«Бүтүн дијарда ҹамаатын үчдә икиси гырылыб өләҹәк,Амма бир һиссәси галаҹаг.   Һәмин бир һиссәни Мән оддан-аловдан кечирәҹәјәм.Онлары ҝүмүшү сафлашдырантәк саф едәҹәјәм,Гызылы јохлајантәк јохлајаҹағам.+ Онлар Мәни адымла чағыраҹаг,Мән онлара һај верәҹәјәм. Дејәҹәјәм: “Бу, Мәним халгымдыр”,+ Онлар да: “Јеһова бизим Аллаһымыздыр”, — дејәҹәк».

Һашијәләр

Һәрфән: әлләринин арасындакы. Јәни синәдәки вә ја күрәкдәки.