Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 14:1—29

МҮНДӘРИҸАТ

  • Өлүјә ҝөрә бәдәндә јара ачмајын (1, 2)

  • Һалал вә һарам һејванлар (3—21)

  • Јеһова үчүн ондабир (22—29)

14  Сиз Аллаһыныз Јеһованын оғулларысыныз. Өлүјә ҝөрә бәдәниниздә јара ачмајын,+ гашларынызы* гырхмајын.+  Чүнки сиз Аллаһыныз Јеһоваја мәхсус мүгәддәс халгсыныз+. Јеһова јер үзүндәки бүтүн халгларын арасындан сизи сечиб ки, Онун халгы, Онун хүсуси мүлкү оласыныз.+  Ијрәнҹ һеч нә јемәјин.+  Сизә һалал бујрулан һејванлар бунлардыр:+ өкүз, гојун, кечи,  марал, ҹејран, ҹүјүр, чөл кечиси, антилоп, чөл гојуну, дағ гојуну.  Дырнағы икијә бөлүнүб ортасында ара олан вә ҝөвшәјән бүтүн һејванларын әтини јејә биләрсиниз.  Лакин ҝөвшәјән, јахуд дырнағы икијә бөлүнән һејванлардан бунларын әти сизә һарамдыр: дәвәнин, довшанын, гајадовшанынын. Чүнки онлар ҝөвшәсәләр дә, дырнаглары там бөлүнмәјиб. Онлар сизин үчүн напак сајылыр.+  Донуз да һарамдыр, чүнки дырнағы икијә бөлүнсә дә, ҝөвшәмир. О, сизин үчүн напак сајылыр. Онун әтини јемәјин, лешинә тохунмајын.  Суда јашајан ҹанлылардан үзҝәҹләри вә пулҹуглары оланлар сизә һалал бујурулур.+ 10  Үзҝәҹләри вә пулҹуглары олмајанлар исә һарамдыр. Онлар сизин үчүн напак сајылыр. 11  Бүтүн пак гушларын әтини јејә биләрсиниз. 12  Лакин бунлар сизә һарамдыр: гартал, чај гарангушу, гара кәркәс,+ 13  гырмызы чалаған, гара чалаған, бүтүн чалаған нөвләри, 14  бүтүн гузғун нөвләри, 15  дәвәгушу, бајгуш, гағајы, бүтүн шаһин нөвләри, 16  дам јапалағы, гулаглы бајгуш, гу гушу, 17  гутан, кәркәс, гарабатдаг, 18  һаҹылејләк, бүтүн вағ гушу нөвләри, шанапипик, јараса. 19  Бүтүн гајнашан ганадлы мәхлуглар* да сизин үчүн напак сајылыр. Онлары јемәк олмаз. 20  Бүтүн ганадлы пак мәхлугларын әтини исә јејә биләрсиниз. 21  Өлмүш һејванын әтини јемәјин.+ Ону шәһәрләриниздә јашајан јаделлијә верә биләрсиниз, о, һәмин һејванын әтиндән јејә биләр. Јахуд да әҹнәбијә сата биләрсиниз. Сиз исә Аллаһыныз Јеһоваја мәхсус мүгәддәс халгсыныз. Оғлағы анасынын сүдүндә биширмәјин.+ 22  Һәр ил торпаға әкдијиниз тохумдан битән мәһсулун онда бир һиссәсини ајырын.+ 23  Тахылынызын, јени шәрабынызын, јағынызын онда бирини, мал-гаранызын вә гојун-кечинизин биринҹи баласыны Аллаһыныз Јеһованын өнүндә, Онун Өз адына мәскән сечдији јердә јемәлисиниз.+ Белә етмәклә Аллаһыныз Јеһовадан даима горхмағы өјрәнәҹәксиниз.+ 24  Лакин Аллаһыныз Јеһованын Өз адыны дашымасы үчүн сечдији јер+ сиздән чох узаг олса вә Аллаһыныз Јеһова сизә бол бәрәкәт вердијиндән бәхшишләринизи ора апара билмәсәниз, 25  онда онлары пула чевирин вә пулу ҝөтүрүб Аллаһыныз Јеһованын сечдији јерә ҝедин. 26  Орада һәмин пула үрәјиниз истәјәни — гарамал, гојун, кечи, шәраб ја да башга ички, көнлүнүздән нә кечирсә алын, ев әһлинизлә бирликдә Аллаһыныз Јеһованын өнүндә јејиб шадланын.+ 27  Шәһәриниздә јашајан лавилиләри јаддан чыхармајын,+ чүнки онларын сизин аранызда пајы јохдур, онлара ирс верилмәјиб.+ 28  Һәр үч илин сонунда үчүнҹү илин мәһсулунун онда бир һиссәсинин һамысыны јашадығыныз шәһәрдә бир јерә топлајын.+ 29  Гој аранызда пајы олмајан, ирс алмајан лавилиләр, шәһәрләриниздә јашајан јаделлиләр, јетимләр, дуллар ҝәлиб ондан дојунҹа јесин.+ Белә един ки, Аллаһыныз Јеһова әл атдығыныз һәр ишдә сизә јар олсун.+

Һашијәләр

Һәрфән: ҝөзләринизин арасыны. Бура алын наһијәси дә дахил ола биләр.
Јахуд ганадлы һәшәратлар.