Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 94:1—23

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гисасы јердә гојмајан Аллаһ

    • Нә вахтаҹан писләр бајрам едәҹәк? (3)

    • Јеһованын тәрбијә етдији инсан бәхтијардыр (12)

    • Јеһова халгыны атмаз (14)

    • Ганун ады илә пислик төрәдәнләр (20)

94  Еј Јеһова, гисасы јердә гојмајан Аллаһ,+Еј гисасы јердә гојмајан Аллаһ, нуруну сач!   Еј дүнјанын Һакими,+ галх, Мәғрурларын лајигли ҹәзасыны вер.+   Еј Јеһова, нә вахтаҹан,Нә вахтаҹан писләр бајрам едәҹәк?+   Онлар бош-бош, ловға-ловға данышырлар.Бәдәмәл инсанлар өзләри илә өјүнүрләр.   Еј Јеһова, халгыны әзиб-тапдалајыр,+Ирсинә зүлм едирләр.   Дуллары, гәрибләри өлдүрүрләр,Јетимләри гырырлар.   Дејирләр: «Јаһ буну ҝөрмүр,+Јагубун Аллаһы бунлара фикир вермир».+   Баша дүшүн, еј наданлар!Еј ағылсызлар, нә вахт дәрракәниз олаҹаг?+   Гулағы јарадан ешитмәзми? Ҝөзә гурулуш верән ҝөрмәзми?+ 10  Халглары тәрбијә едән тәнбеһ етмәзми?+ Инсанлара билик верән Одур!+ 11  Јеһова инсанын дүшүнҹәләрини билир,Билир ки, онлар пучдур.+ 12  Еј Јаһ, тәрбијә етдијин,+Ганунуну өјрәтдијин инсан нә бәхтијардыр!+ 13  Писләрә гәбир газыланадәк,Ағыр ҝүнләриндә она динҹлик верирсән.+ 14  Јеһова халгыны атмаз,+Ирсини+ тәрк етмәз. 15  Һөкм јенә әдаләтли олаҹаг,Үрәјидүз адамлар она табе олаҹаг. 16  Ким мәним үчүн писләрлә дөјүшәҹәк? Ким мәним үчүн бәдәмәлләрин габағына чыхаҹаг? 17  Јеһова көмәк етмәсәјди,Аз гала јох олмушдум.+ 18  «Ајағым бүдрәјир», — дејәндә Мәһәббәтин мәнә дајаг олду,+ еј Јеһова. 19  Фикирләр мәни чулғајандаМәнә тәсәлли вериб овутдун.+ 20  Ганун ады илә пислик төрәдән+Һагсызлыг тахты* Сәнә мүттәфиг олармы? 21  Онлар салеһә амансыз һүҹум едир,+Ҝүнаһсыза өлүм һөкмү чыхарырлар.+ 22  Јеһова мәнә мөһкәм сығынаҹаг олаҹаг,Аллаһым сығынаҹаг гајамдыр.+ 23  Аллаһ онларын пислијини өз башларына ҝәтирәҹәк,+ Шәр әмәлләри илә өзләрини мәһв едәҹәк. Аллаһымыз Јеһова онлары мәһв едәҹәк.+

Һашијәләр

Јахуд һөкмдарлары, һакимләри.