Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәбур 73:1—28

МҮНДӘРИҸАТ

 • Мөмин бәндәнин тәрәддүдү вә дүзәлиши

  • Ајагларым аз гала сапмышды (2)

  • «Бүтүн ҝүнү дәрд-сәр чәкмишәм» (14)

  • «Та Аллаһын мүгәддәс мәканына ҝирәнәдәк» (17)

  • Шәр адамлар сүрүшкән јердәдирләр (18)

  • Аллаһа јахынлашмаг хошдур (28)

Асәфин мәзмуру.+ 73  Доғрудан да, Аллаһ Исраилә, үрәјитәмиз инсана гаршы хејирхаһдыр.+   Фәгәт мәним ајагларым аз гала сапмышды,Ајагларым аз галмышды сүрүшсүн.+   Чүнки писләрин хош ҝүзәраныны ҝөрдүм,Ловғалара һәсәд апардым.+   Чүнки онлар өләндә ағры чәкмирләр,Ҹанлары сапсағламдыр*.+   Онларын башга инсанлартәк дәрд-сәри јохдур,+Башгалары кими әзаб-әзијјәт чәкмирләр.+   Тәкәббүр, санки, онлар үчүн бојунбағыдыр,+Зоракылыг либас кими әјинләрини өртүр.   Көклүкдән ҝөзләри домбалыб чыхыр,Үрәкләринин арзулары артыгламасы илә ҝерчәкләшиб.   Онлар истеһза едир, аҹы сөзләр дејирләр,+ Ловғаланыб һәдә-горху ҝәлирләр.+   Ағызларыны ачыб данышанда ҝөјлә ҝедирләр,Тәкәббүрлү дилләри бүтүн дүнјаны ҝәзир. 10  Беләҹә, Онун халгы онлара тәрәф дөнүб,Онларын су долу ҹамыны ичирләр. 11  «Аллаһ һарадан билир?+ Һагг-Тааланын нә хәбәри вар?» — дејирләр. 12  Бах, пис адамлар беләдир, һәр ишләри аванд олур.+ Елә һеј вар-дөвләт топлајырлар.+ 13  Демәли, әбәс јерә үрәјими саф етмишәм,Әлләрими ҝүнаһсызлыг сујунда јумушам.+ 14  Бүтүн ҝүнү дәрд-сәр чәкмишәм,+Һәр сәһәр мәзәммәт ешитмишәм.+ 15  Амма әҝәр бу шејләри дилимә ҝәтирсәјдим,Онда Сәнин халгына хәјанәт етмиш олардым. 16  Буну дәрк етмәјә чалышандаБәрк нараһат олдум, 17  Та Аллаһын мүгәддәс мәканына ҝирәнәдәк.Орада онларын агибәти мәнә ајдын олду. 18  Доғрудан да, онлары сүрүшкән јерә гојурсан,+ Һамысыны һәлака јуварлајырсан.+ 19  Бах, бир анда һәјатлары алт-үст олур.+ Онларын ахыры гәфил ҝәлир, агибәти дәһшәтли олур. 20  Неҹә ки јухудан ајыланда рөјалар унудулар,Сән дә ајаға галханда онларын сурәтини унударсан, еј Јеһова. 21  Гәлбим аҹы зәһәрлә долмушду,+Ичимдә* шиддәтли ағры һисс едирдим, 22  Ағылсыз, надан идим,Сәнин нәзәриндә ганмаз һејван кими идим. 23  Амма инди һәмишәлик Сәнинләјәм,Мәним сағ әлимдән тутмусан.+ 24  Өјүд-нәсиһәтинлә мәнә јол ҝөстәрирсән,+Сонра да мәни шан-шөһрәтә јүксәлдәҹәксән.+ 25  Ҝөјләрдә башга кимим вар? Јердә дә Сәндән савајы һеч нә ҝәрәјим дејил.+ 26  Ҹаным тагәтдән дүшә биләр, үрәјим дә,Лакин гәлбимин гајасы Аллаһдыр, нәсибим әбәдијјән Одур.+ 27  Һәгигәтән дә, Сәндән узаглашанлар јох олаҹаглар, Сәнә хәјанәт едәнләри мәһв едәҹәксән.+ 28  Мәнимчүнсә Аллаһа јахынлашмаг хошдур.+ Күлли-Ихтијар Јеһоваја сығындым ки,Онун бүтүн ишләрини бәјан едим.+

Һашијәләр

Јахуд гарынлары пиј бағлајыб.
Һәрфән: бөјрәкләримдә.