Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 29:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Муабда Исраиллә әһд (1—13)

  • Итаәтсизликлә бағлы хәбәрдарлыг (14—29)

    • Гејбләри билән Аллаһдыр (29)

29  Һурибдә бағладығы әһддән башга Муаб өлкәсиндә Јеһованын Мусаја исраиллиләрлә бағламағы әмр етдији әһдин сөзләри бунлардыр.+  Муса бүтүн исраиллиләри топлајыб онлара хитаб етди: «Јеһованын Мисир торпағында фирона, онун адамларына вә бүтүн о мәмләкәтә нәләр етдијини,+  чыхардығы бөјүк һөкмләри, ҝөстәрдији мөҹүзә вә әламәтләри өз ҝөзләринизлә ҝөрмүсүнүз.+  Анҹаг Јеһова бу ҝүнә гәдәр сизә анламаға ағыл, ҝөрмәјә ҝөз, ешитмәјә гулаг вермәјиб.+  “Сизә сәһрада бәләдчилик етдијим бу гырх ил+ әрзиндә әјнинизин палтары сүзүлмәди, ајағынызын сәндәли ҹырылмады.+  Нә чөрәк јединиз, нә меј-шәраб ичдиниз. Амма Мән сизин гајғыныза галдым ки, Аллаһыныз Јеһова олдуғуму биләсиниз”.  Ахырда бура ҝәлиб чыхдыныз. Һәшбун падшаһы Сиһун+ вә Башан падшаһы Ог+ гаршымыза чыхыб бизимлә вурушду, амма биз онлары мәғлуб етдик.+  Сонра өлкәләрини әлә кечириб ирс олараг рубәнлиләрә, ҹадлылара вә Мәнәссә гәбиләсинин јарысына вердик.+  Одур ки, бу әһдин сөзләринә табе олуб онлара әмәл един. Онда һәр ишиниз уғурлу олар.+ 10  Бу ҝүн һамыныз, гәбилә башчылары, ағсаггаллар, мәмурлар, Исраилин бүтүн кишиләри, 11  ушаглар, гадынлар,+ аранызда јашајан, одун јарандан су дашыјана кими бүтүн јаделлиләр+ Аллаһыныз Јеһованын гаршысында дајанмысыныз ки, 12  Аллаһыныз Јеһова анд ичәрәк сизинлә әһд бағласын. Аллаһыныз Јеһова сизинлә бу ҝүн әһд бағлајыр ки,+ 13  сизә сөз вердији вә улу бабаларыныз Ибраһимә+, Исһага+, Јагуба+ анд ичдији кими, сиз Онун халгы оласыныз+, О да сизин Аллаһыныз+. 14  Мән андла тәсдиг едилән бу әһди јалныз сизинлә дејил, 15  һәм дә һазырда бизимлә бирҝә Аллаһымыз Јеһованын өнүндә дајананларла вә бу ҝүн бизимлә бурада олмајанларла бағлајырам. 16  (Мисирдә нә ҝүндә јашадығымызы, јол боју мүхтәлиф халгларын ичиндән неҹә кечдијимизи+ јахшы билирсиниз. 17  Бу халгларда олан ијрәнҹ шејләри, онларын ағаҹдан, дашдан, ҝүмүшдән вә гызылдан дүзәлдилмиш мурдар бүтләрини ҝөзләринизлә ҝөрдүнүз+.) 18  Диггәтли олун ки, аранызда үрәји Аллаһымыз Јеһовадан дөнүб бу халгларын аллаһларына гуллуг едән киши, гадын, аилә, јахуд гәбилә олмасын.+ Ичиниздә зәһәрли мејвә верән, јовшан јетирән көк ҝизләнмәсин.+ 19  Бу анды ешидәнләрдән кимсә үрәјиндә гүррәләнәр, “үрәјим нә истәјир ону да едәҹәјәм, мәнә һеч нә олан дејил” дејиб гаршысында һәр шеји мәһв едәрсә, 20  Јеһова һәмин адамы бағышламајаҹаг.+ Әксинә, она гаршы Јеһованын гәзәби аловланаҹаг, бу китабда јазылан ләнәтләр һөкмән ону јахалајаҹаг,+ Јеһова онун адыны ҝөјләр алтындан силәҹәк. 21  Јеһова һәмин адамы Исраил гәбиләләриндән ајыраҹаг, бу Ганун китабында јазылан әһдин ичәрисиндә јер тутан бүтүн ләнәтләрә дүчар едиб бәлаја салаҹаг. 22  Өвладларынызын өвладлары, узаг дијарлардан ҝәлән јаделлиләр бу өлкәнин башына ҝәлән мүсибәтләри, Јеһованын ону дүчар етдији бәлалары, 23  торпағын күкүрдлә, дузла өртүлүб јандығыны, бир гарышынын белә, әкилмәдијини, ҹүҹәрти вермәдијини, орада һеч от-әләфин белә, битмәдијини, Јеһованын гејз-гәзәблә алт-үст етдији Сәдумла Әмурәнин,+ Адма илә Сәбујимин+ ҝүнүнә дүшән бу өлкәни ҝөрәндә 24  онлар да, онларла бир јердә бүтүн халглар да дејәҹәкләр: “Нәјә ҝөрә Јеһова бу өлкәни бу көкә салыб?+ Ону бу ҹүр гәзәбләндирән нә олуб, ҝөрәсән?” 25  Онда онлара белә ҹаваб верәҹәкләр: “Ата-бабаларынын Аллаһы Јеһова онлары Мисир дијарындан чыхаранда онларла әһд бағламышды.+ Онлар һәмин әһди позублар.+ 26  Ҝедиб танымадыглары јад аллаһлара гуллуг едибләр, сәҹдә гылыблар, һалбуки О, бу аллаһлара ибадәт етмәји онлара гадаған етмишди.+ 27  Јеһованын да бу өлкәјә гәзәби күкрәјиб вә өлкәни онларын китабында јазылан бүтүн ләнәтләрә дүчар едиб.+ 28  Јеһова гејзиндән, шиддәтли гәзәбиндән онлары јашадыглары торпагдан көклү-көмәҹли гопарыб гүрбәтә сүрҝүн едиб.+ Онлар индијә кими дә орададырлар”.+ 29  Бүтүн гејбләри билән Аллаһымыз Јеһовадыр,+ амма О ачмаг истәдијини бизә вә өвладларымыза һәмишәлик етибар едиб ки, Ганунунун һәр кәлмәсинә әмәл едәк.+

Һашијәләр