Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәкәријјә 10:1—12

МҮНДӘРИҸАТ

  • Сахта аллаһлардан јох, Јеһовадан јағыш диләјин (1, 2)

  • Јеһова халгыны бирләшдирир (3—12)

    • Башчы Јәһуда евиндән чыхаҹаг (3, 4)

10  «Јаз јағышы мөвсүмүндә Јеһовадан јағыш диләјин. Јеһовадыр гара булудлары јарадан,Инсанлар үчүн јағышлар јағдыран,+Һәр кәсин тарласыны ҝөјәрдән.   Ев бүтләри* јалан данышыр,Фалчылар јалан вәһјләр ҝөрүр, Мәнасыз јухулар данышарагБош-бошуна тәсәлли вермәјә чалышырлар. Буна ҝөрә ҹамаат гојун кими азаҹаг, Чобанлары олмадығындан әзијјәт чәкәҹәкләр.   Чобанлара гаршы гәзәбим аловланды.Залым башчылардан* һесабат тәләб едәҹәјәм.Чүнки ордулар Аллаһы Јеһова Өз сүрүсүнә,+ Јәһуда евинә нәзәр салды,Дөјүшдә ону Өзүнүн шаһанә аты етди.   Башчы* ондан чыхаҹаг,Арха-дајаг олаҹаг һөкмдар* да ондан чыхаҹаг,Һәрб каманы вә бүтүн нәзарәтчиләр ондан чыхаҹаг.Бәли, һамысы ондан чыхаҹаг.   Онлар дөјүш вахты күчәләрин палчығыны тапдалајан ҹәнҝавәр кими олаҹаглар.Онлар дөјүшәҹәкләр, Чүнки Јеһова онларла олаҹаг.+Дүшмән атлылары исә биабыр олаҹаглар.+   Мән Јәһуда евини ҝүҹлү едәҹәјәм,Јусиф евини гуртараҹағам,+ Онлара рәһм едәҹәјәм,+Онлары гајтараҹағам,Санки, онлары һеч вахт рәдд етмәмишәм.+Онлара һај верәҹәјәм, ахы Мән онларын Аллаһы Јеһовајам.   Әфраимлиләр иҝид кими олаҹаг,Үрәкләри, шәраб ичмиш кими, ҹуша ҝәләҹәк.+ Оғуллары буну ҝөрүб шадланаҹаг,Үрәкләринин севинҹи Јеһова олаҹаг.+   “Фит чалыб онлары бир јерә топлајаҹағам.Онлары гуртараҹағам,+ онлар артаҹаглар,Чохалдыгҹа чохалаҹаглар.   Онлары тохум кими халглар арасына сәпәләсәм дә,Чох-чох узагларда Мәни хатырлајаҹаглар.Оғуллары илә бирҝә дирчәлиб гајыдаҹаглар. 10  Онлары Мисир торпағындан гајтараҹағам,Ашшурдан топлајаҹағам,+Ҝилад торпағына+ вә Ливана ҝәтирәҹәјәм.Онлара јер бәс етмәјәҹәк.+ 11  О, дәнизи јарыб кечәҹәк, ону тәлатүмә ҝәтирәҹәк,Далғалары вуруб јатыраҹаг,+Нилин диби гурујаҹаг. Ашшурун гүруру јерә вурулаҹаг,Мисирин һөкмдар әсасы әлиндән алынаҹаг.+ 12  Мән Јеһова онлары ҝүҹлү едәҹәјәм.+Онлар адыма лајиг јашајаҹаглар”,+ — бәјан едир Јеһова».

Һашијәләр

Һәрфән: тәкәләрдән.
Һәрфән: күнҹ бүрҹү. Нүфуз саһиби вә ја башчы тимсалы.
Һәрфән: мых. Арха-дајаг олан адам вә ја һөкмдар тимсалы.