Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәбур 18:1—50

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гуртулуша ҝөрә Аллаһа алгыш

    • «Јеһова јалчын гајамдыр» (2)

    • Јеһова садиг адамла садигдир (25)

    • Аллаһын јолу камилдир (30)

    • «Лүтфүн мәни уҹалдыр» (35)

Дирижора. Јеһованын гулу Давудун мәзмуру. Јеһова Давуду бүтүн дүшмәнләринин вә Талутун әлиндән гуртаранда онун Јеһоваја охудуғу нәғмә.+ 18  Сәни севирәм, еј Јеһова, гүввәтим Сәнсән.+   Јеһова јалчын гајам, истеһкамымдыр, мәним ниҹатымдыр.+ Аллаһым гајамдыр,+ Она сығынырам,Галханым, ҝүҹлү хиласкарым*, галамдыр.+   Јеһова тәрифә лајигдир, Ону чағырырам,Дүшмәнләримдән гуртуларам.+   Өлүм ипләри мәнә доланмышды,+Јарамаз адамларын басгыны* мәни дәһшәтә салмышды.+   Мәзарын* ипләри мәнә сарылмышды,Чыхмышды гаршыма өлүм тәләләри.+   Бу дарлыгда Јеһованы чағырдым,Имдад үчүн Аллаһыма јалвардым. Ешитди сәсими мәбәдиндән,+Чатды гулағына фәрјадым.+   Јер үзү силкәләнди, јырғаланды,+Дағларын тәмәли јериндән ојнады,Титрәди Онун гәзәбиндән.+   Бурун пәрәләриндән түстү чыхды,Ағзындан шиддәтли алов пүскүрдү,+Јанар көзләр сәпәләнди Ондан.   Ашағы енәндә ҝөјләр әјилди,+Гаты зүлмәт ајаглары алтында иди.+ 10  Кәрруба миниб учараг ҝәлди,+ Мәләјин* ганады үзәриндә шығыды ашағы.+ 11  Гаранлығы Өзүнә өртүк етди,+Чадыр кими әтрафыны бүрүмүшдүГара сулар, топа булудлар.+ 12  Өнүндә парлајан шәфәгдәнДолу вә көз чыхыб булудлары јарды кечди 13  Јеһова ҝөјләрдә ҝурлады,+Һагг-Таала сәсини уҹалданда+Долу вә јанар көзләр төкүлдү. 14  Охларыны атыб дүшмәнләри дармадағын етди,+Чахан шимшәкләри илә онлары чахнашмаја салды.+ 15  Еј Јеһова, Сәнин мәзәммәтиндән, бурнундан чыхан нәфәсин шиддәтиндәнСуларын диби ҝөрүндү,+Јерин тәмәлләри ашкар олду.+ 16  О, јүксәкләрдән әлини узадыб мәни тутду,Дәрин сулардан мәни чәкиб чыхартды.+ 17  Мәни голузорлу дүшмәнимдән,Мәнимлә әдавәт апаранлардан гуртарды,+ онлар мәндән ҝүҹлү иди.+ 18  Дар ҝүнүмдә онлар гаршымы кәсмишди,+Лакин Јеһова мәнә дајаг олду. 19  Мәни ҝенишлијә чыхартды,Мәни хилас етди, чүнки мәндән разы иди.+ 20  Јеһова салеһлијимә ҝөрә мәнә мүкафат верир,+Пак олдуғуму ҝөрүб әвәзини верир.+ 21  Чүнки мән Јеһованын јолуну тутмушам,Аллаһымы хаинҹәсинә тәрк етмәмишәм. 22  Онун бүтүн һөкмләри ҝөзүмүн өнүндәдир,Ганунларына һөрмәтсизлик етмирәм. 