Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 8:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Јеһованын вердији немәтләр хатырланыр (1—9)

    • «Инсаны јашадан јалныз чөрәк дејил» (3)

  • Јеһованы унутмајын (10—20)

8  Бу ҝүн сизә вердијим бүтүн әмрләрә дәгигликлә әмәл един ки, сағ галыб+ чохаласыныз, Јеһованын ата-бабаларыныза анд ичиб вәд етдији дијара ҝедиб ора саһиб оласыныз.+  Аллаһыныз Јеһованын сизи гырх ил бојунҹа сәһрада ҝәздирдији о узун јолу јадыныздан чыхармајын.+ Буну она ҝөрә етди ки, сизә тәвазөкарлығы өјрәтсин, сизи сынаға чәкиб+ үрәјиниздәкиләри билсин,+ ҝөрсүн Онун әмрләринә риајәт едәҹәксиниз, ја јох.  Бәли, О, сизә тәвазөкарлығы өјрәтди, сизи аҹ сахлады,+ нә өзүнүзүн, нә дә аталарынызын ҝөрмәдији манна+ илә гидаландырды ки, биләсиниз: инсаны јашадан јалныз чөрәк дејил, Јеһованын ағзындан чыхан һәр кәлмәдир.+  Бу гырх ил әрзиндә әјнинизин палтары сүзүлмәди, ајагларыныз шишмәди.+  Чох јахшы билирсиниз ки, ата оғлуну неҹә тәрбијә едирсә, Аллаһыныз Јеһова да сизи елә тәрбијә етди.+  Аллаһыныз Јеһованын әмрләринә риајәт един, Онун јолу илә ҝедин, Ондан горхун.  Чүнки Аллаһыныз Јеһова сизи ҝөзәл дијара+ — гојнунда чајлар чағлајан, дағларында, дүзләриндә булаглар, чешмәләр гајнајан,  буғдасы, арпасы, мејнәси, әнҹири, нары,+ балы вә зејтун јағы бол олан,+  јемәк гытлығы нәдир билмәјән, сизә һеч нәдән корлуг чәкдирмәјәҹәк дијара апарыр, о дијара ки, дашындан дәмир чыхыр, дағларында мис јатыр. 10  Орада јејиб дојанда бу ҝөзәл дијары сизә вердији үчүн Аллаһыныз Јеһоваја шүкүр един.+ 11  Диггәтли олун ки, Јеһованы, Аллаһынызы унутмајасыныз, бу ҝүн сизә вердијим әмрләриндән, һөкм вә ганунларындан кәнара чыхмајасыныз. 12  Јејиб дојанда, ҝөзәл-ҝөзәл евләр тикиб орада сакин оланда,+ 13  мал-гараныз, гојун сүрүләриниз артанда, гызыл-ҝүмүшүнүз чохаланда, боллуға јетишәндә 14  гојмајын ки, үрәјиниз гүррәләнсин,+ Аллаһыныз Јеһованы сизә унутдурсун. О Аллаһы ки сизи Мисир дијарындан, көләлик евиндән чыхарыб,+ 15  бөјүк, ваһимәли сәһрада, зәһәрли иланларын, әгрәбләрин арасында, сусузлугдан ҹадар-ҹадар олмуш торпагда долашдырыб,+ сәрт гајадан су чыхарыб,+ 16  ҝәләҹәк рифаһыныз наминә тәвазөкарлыг өјрәтмәк үчүн,+ сынаға чәкмәк үчүн сизи сәһрада, нә өзүнүзүн, нә дә аталарынызын ҝөрмәдији манна+ илә гидаландырыб.+ 17  Әҝәр үрәјиниздә: “Бу вар-дөвләти өз ҝүҹүмлә, өз әлимин зәһмәтилә газанмышам”,+ — дејә фикирләшсәниз, 18  онда јадыныза салын ки, сизә бу вары, бу дөвләти газанмаг үчүн ҝүҹ верән Аллаһыныз Јеһовадыр.+ О, буну она ҝөрә едиб ки, анд ичиб ата-бабаларынызла бағладығы әһди јеринә јетирсин, неҹә ки бу ҝүн едир.+ 19  Анҹаг әҝәр Аллаһыныз Јеһованы унудуб башга аллаһларын далынҹа ҝетсәниз, онлара сәҹдә гылыб гуллуг етсәниз, бу ҝүн сизә гаршы шаһид дурурам ки, һөкмән мәһв олаҹагсыныз.+ 20  Јеһованын өнүнүздә мәһв етдији халглар кими, сиз дә јох олаҹагсыныз, чүнки Аллаһыныз Јеһованын сәсинә гулаг асмадыныз.+

Һашијәләр