Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Дәнјал 10:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһ елчиси Дәнјалын јанында (1—21)

    • Микајыл мәләјин көмәјинә ҝәлир (13)

10  Фарс шаһы Курушун+ һакимијјәтинин үчүнҹү илиндә Бәлтишәззар адланан Дәнјала+ бир вәһј назил олду. Бу хәбәр һәгигәт иди вә бөјүк мүһарибә һагда иди. Дәнјал хәбәри анлады; вәһјдә ҝөрдүкләринин мәнасы она ачыгланды.  Мән Дәнјал үч һәфтә иди ки, јас тутмушдум+.  Ләзиз јемәк јемәмишдим, дилимә нә әт, нә шәраб дәјмәмишди. Дүз үч һәфтә бәдәнимә јағ сүртмәмишдим.  Биринҹи ајын ијирми дөрдүнҹү ҝүнү мән бөјүк чајын, Дәҹлә чајынын+ гырағында идим.  Башымы галдырыб кәтан палтар+ ҝејинмиш бир нәфәр ҝөрдүм. О, белинә Үфәз гызылындан гуршаг бағламышды.  Бәдәни, санки, хризолитдән+ иди, үзү шимшәјә бәнзәјирди, ҝөзләри јанар мәшәл кими, голлары вә ајаглары ҹилаланмыш мис+ кими иди. Сәси издиһам сәси кими ҝур иди.  Бу ҝөрүнтүнү тәкҹә мән Дәнјал ҝөрдүм,+ јанымда оланлар ҝөрмәди. Амма онларын ҹанына горху дүшдү вә гачыб ҝизләндиләр.  Мән тәк галдым. Бу мөһтәшәм ҝөрүнтүнү ҝөрәндә тагәтдән дүшдүм, рәнҝим гачды, сүст олдум.+  Сонра онун данышдығыны ешитдим. Лакин онун данышдығыны ешидәндә башымы јерә гојуб үзүстә дәрин јухуја ҝетдим.+ 10  Сонра бир әл мәнә тохунуб+ силкәләди вә мән әлләримлә дизләрим үстүндә дурдум. 11  О, мәнә деди: «Еј Дәнјал, еј истәкли бәндә.+ Сәнә дејәҹәјим сөзләри диггәтлә динлә. Ајаға дур, мән сәнин јанына ҝөндәрилмишәм». О, бунлары дејәндә мән титрәјә-титрәјә ајаға галхдым. 12  О, мәнә деди: «Горхма+, еј Дәнјал, сән бу шејләри анламаға ҹан атдығын, өзүнү Аллаһынын өнүндә ашағы тутдуғун илк ҝүндән сөзләрин ешидилди вә мән сәнин бу сөзләринә ҝөрә ҝәлмишәм.+ 13  Фарс сәлтәнәтинин әмири+ дүз ијирми бир ҝүн мәнә мүгавимәт ҝөстәрди. Лакин баш әмирләрдән бири Микајыл*+ көмәјимә јетишди, бүтүн бу вахт әрзиндә мән Фарс шаһларынын јанында галмышдым. 14  Мән ҝәлдим сәнә ачым, заманын сонунда+ сәнин халгынла нәләр олаҹаг, чүнки бу вәһј ҝәләҹәк замана аиддир».+ 15  О, бу сөзләри мәнә дејәндә мән башымы ашағы салмышдым вә дилим тутулмушду. 16  Сонра бәшәр өвладына бәнзәјән бир нәфәр додагларыма тохунду+ вә дилим ачылды. Мән гаршымда дурана бу сөзләри дедим: «Ағам, бу вәһјә ҝөрә горхудан әсирәм, тагәтим кәсилиб.+ 17  Мән гулун сән ағамла неҹә данышым?+ Ахы һејим галмајыб, нәфәсим кәсилди».+ 18  Бәшәр өвладына бәнзәјән о кәс јенә мәнә тохунду вә мәнә гүввәт верди.+ 19  О деди: «Еј истәкли бәндә+, горхма+. Ҝүнүн хош олсун!+ Мөһкәм ол, мөһкәм ол!» О, мәнимлә данышанда мәнә ҝүҹ ҝәлди. Дедим: «Даныш ағам, чүнки сән мәнә гүввәт вердин». 20  О деди: «Билирсән, сәнин јанына нә үчүн ҝәлмишәм? Инди мән ҝери гајыдыб Фарс әмири+ илә вурушаҹағам. Мән ҝедәндә Јунаныстан әмири ҝәләҹәк. 21  Анҹаг мән сәнә һәгигәт китабында јазыланлары данышаҹағам. Бу ишдә сәнин әмирин+ Микајылдан+ савајы мәнә дајаг олан јохдур.

Һашијәләр

Мәнасы: Аллаһа тај кимдир?