Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Зәбур 107:1—43

МҮНДӘРИҸАТ

 • Һејрәтли ишләринә ҝөрә Аллаһа шүкүр един

  • Онлары доғру јолла апарырды (7)

  • Сусузлары вә аҹлары дојурурду (9)

  • Онлары зүлмәтдән азад едирди (14)

  • Сөзү илә онлары сағалдырды (20)

  • Фәгири зүлмдән горујур (41)

(107—150-ҹи мәзмурлар) 107  Јеһоваја шүкүр един, чүнки кәрамәтлидир,+Мәһәббәти әбәдидир.+   Белә десин Јеһованын хилас етдији,Дүшмән әлиндән азад етдији кәсләр,+   Дијар-дијар јығдығы,+Шәргдән, гәрбдән,Шималдан, ҹәнубдан топладығы кәсләр.+   Онлар сәһрада, бијабанда долашырдылар,Бир шәһәрә јол тапмырдылар ки, ҝедиб орада јашасынлар.   Онлар аҹырдылар, сусајырдылар,Тагәтсизликдән һушларыны итирирдиләр.   Дар ајагда Јеһоваја фәрјад едирдиләр,+О да онлары әзаб-әзијјәтдән гуртарырды.+   Мәскән салмаг үчүн бир шәһәрә чатанадәк+Онлары доғру јолла апарды.+   Гој инсанлар Јеһоваја шүкүр етсин+ мәһәббәтинә ҝөрә,Бәшәр оғлу үчүн ҝөрдүјү һејрәтли ишләринә ҝөрә.+   Чүнки сусузлара су ичирдир,Аҹлары немәтләрлә дојурур.+ 10  Бәзиләри зүлмәтин дибиндә јашајырды,Дәмир буховлардан әзијјәт чәкирди, мәһбус иди, 11  Чүнки Аллаһын сөзүнә гаршы чыхмышдылар,Һагг-Тааланын мәсләһәтини рәдд етмишдиләр.+ 12  Одур ки, сыхынтыларла үрәкләрини рам етди.+Јыхылырдылар, онлара көмәк едән олмурду. 13  Дар ајагда Јеһовадан имдад диләјирдиләр,Јенә дә онлары бәладан гуртарырды. 14  Онлары зүлмәтин дибиндән азад едирди,Буховларыны гопарыб ачырды.+ 15  Гој инсанлар Јеһоваја шүкүр етсинләр мәһәббәтинә ҝөрә,+Бәшәр оғулларына ҝөстәрдији һејрәтли ишләринә ҝөрә. 16  Мис гапылары сындырды,Дәмир рәзәләри гырды.+ 17  Ахмаглар асиликләри илә,+Ҝүнаһлары илә башларына бәла ачырдылар.+ 18  Һәр јемәкдән ијрәнирдиләр,Өлүмүн гапыларына јахынлашырдылар. 19  Дар ајагда Јеһовадан имдад диләјирдиләр,Јенә дә онлары бәладан гуртарырды. 20  Сөзүнү ҝөндәрирди, онлары сағалдырды,+Онлары дүшдүкләри гујулардан чыхарырды. 21  Гој инсанлар Јеһоваја шүкүр етсинләр мәһәббәтинә ҝөрә,Бәшәр оғулларына ҝөстәрдији һејрәтли ишләринә ҝөрә. 22  Гој шүкранларыны гурбан ҝәтирсинләр,+Онун ишләрини севинҹ сәдалары илә бәјан етсинләр. 23  Ҝәми илә дәниздә сәјаһәт едәнләр,Дәрјаларда тиҹарәт едәнләр+ 24  Јеһованын ишләрини,Әнҝин сулардакы харигәләрини,+ 25  Сөзү илә туфан гопдуғуну,+Далғалары габартдығыны ҝөрдүләр. 26  Онлар ҝөјләрә галхыр,Дәринлијә енирләр. Бәдбәхтлик јахынлашанда ҹанлары әлдән ҝедир. 27  Сәрхош адам кими фырланыр, сәндәләјирләр,Баҹарыглары пуча чыхыр.+ 28  Дар ајагда Јеһоваја фәрјад едирләр,+Онлары бәладан гуртарыр. 29  Гасырғаны рам едир,Дәнизин далғалары јатыр.+ 30  Сакитлик чөкәндә севинирләр,Онлары истәдикләри лимана апарыр. 31  Гој инсанлар Јеһоваја шүкүр етсинләр мәһәббәтинә ҝөрә,Бәшәр оғулларына ҝөстәрдији һејрәтли ишләринә ҝөрә.+ 32  Гој ҹамаат ичиндә Ону уҹалтсынлар,+Ағсаггаллар мәҹлисиндә тәриф етсинләр. 33  О, чајлары сәһраја,Ахар сулары гураглыға,+ 34  Бәрәкәтли торпағы шоранлыға дөндәрир,+Орадакы сакинләрин шәр әмәлләринә ҝөрә. 35  Сәһралығы ҝөлә чевирир,Гураг јердә чешмәләр гајнадыр.+ 36  Аҹлары орада мәскунлашдырыр ки,+Шәһәр салыб јашасынлар.+ 37  Онлар әкин әкир, үзүмлүкләр салырлар,+Бол мәһсул топлајырлар.+ 38  Онлара хејир-бәрәкәт верир, чохалырлар,Мал-гараларынын сајы азалмыр.+ 39  Амма сыхынты, әзаб, гәм-гүссә ҝөрәндәЈенә халгын сајы азалыр, бели бүкүлүр. 40  О, әсилзадәләрин үстүнә нифрәт јағдырыр,Онлары јолсуз-ризсиз сәһрада сәрҝәрдан едир.+ 41  Фәгири исә зүлмдән горујур,+Аиләсини бөјүдүр, сүрү кими чохалдыр. 42  Дүрүст адамлар буну ҝөрүб севинир,+Надүрүстләрсә ағзыны јумур.+ 43  Ағыллы кимдирсә, гој бунлары нәзәрә алсын,+Јеһованын хејирхаһ әмәлләринә јахшы-јахшы диггәт етсин.+

Һашијәләр