Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ефеслиләрә 3:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Мүгәддәс сиррә диҝәр халглардан оланлар да дахилдир (1—13)

    • Диҝәр халглардан оланлар Мәсиһлә һәмварис олаҹаглар (6)

    • Аллаһын әбәди нијјәти (11)

  • Ефеслиләрин Мәсиһин мәһәббәтини дәрк етмәләри үчүн дуа (14—21)

3  Бу сәбәбдән мән Булус сизә ҝөрә, јәни диҝәр халглара ҝөрә Мәсиһ Иса уғрунда мәһбусам.+  Сиз, шүбһәсиз, ешитмисиниз ки, мәнә Аллаһын лүтфүндән јарарланмағыныз үчүн сизә көмәк етмәк тапшырылыб.+  Сизә бир аз әввәл гысаҹа јаздығым кими, мүгәддәс сирр мәнә вәһј васитәсилә ачылыб.  Беләликлә, сиз бу сөзләри охујаркән мәним Мәсиһ һаггындакы мүгәддәс сирри+ баша дүшдүјүмү анлајаҹагсыныз.  Бу сирр кечмиш нәсилләрдә бәшәр өвладларына ачылмамышды, јалныз инди руһ васитәсилә онун мүгәддәс һәвариләринә вә пејғәмбәрләринә билдирилиб.+  Мүгәддәс сирр ондан ибарәтдир ки, Мәсиһ Иса илә вәһдәтдә олан диҝәр халглара мәнсуб адамлар онунла бирликдә варис вә бир бәдәнин үзвләри олсунлар.+ Онлар да мүждә сајәсиндә Аллаһын бизә вәд етдији шејләри алаҹаглар.  Мән Аллаһын лүтфү сајәсиндә бу сиррин хидмәтчиси олдум. Бу әнам мәнә Аллаһын ҝүҹүнүн фәалијјәти илә верилди.+  Бу лүтф мәнә, мүгәддәсләр арасында кичикләрин ән кичијинә верилмишдир+ ки, мән Мәсиһин ағласығмаз сәрвәти барәсиндәки мүждәни халглара бәјан едим,  һәр шеји јарадан Аллаһын гәдим заманлардан бәри ҝизли сахладығы мүгәддәс сирри+ неҹә идарә етдијини инсанлара ҝөстәрим. 10  Бу, она ҝөрә иди ки, инди Аллаһын бөјүк вә чохҹәһәтли һикмәти јығынҹаг васитәсилә+ сәмави аләмдәки һөкумәт вә һакимијјәтләрә ачылсын.+ 11  Бу, Онун әбәди нијјәтинә, Ағамыз Мәсиһ+ Иса илә әлагәдар гәрарлашдырдығы нијјәтә мүвафигдир. 12  Онун сајәсиндә биз белә ҹәсарәтлә данышыр,+ она олан иманымыз васитәсилә Аллаһа манеәсиз јахынлашырыг. 13  Буна ҝөрә дә хаһиш едирәм: сизин уғрунузда чәкдијим әзијјәтләрә ҝөрә руһдан дүшмәјин, чүнки бунлар сизин шәрәфиниздир.+ 14  Бу сәбәбдән мән Атанын гаршысында диз чөкүрәм, 15  кимә ки, ҝөјдә вә јердә олан һәр аилә өз адына ҝөрә борҹлудур. 16  О бөјүк ҹалал саһибинә јалварырам ки, руһунун вердији гүввәтлә дахили варлығынызы мөһкәмләндирсин+ 17  вә Мәсиһ иманыныз васитәсилә мәһәббәтлә+ бәрабәр гәлбиниздә мәскән салсын.+ Диләјим будур ки, сиз мөһкәм оласыныз, иман тәмәли үзәриндә мәтин дурасыныз.+ 18  Беләҹә, бүтүн мүгәддәсләрлә бирликдә һәгигәтин ҝенишлијини, узунлуғуну, һүндүрлүјүнү вә дәринлијини там гавраја биләсиниз, 19  Мәсиһин биликдән үстүн олан мәһәббәтини+ дәрк едәсиниз ки, Аллаһын вердији там долғунлугла доласыныз. 20  Бәли, биздә фәалијјәт ҝөстәрән ҝүҹү васитәсилә+ хаһиш етдијимиз, дүшүндүјүмүз һәр бир шејдән гат-гат артығыны+ етмәјә гадир олан Аллаһа 21  нәсилдән-нәслә, әбәдијјәт боју јығынҹаг вә Мәсиһ Иса васитәсилә алгыш олсун. Амин!

Һашијәләр