Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Зәбур 118:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын чалдығы зәфәрә шүкран

    • Јаһы чағырдым, мәнә һај верди (5)

    • Јеһова тәрәфимдәдир (6, 7)

    • Күнҹүн әсас дашы (22)

    • Јеһованын ады илә ҝәлән (26)

118  Јеһоваја шүкүр един, чүнки кәрамәтлидир,+Мәһәббәти әбәдидир.   Гој Исраил десин: «Мәһәббәти әбәдидир».   Һарун еви десин: «Мәһәббәти әбәдидир».   Јеһовадан горханлар десин: «Мәһәббәти әбәдидир».   Дара дүшәндә Јаһы чағырдым,Јаһ мәнә һај верди, ҝенишлијә чыхарды.+   Јеһова мәним тәрәфимдәдир, горхмарам,+ Инсан мәнә нә едә биләр?+   Јеһова мәним тәрәфимдәдир, мәним көмәјимдир*,+Мәнә нифрәт едәнләрә мүзәффәр бахышларла бахарам.+   Јеһоваја пәнаһ ҝәтирмәк,Инсана ҝүвәнмәкдән јахшыдыр.+   Јеһоваја пәнаһ ҝәтирмәк,Әсилзадәләрә ҝүвәнмәкдән јахшыдыр.+ 10  Бүтүн халглар мәни дөврәјә алмышды,Онлары Јеһованын ады илә ҝери атдым.+ 11  Мәни дөврәләјиб мүһасирәјә алмышдылар,Онлары Јеһованын ады илә ҝери атдым. 12  Ары кими әтрафымы бүрүмүшдүләр,Лакин коллуға дүшән алов кими тезҹә сөндүрүлдүләр, Онлары Јеһованын ады илә ҝери атдым.+  13  Мәни зәрблә итәләдиләр* ки, јыхылым,Амма Јеһова дадыма јетишди.  14  Јаһ пәнаһымдыр, гүввәтимдир,О, мәним ниҹатымдыр.+  15  Салеһләрин чадырынданГуртулуш, севинҹ сәдалары јүксәлир. Јеһованын сағ әли гүввәтини ҝөстәрир.+  16  Јеһованын сағ әли јухары галхыр,Јеһованын сағ әли гүввәтини ҝөстәрир.+  17  Өлмәрәм, јашајаҹағам ки,Јаһын ишләрини елан едим.+  18  Јаһ мәни ҹидди тәнбеһ етди,+Амма өлүмә тәслим етмәди.+  19  Салеһлик дарвазаларыны үзүмә ачын,+Орадан ҝириб Јаһа алгыш едәҹәјәм.  20  Бу, Јеһованын дарвазасыдыр, Орадан салеһләр ҝирәр.+  21  Сәнә алгыш едәрәм, чүнки мәнә һај вердин,+Мәним хиласкарым олдун.  22  Бәнналарын рәдд етдији дашКүнҹүн әсас дашы олду.+  23  Буну едән Јеһовадыр,+Биз буна һејран галмышыг.+  24  Бу, Јеһованын јаратдығы ҝүндүр,О ҝүндә севиниб шад оларыг.  25  Аман, Јеһова, бизи хилас ет! Јеһова, бизә гәләбә вер!  26  Јеһованын ады илә ҝәләнә ешг олсун!+Јеһованын евиндән сизә алгыш дејирик.  27  Јеһова Аллаһдыр,Бизә нур верир.+ Әлиниздә будаглар бајрам јүрүшүнә гошулун,+Та гурбанҝаһын бујнузларына гәдәр ҝедин.+  28  Аллаһым Сәнсән, Сәни тәриф едәрәм,Еј Аллаһым, Сәни уҹалдарам.+  29  Јеһоваја шүкүр един,+ чүнки кәрамәтлидир,Мәһәббәти әбәдидир.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: мәнә көмәк едәнләрлә бирҝә.
Диҝәр вариант: итәләдин.