Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәкәријјә 1:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһова халгы дөнмәјә чағырыр (1—6)

    • Мәнә тәрәф дөнүн (3)

  • 1-ҹи вәһј: дөрд атлы (7—17)

    • Јеһова јенә Сионун һалына аҹыјаҹаг (17)

  • 2-ҹи вәһј: дөрд бујнуз вә дөрд уста (18—21)

1  Даранын һакимијјәтинин икинҹи илинин сәккизинҹи ајында+ Идду оғлу Бәрхијанын оғлу Зәкәријјә* пејғәмбәрә+ Јеһованын сөзү назил олду:  «Јеһова аталарыныза бәрк гәзәбләнмишди.+  Онлара сөјлә ки, ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Мәнә тәрәф дөнүн, — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова, — Мән дә сизә тәрәф дөнәрәм,+ — дејир ордулар Аллаһы Јеһова”.  Аталарыныз кими олмајын! Әввәлки пејғәмбәрләр: “Ордулар Аллаһы Јеһованын сөзү будур: “Пис јолларыныздан, шәр әмәлләриниздән әл чәкин, Мәнә тәрәф дөнүн”, — дејәрәк онлары сәсләјирдиләр”.+ “Амма онлар Мәни ешитмәдиләр, Мәнә етина етмәдиләр”,+ — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова.  Һаны аталарыныз? Һаны пејғәмбәрләриниз? Онлар әбәди галдылар?  Мәҝәр гулум пејғәмбәрләрә бујурдуғум сөзләр вә һөкмләр аталарынызын дөврүндә иҹра олмады?+ Онлар етираф едиб демишдиләр: “Ордулар Аллаһы Јеһова јолларымыза вә әмәлләримизә ҝөрә бизә нә етмәк истәдисә, ону да етди”».+  Даранын һакимијјәтинин икинҹи илиндә,+ он биринҹи ај олан шват* ајынын ијирми дөрдүнҹү ҝүнүндә мәнә, Идду оғлу, Бәрхија оғлу Зәкәријјә пејғәмбәрә Јеһованын сөзү назил олду.  Ҝеҹә вахты иди. Мән рөјада ҝөрдүм ки, дәрәдә, мәрсин ағаҹларынын арасында гырмызы атын белиндә бир адам дајаныб. Онун архасында гырмызы, кәһәр вә ағ атлар вар.  Мән сорушдум: «Ағам, бу атлылар кимдир?» Мәнимлә данышан мәләк ҹаваб верди: «Онларын ким олдуғуну сәнә ҝөстәрәҹәјәм». 10  Мәрсин ағаҹларынын арасында дајанан адам белә деди: «Бунлары Јеһова дүнјаны ҝәзиб-долашмаг үчүн ҝөндәриб». 11  Онлар мәрсин ағаҹларынын арасында дајанан Јеһованын мәләјинә дедиләр: «Биз дүнјаны ҝәзиб-долашдыг вә ҝөрдүк ки, бүтүн дүнја асајиш вә әмин-аманлыг ичиндәдир».+ 12  Онда Јеһованын мәләји деди: «Еј ордулар Аллаһы Јеһова, бу јетмиш ил әрзиндә+ гәзәбләндијин Јерусәлим вә Јәһуда шәһәрләриндән мәрһәмәтини нә вахтадәк әсирҝәјәҹәксән?»+ 13  Јеһова мәнимлә данышан мәләјә хош, тәсәлливериҹи сөзләрлә ҹаваб верди. 14  Мәнимлә данышан мәләк мәнә деди: «Ҹар чәкиб де: “Ордулар Аллаһы Јеһова белә дејир: “Мән Јерусәлимин вә Сионун гејрәтини чәкирәм, гејрәтим сарсылмаздыр.+ 15  Архајын јашајан халглара гаршы бәрк гәзәбләнмишәм,+ чүнки Мән халгыма азҹа һирсләнмишдим,+ онлар исә халгыма диван тутдулар”.+ 16  Буна ҝөрә Јеһова дејир: “Мән Јерусәлимә мәрһәмәтлә гајыдаҹағам.+ Мәним евим орада тикиләҹәк,+ — бәјан едир ордулар Аллаһы Јеһова, — бүтүн Јерусәлим боју өлчү ипи чәкиләҹәк”.+ 17  Һәмчинин ҹар чәкиб де: “Ордулар Аллаһы Јеһова дејир: “Шәһәрләримин немәти јенә ашыб-дашаҹаг, Јеһова јенә Сионун+ һалына аҹыјаҹаг вә јенә Јерусәлими сечәҹәк”».+ 18  Сонра башымы галдырыб бахдым вә дөрд бујнуз ҝөрдүм.+ 19  Мәнимлә данышан мәләкдән сорушдум: «Бунлар нәдир?» О, мәнә ҹаваб верди: «Бунлар Јәһуданы,+ Исраили+ вә Јерусәлими+ дидәрҝин салмыш бујнузлардыр». 20  Сонра Јеһова мәнә дөрд уста ҝөстәрди. 21  Мән сорушдум: «Онлар нә етмәк истәјирләр?» О деди: «Бујнузлар Јәһуданы елә сәпәләдиләр ки, һеч ким башыны галдыра билмәди. Бу усталар исә ҝәлиб ки, Јәһуда дијарына бујнуз галдырыб сәпәләјән халглары дәһшәтә салсын вә бујнузларыны гырыб атсын».

Һашијәләр

Мәнасы: Јеһова хатырлады.