Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 83:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Дүшмәнлә үз-үзә ҝәлән мәзмурчунун дуасы

    • Сусма, Илаһи (1)

    • Дүшмәнләри соврулан тикан комасына чевир (13)

    • Аллаһын ады Јеһовадыр (18)

Асәфин мәзмуру.+ 83  Нә олар, еј Аллаһым, сүкут етмә,+Сусма Илаһи, сәссиз галма!   Бах, дүшмәнләр күкрәјир,+Сәнә нифрәт едәнләр ловғаланыр.   Халгына гаршы фитнә-фәсад гурурлар,Әзиз бәндәләринә гәсд һазырлајырлар.   Дејирләр: «Ҝәлин бу халгы јер үзүндән силәк,+Исраилин ады бир дә дилә ҝәлмәсин».   Сәнә гаршы иттифаг бағлајыблар,Јекдил олуб мәшвәрәтләширләр:+   Әдумун вә Исмајыл оғулларынын чадырлары, муабиләр+, һәҹәриләр+,   Ҝебал, Әмун+ вә Әмалик,Филишт+ вә бүтүн Сур+ ҹамааты.   Ашшур+ да онлара гошулмуш,Лут оғулларына*+ дәстәк олмушлар. (Селаһ)   Мәдјәнә етдијини,+Гишон вадисиндә Сисара вә Јавинә етдијини онларын башына ҝәтир.+ 10  Онлар Ејн-Дорда+ мәһв едилди,Торпагда пејин олдулар. 11  Әсилзадәләрини Өрәб вә Зәәб кими ет,+Бүтүн рәһбәрләри Зәба вә Салмун кими олсун.+ 12  Чүнки онлар демишдиләр: «Ҝәлин Аллаһын мәскәнини әлә кечирәк». 13  Еј Аллаһым, онлары соврулан тикан комасына,Күләјин сүпүрдүјү саман чөпүнә чевир.+ 14  Јанғын мешәни јандырдығы кими,Алов дағлары гарсыдығы кими,+ 15  Онлары туфанынла гов,+Гасырғанла дәһшәтә сал.+ 16  Онларын үзүнү шәрәфсизлијә бүрү ки,Сәнин адыны ахтарсынлар, еј Јеһова. 17  Гој әбәдилик рүсвај олуб горхуја дүшсүнләр,Рәзил олуб мәһв олсунлар. 18  Гој инсанлар билсин ки, ады Јеһова олан Сән,+Дүнјада тәк Сән уҹасан*.+

Һашијәләр

Јәни 6, 7-ҹи ајәләрдә ады чәкилән муабиләрә вә әмуниләрә.
Јахуд Һагг-Тааласан.