Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 49:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Вар-дөвләтә ҝүвәнмәк ағылсызлыгдыр

    • Инсан гардашы үчүн фидјә верә билмәз (7, 8)

    • «Мәним ҹанымы Аллаһ Мәзарын пәнҹәсиндән гуртараҹаг» (15)

    • Сәрвәт инсаны өлүмдән гуртара билмәз (16, 17)

Дирижора. Гарун оғулларынын мәзмуру.+ 49  Гулаг асын, еј халглар, Динләјин, еј дүнја әһли,   Еј кичикләр, еј бөјүкләр,Еј варлылар, еј касыблар.   Ағзымы һикмәтлә ачаҹағам,Үрәјимдән дәрин дүшүнҹәләр чыхаҹаг.+   Мәсәлә гулаг асаҹағам,Тапмаҹаны чәнҝин мүшајиәтилә ачаҹағам.   Ајағымдан дартанларын пислији әтрафымы бүрүјәндә,Ағыр ҝүнләр ҝәләндә нәдән горхмалыјам ки?+   Малына, мүлкүнә ҝүвәнәнләрин,+Вар-дөвләти илә өјүнәнләрин+   Һеч бири гардашыны гуртара билмәз,Онун үчүн Аллаһа фидјә верә билмәз.+   (Инсан һәјатынын фидјәси елә баһадыр ки,Һеч вахт она әли чатмаз.)   Белә ки, о, әбәди јашасын, гәбрә ҝетмәсин.+ 10  О ҝөрүр ки, һикмәтли дә,Ағылсыз да, ахмаг да өлүб ҝедир,+Онларын малы, мүлкү башгасына галыр.+ 11  Үрәкдә арзулајырлар ки, евләри дурдугҹа дурсун,Јурд-јувалары нәсилдән-нәслә галсын. Мүлкләринә өз адларыны верибләр. 12  Инсан нә гәдәр адлы-санлы олса да, әбәди галан дејил,+Өлүб јох олан һејвана бәнзәр сону.+ 13  Ағылсыз адамларын агибәти беләдир,+Бош сөзләриндән хошһалланыб далларынҹа дүшәнләрин дә. (Селаһ) 14  Онлар Мәзара* сүрүләҹәк гојун кимидир, Өлүм онлары отараҹаг,Сабаһ ачыланда әмәлисалеһләр онлара ағалыг едәҹәк,+ Онлардан әсәр-әламәт галмајаҹаг,+Мәскәнләри имарәт јох, Мәзар+ олаҹаг.+ 15  Мәним исә ҹанымы Аллаһ Мәзарын* пәнҹәсиндән гуртараҹаг,+Өзү мәни тутаҹаг. (Селаһ) 16  Кимсә варлананда,Евинин ҹаһ-ҹалалы артанда горхма. 17  Чүнки өләндә өзү илә һеч нә апармаз,+Сәрвәти далынҹа торпаға ҝетмәз.+ 18  Өмрү боју өз-өзүнү тәрифләјир.+ (Уғурлу оланда һамы сәни тәрифләјәр.)+ 19  Нәһајәтдә әҹдадларына говушар. Бир даһа ишыг үзү ҝөрмәјәҹәк онлар. 20  Буну дәрк етмәјән инсан нә гәдәр адлы-санлы олса да,+Өлүб јох олан һејвана бәнзәр сону.

Һашијәләр

Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.