23  Онун өнүндә пак галаҹағам,+Гәбаһәт ишләрдән узаг ҝәзәҹәјәм.+ 24  Јеһова салеһлијимин,Өнүндә ҝүнаһсыз олмағымын әвәзини версин.+ 25  Садиг адамла садигсән,+Пак адама гаршы паксан.+ 26  Саф адамла саф давранырсан,+Һијләҝәрә гаршы фәнд ишләдирсән.+ 27  Мәзлумлары хилас едирсән,+Мәғрурлары алчалдырсан.+ 28  Јеһова, чырағымы јандыран Сәнсән;Аллаһым ҝеҹәми ҝүндүз едир.+ 29  Сәнин көмәјинлә гулдурларын габағына чыхарам,+Аллаһын ҝүҹү илә сәдләр ашарам.+ 30  Аллаһын јолу камилдир,+Јеһованын сөзү сафдыр,+ Худавәнд Она сығынанларын һамысына сипәрдир.+ 31  Мәҝәр Јеһовадан башга Аллаһ вар?+ Аллаһымыздан савајы ким гаја ола биләр?+ 32  Белими гүввәтлә гуршајан Аллаһдыр,+О, јолуму камил едәр.+ 33  Ајағымы марал ајағытәк чевик едир,Мәни зирвәләрдә сахлајыр.+ 34  Әлими дөјүшә өјрәдир,Голум мис каманы ҝәрир. 35  Сән гуртулуш галханыны мәнә верирсән,+Сағ әлин мәнә дајаг олур,Лүтфүн мәни уҹалдыр.+ 36  Аддымларыма јол ачырсан,Ајагларым сүрүшмәз.+ 37  Дүшмәнләрими говуб јахалајаҹағам,Онлары јох етмәјинҹә ҝери гајытмајаҹағам. 38  Онлары гыраҹағам, галха билмәјәҹәкләр,+Ајағымын алтына сәриләҹәкләр. 39  Дөјүш үчүн белими гүввәтлә гуршајарсан,Јағы дүшмәними ајағымын алтына сәрәрсән.+ 40  Дүшмәнләрими мәғлубијјәтә уғрадарсан.Мәнә нифрәт едәнләри јох едәрәм*.+ 41  Имдад диләсәләр дә, онлары гуртаран јохдур,Һәтта Јеһоваја јалварырлар, лакин О һај вермир. 42  Онлары әзиб күләјин совурдуғу тоз кими едәҹәјәм,Күчәдәки палчыг кими онлары туллајаҹағам. 43  Сән мәни елин тәнәсиндән гуртараҹагсан,+ Халглара башчы гојаҹагсан,+ Танымадығым бир халг мәнә гуллуг едәҹәк.+ 44  Сорағымы ешидиб мәнә итаәт едәҹәкләр,Јаделлиләр әсә-әсә өнүмә ҝәләҹәк.+ 45  О јаделлиләрин рәнҝи-руһу гачаҹаг,Ҝизләндикләри галалардан әсә-әсә чыхаҹаглар. 46  Шүкүрләр олсун Гајама,+ вар олан Јеһоваја, Хиласкарым Аллаһа ешг олсун!+ 47  Аллаһ гисасымы алыр,+Халглары мәнә табе едир. 48  О, мәни аҹыглы дүшмәнләримдән гуртарыр.Сән мәни үстүмә ҝәләнләрдән үстүн едирсән,+Мәни залымын әлиндән алырсан. 49  Буна ҝөрә, еј Јеһова, Сәни халглар арасында уҹалдаҹағам,+Адыны нәғмәләрдә тәрәннүм едәҹәјәм.+ 50  О, мөһтәшәм ишләрлә падшаһыны хилас едир,+Мәсһ етдијинә, Давуда вә онун нәслинә*Әбәдилик мәһәббәт ҝөстәрир.+

Һашијәләр

Һәрфән: хилас бујнузум.
Һәрфән: сели.
Ибр. шеол. Лүғәтә бах.
Јахуд күләјин.
Һәрфән: сусдурарам.
Һәрфән: тохумуна.