Контентә кеч

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Дәнјал 12:1—13

МҮНДӘРИҸАТ

  • Ахырзаман; Дәнјалын мүкафаты (1—13)

    • Микајыл ајаға галхаҹаг (1)

    • Ағыллы адамлар парлајаҹаг (3)

    • Һәгиги билик чохалаҹаг (4)

    • Дәнјал галхаҹаг (13)

12  О вахт халгынын һимајәсиндә дуран бөјүк әмир+ Микајыл+ ајаға галхаҹаг. Онда халглар* јаранандан бәри ҝөрүнмәмиш ағыр бир зәманә ҝәләҹәк. О вахт сәнин халгын, ады китабда јазылмыш һәр кәс гуртулаҹаг.+  Торпагда јатанлардан чоху ајылаҹаг: кимиси әбәди һәјат үчүн, кимиси исә рүсвајчылыг вә әбәди һәгарәт үчүн.  Ағыллы адамлар ҝөј гүббәситәк, чохларыны салеһлијә чатдыранлар улдузлартәк әбәдијјән, сонсузадәк парлајаҹаг.  Сән, еј Дәнјал, бу сөзләри сирр олараг сахла вә китабы ахырзамана гәдәр мөһүрлә.+ Чохлары өзүнү ора-бура вураҹаг* вә һәгиги елм чохалаҹаг».+  Мән Дәнјал бахыб ҝөрдүм ки, орада башга ики нәфәр дурур. Бири чајын бу тајында, о бириси чајын о тајында.+  Сонра онлардан бири чајын сулары үзәриндә олан, кәтан ҝејмиш адама+ деди: «Бу һејрәтамиз һадисәләрин сонуна нә гәдәр галыб?»  Онда мән чајын сулары үзәриндә олан, кәтан ҝејмиш адамын сағ вә сол әлини ҝөјә ачыб Әбәди Вар Оланын+ адына анд ичдијини ҝөрдүм: «Дөвр, дөврләр вә јарым дөвр*. Мүгәддәс халгын ҝүҹү там гырыланда+ бүтүн бунлар тамам олаҹаг».  Мән ешитдим, лакин анламадым,+ она ҝөрә сорушдум: «Еј ағам, бу шејләрин ахыры неҹә олаҹаг?»  О деди: «Ҝет, еј Дәнјал, чүнки бу сөзләр ахырзаманадәк сирр олараг сахланыб мөһүрлү галмалыдыр.+ 10  Чохлары пакланыб тәмизләнәҹәк, сафлашаҹаг.+ Пис адамлар пислик едәҹәк. Писләрин һеч бири бу сөзләри анламајаҹаг, ағыллы адамларса дәрк едәҹәк.+ 11  Даими гурбанлығын+ дајандырылдығы вә виранәлик ҝәтирән ијрәнҹ шејин гојулдуғу+ вахтдан 1290 ҝүн кечәҹәк. 12  Сәбр едиб 1335 ҝүнүн сонунадәк ҝөзләјән бәхтијардыр! 13  Сән исә јолуну ахырадәк ҝет. Сән динҹәләҹәксән, дөврүн тамамында исә сәнә дүшән пајы алмаг үчүн галхаҹагсан».+

Һашијәләр

Һәрфән: халг.
Јахуд чохлары ону (китабы) дәриндән арашдыраҹаг.
Јәни үч дөвр јарым.