Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 60:1—12

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ дүшмәнләрини әзир

    • Инсандан хилас ҝөзләмәк әбәсдир (11)

    • «Биз Аллаһдан ҝүҹ аларыг» (12)

Дирижора. «Хатирә занбағы». Михтам*. Давудун мәзмуру. Тәлим үчүн. Давуд Арам-Нәһраим вә Арам-Собаһ илә дөјүшәркән Јуаб ҝери дөнүб Дуз вадисиндә 12 000 әдумини гыранда.+ 60  Худаја, бизи тәрк етдин, ҹәрҝәләримизи јарыб кечдин,+ Бизә гәзәбләндин. Инди гәбул ет бизи, нә олар.   Јери титрәтдин, чат-чат етдин, Јер титрәјир, онун чатларыны битишдир.   Халгына сыхынты вердин, Бизә ҝиҹәлләндириҹи шәраб ичиртдин.+   Сәндән горханлара ишарә вер ки*,Онлар гачыб охдан гуртулсунлар. (Селаһ)   Сағ әлинлә бизә гуртулуш вер, бизә һај вер,Гој истәкли бәндәләрин ниҹат тапсын.+   Мүгәддәс Аллаһ* деди: «Севиниб-ҹошаҹағам, Сиһамы истәдијим кәсә пај верәҹәјәм,+Суггут дәрәсини өлчүб бөләҹәјәм.+   Ҝилад Мәнимдир, Мәнәссә Мәним,+Әфраим башымын дәбилгәсидир*,Јәһуда әлимдә өндәр әсасыдыр.+   Муаб јујунмаг үчүн тештимдир,+ Сәндәлими Әдума туллајаҹағам,+ Филиштин үстүнә зәфәр һарајы чәкәҹәјәм».+   Ким мәни мүһасирәдәки* шәһәрә апарар? Ким мәни Әдума гәдәр апарар?+ 10  Сәндән башга ким буну едәр, еј Аллаһ?Еј бизи тәрк едән, даһа ордуларымызын үстүндә дөјүшә чыхмајан Аллаһымыз.+ 11  Бизә көмәк ол, сыхынтыдан гуртулаг,Әбәсдир инсандан хилас ҝөзләмәк.+ 12  Биз Аллаһдан ҝүҹ аларыг,+О, дүшмәнләримизи тапдалајар.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: вердин ки.
Диҝәр вариант: Аллаһ Өз мүгәддәс мәканында.
Һәрфән: истеһкамыдыр.
Диҝәр вариант: истеһкамлы.