Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәбур 22:1—31

МҮНДӘРИҸАТ

  • Пәришанлыг; сонра алгыш

    • «Аллаһым, нијә мәни тәрк етдин?» (1)

    • «Либасым үчүн пүшк атырлар» (18)

    • «Топланты ичиндә Сәни мәдһ едәҹәјәм» (22, 25)

    • Бүтүн дүнја Аллаһа сәҹдә гылмалыдыр (27)

Дирижора. Давудун мәзмуру. «Сүбһ маралы»* үчүн. 22  Аллаһым, Аллаһым, нијә мәни тәрк етдин?+ Нијә фәғанымдан узагдасан, ешитмирсән?+Нијә дадыма јетишмирсән?   Еј Аллаһым, ҝеҹә-ҝүндүз сәни сәсләјирәм,Сән исә мәнә һај вермирсән.+   Сән мүгәддәссән,+Исраилин мәдһләри бүрүјүб тахтыны.   Аталарымыз Сәнә бел бағладылар,+Ҝүвәндиләр, Сән дә онлары хилас етдин.+   Сәндән имдад диләдиләр, гуртулдулар,Сәнә архаландылар, пешман олмадылар.+   Мән исә тәнә, нифрәт һәдәфијәм,Санки, инсан дејиләм, торпаг гурдујам.+   Һәр ҝөрән мәни лаға гојур,+Дишләрини ағардыр, башыны булајыб+ дејир:   «Өзүнү Јеһоваја тапшырмышды, гој ону хилас етсин! Әҝәр Она әзиздирсә, гој ону гуртарсын!»+   Мәни анамын бәтниндән чыхаран,+Анамын гуҹағында мәнә динҹлик верән Сәнсән. 10  Доғулдуғум андан Сәнин әлләриндәјәм,Анамын бәтниндән Аллаһым Сәнсән. 11  Мәндән узаглашма, чүнки бәла јахындыр,+Сәндән башга јардымчым јохдур.+ 12  Буғалар әтрафыма топлашыб,+Башанын ҝүҹлү өкүзләри мәни дөврәјә алыб.+ 13  Нәрә чәкән, овуну парчалајан аслан кими,Мәнә диш гыҹајырлар.+ 14  Су кими јерә төкүлмүшәм,Сүмүкләрим ојнаглардан чыхыб. Үрәјим мум кими олуб,+Әријиб ичимә төкүлүб.+ 15  Ҝүҹүм сахсы парчасы кими гурујуб,+Дилим дамағыма јапышыб,+Мәни торпаға ҝөмүрсән.+ 16  Көпәк сүрүсү кими мәни дөврәјә алыб+Дүшмәнләрим үстүмә ҝәлирләр.+Шир кими әл-ајағымы дишләјирләр.+ 17  Ҝөзләрини зилләјиб мәнә бахырлар. Сүмүкләрими бир-бир саја билирәм.+ 18  Палтарымы араларында бөлүшдүрүрләр,Либасым үчүн пүшк атырлар.+ 19  Амма Сән, еј Јеһова, мәндән узаг дурма,+ Гүввәтим Сәнсән, имдадыма тез јетиш.+ 20  Ҹанымы гылынҹдан,Ширин ҹанымы көпәкләрин пәнҹәсиндән гуртар.+ 21  Мәни аслан ағзындан, вәһши өкүзләрин бујнузундан гуртар;+Мәнә һај вер, мәни гуртар. 22  Сәнин адыны гардашларыма билдирәҹәјәм,+Топланты ичиндә Сәни мәдһ едәҹәјәм.+ 23  Сиз, еј Јеһовадан горханлар, Она алгыш един! Еј Јагуб нәсли, Ону уҹалдын!+ Еј Исраил нәсли, Ондан горхун! 24  О, мәзлумун дәрдини рәдд етмәди,+ ситәминдән ијрәнмәди,Ондан үз дөндәрмәди,+ Фәрјадыны ешитди.+ 25  Бөјүк мәҹлис ичиндә Сәни мәдһ едәҹәјәм,+Сәндән горханларын гаршысында нәзирләрими јеринә јетирәҹәјәм. 26  Һәлимләр јејиб дојаҹаг,+Јеһованы ахтаранлар Ону уҹалдаҹаг.+ Гој онларын үрәји әбәди дөјүнсүн. 27  Дүнјанын уҹгарлары Јеһованы јада салаҹаг, Она тәрәф дөнәҹәк. Бүтүн халглар нәсилбәнәсил Сәнә сәҹдә гылаҹаг.+ 28  Чүнки Јеһованындыр тахт-таҹ,+Халглара һөкмранлыг едән Одур. 29  Дүнјанын бүтүн бәхтәвәрләри јејиб-ичәҹәк вә сәҹдә гылаҹаг,Торпаға ҝедәнләрин һамысы Онун өнүндә диз чөкәҹәк.Онлар ки ҹанларыны белә, дири сахлаја билмирләр. 30  Онларын өвладлары Она гуллуг едәҹәк;Ҝәләҹәк нәслә Јеһова барәдә нәгл едиләҹәк. 31  Онлар ҝәлиб Онун әдаләтиндән сөз ачаҹаглар, Онун ишләрини сонракы нәсилләрә билдирәҹәкләр.

Һашијәләр

Ола билсин, мелодијанын вә ја мусиги үслубунун адыдыр.