Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәбур 68:1—35

МҮНДӘРИҸАТ

 • «Гој Аллаһын дүшмәнләри пәрән-пәрән олсун»

  • Јетимләрин атасы (5)

  • Аллаһ кимсәсизләрә јурд-јува верир (6)

  • Гадынлар мүждәни бәјан едирләр (11)

  • Инсан тимсалында һәдијјәләр (18)

  • Јеһова һәр ҝүн јүкүмүзү дашыјыр (19)

Дирижора. Давудун мәзмуру. 68  Гој Аллаһ ајаға галхсын, дүшмәнләри пәрән-пәрән олсун,Она нифрәт едәнләр гачсын өнүндән.+   Думан неҹә дағылырса, онлары елә дағыт.Мум одда неҹә әријирсә,Писләр дә Аллаһын өнүндән еләҹә јох олсун.   Салеһләр исә севинсин,+Аллаһын өнүндә шәнләнсин,Севинҹдән ҹуша ҝәлсинләр.   Аллаһын шәнинә нәғмә дејин,+ адыны нәғмәләрдә вәсф един, Сәһралары ашыб кечәнин* шәнинә нәғмә дејин, Онун ады Јаһдыр*!+ Севинин Онун өнүндә!   Аллаһ мүгәддәс мәскәниндәдир,+О, јетимләрә ата, дул гадынлара архадыр.+   Аллаһ кимсәсизләрә јурд верир, јува верир,+Дустаглары азад едир, онлары фираванлыға чыхарыр,+ Дикбашлар исә гарсымыш торпагда јашајаҹаг.+   Пәрвәрдиҝара, Сән халгыны апараркән,+Сәһрада өнләриндә ҝедәркән (Селаһ)   Гаршында јер титрәди,+Ҝөјләр јағыш олуб төкүлдү.Сина дағы Аллаһын, Исраилин Аллаһынын өнүндә әсди.+   Ҝур јағышлар јағдырдын, Худаја,Тагәтдән дүшмүш халгына јени ҝүҹ вердин. 10  Онлар дүшәрҝәндә јашады,+Еј Аллаһ, мәзлумлара рузи вердин кәрамәтинлә. 11  Бујруг Јеһовадан ҝәлир;Мүждәни бәјан едән гадынлар бөјүк ордудур.+ 12  Гошунларын падшаһлары гачырлар, гачырлар!+ Евдә отурмуш гадынса гәнимәтдән пај алыр.+ 13  Ордуҝаһын тонгаллары арасында* узансаныз да,Ҝөјәрчин ганадларыныз олаҹаг, үстү ҝүмүшдән,Ләләкләри халис гызылдан. 14  Сәлмуна гар јағды,Гадири-Мүтләг онун падшаһларыны јер үзүнә пәрән-пәрән саланда.+ 15  Башан+ дағы Аллаһын дағыдыр*,Башан дағы зирвәли дағдыр. 16  Еј зирвәли уҹа дағлар,Нијә Аллаһын Өзүнә мәскән сечдији даға+ һәсәдлә бахырсыныз? Бәли! Јеһова орада әбәдијјән галаҹаг.+ 17  Аллаһын ҹәнҝ арабалары чохдур, минләрҹә, он минләрҹәдир.+ Јеһова Сина дағындан мүгәддәс мәканына ҝәлди.+ 18  Сән ҝөјә галхдын,+Өзүнлә әсирләр апардын,Инсан тимсалында һәдијјәләр ҝөтүрдүн,+ һәтта инадкарлары+Ки, онларын арасында оласан, еј Јаһ, еј Аллаһ. 19  Һәр ҝүн јүкүмүзү дашыјан Јеһоваја,+Бизә гуртулуш верән Аллаһа шүкүрләр олсун. (Селаһ) 20  Аллаһ бизим үчүн гуртулуш Аллаһыдыр,+Өлүмдән гуртулуш Күлли-Ихтијар Јеһованын әлиндәдир.+ 21  Худавәнд дүшмәнләрин башыны,Ҝүнаһындан әл чәкмәјәнләрин тәпәсини әзәҹәк.+ 22  Јеһова деди: «Онлары Башандан гајтараҹағам,+Дәнизин дибиндән чәкиб чыхараҹағам ки, 23  Ајағыныз ганда јујунсун,+Итләриниз дүшмән ганыны јаласын». 24  Еј Аллаһ, онлар Сәнин зәфәр јүрүшүнү ҝөрүрләр,Аллаһымын, Падшаһымын мүгәддәс мәкана зәфәр јүрүшүнү.+ 25  Өндә мәзмур охујанлар, архада телли аләтләрдә чаланлар,+Ортада дәфчалан гызлар ҝедир.+ 26  Еј һәјатыны Исраилин чешмәсиндән аланлар,+Бөјүк мәҹлисләрдә Јеһова Аллаһы мәдһ един. 27  Онлары кичик Бинјаминин+ гәбиләси рам едәр,Сәс-күјлү издиһамла Јәһуда бәјләри,Зәбулун бәјләри, Нифталы бәјләри. 28  Аллаһын фәрман вериб, сәнә гүввәт ҝәлсин. Ҝүҹүнү ҝөстәр, Пәрвәрдиҝара, индијәдәк уғрумузда ҝөстәрдијин кими.+ 29  Јерусәлимдәки мәбәдинә+ ҝөрәПадшаһлар Сәнә бәхшиш ҝәтирәҹәк.+ 30  Гамышлыгдакы вәһши һејванлары,Өкүз сүрүләрини+ вә даналарыны әһлиләшдир,Та ки халглар ҝүмүш ҝәтириб* бојун әјсин. Вурушган халглары исә О пәрән-пәрән салыр. 31  Мисирдән тунҹ ҝәтирәҹәкләр*,+Куш өлкәси Аллаһа бәхшиш ҝәтирмәјә тәләсәҹәк. 32  Еј дүнја сәлтәнәтләри, Аллаһы нәғмәләрдә тәрәннүм един,+Нәғмәләрдә вәсф един Јеһованы, (Селаһ) 33  Әзәли ҝөјләр ҝөјүнә сүвар оланы.+ Ешидин! Онун сәси, Онун ҝур сәси ҝурулдајыр. 34  Аллаһын гүдрәтини таныјын,+ Онун әзәмәти Исраилин үзәриндәдир,Гүдрәти асимандадыр. 35  Мүгәддәс мәканындан чыхан Аллаһ зәһмлидир,+ О, Исраилин Аллаһыдыр,Халгына ҝүҹ, гүввәт верир.+ Аллаһа алгыш олсун!

Һашијәләр

Диҝәр вариант: булудлара сүвар оланын.
Јеһова адынын гыса формасы.
Диҝәр вариант: гојун ағылында.
Јахуд әзәмәтли дағдыр.
Диҝәр вариант: ҝүмүшү тапдалајыб.
Диҝәр вариант: Мисирдән елчиләр ҝәләҹәк.