Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ефеслиләрә 6:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ушаглара вә валидејнләрә мәсләһәтләр (1—4)

  • Гуллара вә ағалара мәсләһәтләр (5—9)

  • Аллаһын вердији бүтүн јараглар (10—20)

  • Салам-дуалар (21—24)

6  Ушаглар, Рәббин ирадәсинә ујғун олараг валидејнләринизин сөзүнә гулаг асын,+ чүнки бу, Аллаһын ҝөзүндә дүзҝүндүр.  «Атана вә анана һөрмәт ет».+ Бу, илк әмрдир ки, вәдлә бәрабәр верилиб:  «Беләҹә, ҝүзәранын хош, јер үзүндә өмрүн узун олаҹаг».  Сиз исә, аталар, ушагларынызы гәзәбләндирмәјин,+ онлары Јеһованын тәрбијәси+ вә өјүд-нәсиһәтилә бөјүдүн.+  Еј гуллар, јердәки ағаларыныза+ Мәсиһә итаәт едир кими, дәрин еһтирам вә сәмимијјәтлә итаәт един.  Буну инсанлары разы салмаг үчүн+ онлар сизи ҝөрәндә јох, Мәсиһин гуллары кими Аллаһын ирадәсини сидги-үрәкдән јеринә јетирмәк үчүн един.+  Гуллар, ҹанла-башла хидмәт един, санки, инсанлара јох, Јеһоваја хидмәт едирсиниз.+  Сиз билирсиниз ки, истәр гул, истәр азад инсан етдији јахшылыға ҝөрә Јеһовадан мүкафатыны алаҹаг.+  Сиз дә, ағалар, гулларынызла бу ҹүр давранын, һәрбә-зорбаны гыраға гојун, ахы сиз билирсиниз ки, онларын да, сизин дә Саһибиниз ҝөјләрдәдир+ вә О, ајры-сечкилији севмир. 10  Хүласә, Рәбдән вә Онун ҝүҹүнүн әзәмәтиндән гүввәт алын.+ 11  Иблисин һијләләринә синә ҝәрмәк үчүн Аллаһын вердији бүтүн јараглары әјнинизә ҝејинин.+ 12  Чүнки биз әтә вә гана гаршы јох, һөкумәтләрә, һакимијјәтләрә, бу зүлмәти идарә едән дүнја һөкмдарларына, сәмави аләмдәки шәр руһи гүввәләрә+ гаршы мүбаризә апарырыг.+ 13  Буна ҝөрә дә Аллаһын вердији бүтүн јараглары ҝөтүрүн+ ки, ағыр ҝүндә мүгавимәт ҝөстәрә биләсиниз. Беләҹә, һәр шеји јеринә јетирәндән сонра мөһкәм дураҹагсыныз. 14  Беләликлә, һәгигәт гуршағыны белинизә бағлајыб,+ салеһлик зиреһини дөшүнүзә тахыб,+ 15  сүлһ мүждәсини тәблиғ етмәк һазырлығыны ајағыныза ҝејиниб дәјанәтлә дајанын.+ 16  Бунлардан башга бөјүк иман галханыны ҝөтүрүн,+ онунла сиз Шәририн* бүтүн аловлу охларыны сөндүрәҹәксиниз.+ 17  Һәмчинин хилас дәбилгәсини+ вә руһун гылынҹыны, јәни Аллаһын сөзүнү ҝөтүрүн.+ 18  Ејни заманда һәр ан руһун тәсирилә һәр ҹүр диләк вә јалварышла дуа един.+ Буна ҝөрә дә ојаг галын, даима мүгәддәсләр үчүн јалварын. 19  Мәндән өтрү дә дуа един ки, данышмаға башлајанда нә демәк лазымдырса, мәнә билдирилсин вә мән мүждәнин мүгәддәс сиррини ҹәсарәтлә бәјан едим.+ 20  Чүнки мән мәһбус һалымда бу мүждәнин сәфири кими+ хидмәт едирәм. Дуа един ки, онун һаггында ҹәсарәтлә даныша билим. Бу, мәним борҹумдур. 21  Ағаја сәдагәтлә хидмәт едән севимли гардашым Тихик+ һал-әһвалым барәдә һәр шеји сизә чатдыраҹаг.+ 22  Ону бу мәгсәдлә јаныныза ҝөндәрирәм ки, сизә һал-әһвалымыздан хәбәр ҝәтирсин вә тәсәлли версин. 23  Атамыз Аллаһдан вә Ағамыз Иса Мәсиһдән гардашлара сүлһ, мәһәббәт вә иман диләјирәм. 24  Ағамыз Иса Мәсиһи түкәнмәз мәһәббәтлә севән һәр кәсә лүтф јар олсун!

Һашијәләр

Јәни Шејтанын.