Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 59:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ сипәр вә сығынаҹагдыр

    • Хаинләрә рәһм етмә (5)

    • «Сәнин гүдрәтинә нәғмә дејәрәм» (16)

Дирижора. «Мәһв етмә». Давудун мәзмуру. Михтам*. Талут Давуду өлдүрмәк үчүн евини ҝүдмәјә адам ҝөндәрәндә.+ 59  Дүшмәнләримин әлиндән гуртар мәни, еј Аллаһым,+Үстүмә ҝәләнләрдән мәни гору.+   Залымларын әлиндән гуртар,Ганичәнләрдән һифз ет мәни.   Бах! Ҹаным үчүн пусгу гурублар,+Голузорлулар мәнә һүҹум едирләр.Һалбуки тәгсирсизәм, һеч бир ҝүнаһым јохдур,+ еј Јеһова.   Бир тәгсирим јох икән, һүҹума һазырлашырлар, Сәни чағырырам, дур, һалыма бах.   Исраилин Аллаһы Сәнсән, еј ордулар Аллаһы Јеһова,+ Галх, бүтүн халглары ҝөздән кечир, Хаинләрин һеч биринә рәһм етмә.+ (Селаһ)   Онлар һәр ахшам гајыдырлар,+Ит кими мырылдајырлар,+ шәһәрдә сүләнирләр.+   Ҝөр ағызларындан нәләр төкүлүр,Додаглары гылынҹ кимидир,+Дејирләр: «Ким ешидәҹәк?»+   Амма Сән Јеһова, онлара ҝүләҹәксән,+Бүтүн халглара ришхәнд едәҹәксән.+   Ҝөзүмү Сәнә дикмишәм, еј ҝүҹүм, гүдрәтим.+Аллаһ мәним галамдыр.+ 10  Мәнә мәһәббәт ҝөстәрән Аллаһ дадыма јетәр,+Дүшмәнләримин сүгутуну ҝөстәрәр мәнә.+ 11  Онлары өлдүрмә, гој халгым бу шејләри унутмасын. Бөјүк ҝүҹүнлә онлары дидәрҝин сал,Еј галханымыз Јеһова,+ онлары јерә вур, 12  Дилләриндән чыхан сөзләрә, ағызларынын ҝүнаһына ҝөрә.Ләнәтләриндән, јаланларындан өтрү,Гој тәкәббүрләри онлара тәлә олсун.+ 13  Гәзәбинлә онларын ахырына чых,+Ахырларына чых, јох олсунлар.Гој билсинләр ки, Аллаһ Јагубун үзәриндә, дүнјанын уҹгарларынадәк һөкмранлыг едир.+ (Селаһ) 14  Гој онлар ахшам гајытсынлар,Ит кими мырылдајыб шәһәрдә сүләнсинләр.+ 15  Гој бир тикә чөрәкдән өтрү ҝәзсинләр,+Гарынлары дојмасын, јатмаға јер тапмасынлар. 16  Мән исә Сәнин гүдрәтинә нәғмә дејәрәм,+Сәһәрләр мәһәббәтиндән шөвглә данышарам, Чүнки Сән мәнә пәнаһҝаһ,+Дар ҝүнүмдә сығынаҹаг олдун.+ 17  Еј ҝүҹүм, гүдрәтим, Сәни нәғмәләрдә тәрәннүм едәрәм,+Аллаһ мәһәббәт Аллаһыдыр, мәним галамдыр О!+

Һашијәләр