Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ганунун тәкрары 10:1—22

МҮНДӘРИҸАТ

  • Даш лөвһәләр јенидән дүзәлдилир (1—11)

  • Јеһованын тәләбләри (12—22)

    • Јеһовадан горхмалы; Ону севмәли (12)

10  О вахт Јеһова мәнә деди: “Өзүн үчүн әввәлкиләр кими ики даш лөвһә јон,+ даға, Мәним јаныма галх. Бир дәнә дә тахта сандыг дүзәлт.  Сындырдығын лөвһәләрдәки сөзләри бу лөвһәләрә јазаҹағам. Онлары сандыға гојарсан”.  Онда мән акасија ағаҹындан сандыг дүзәлтдим, әввәлкиләр кими ики даш лөвһә јондум. Лөвһәләри әлимә алыб даға галхдым.+  Аллаһ әввәл јаздығы сөзләри, он әмри* лөвһәләрин үстүнә јазды.+ Һәмин сөзләри дағын әтәјиндә топлашдығыныз ҝүн Јеһова аловун ичиндән сизә демишди.+ Сонра Јеһова лөвһәләри мәнә верди.  Мән дағдан ендим+ вә Јеһованын әмр етдији кими, лөвһәләри дүзәлтдијим сандығын ичинә гојдум. Онлар индијә кими орададыр.  Сонра исраиллиләр Биирот-Бәни-Јагандан јола дүшүб Мәсирәјә ҝәлдиләр. Һарун орада өлдү вә дәфн едилди.+ Оғлу Әлјазар онун јеринә каһин олду.+  Орадан Гудгидә, Гудгиддән Јүтбәтә+, ахар чајлар дијарына ҝәлдиләр.  Һәмин вахт Јеһова Лави гәбиләсини ајырды+ ки, буҝүнкү кими, Јеһованын Әһд сандығыны дашысынлар,+ Јеһованын өнүндә хидмәт етсинләр вә халга Онун ады илә хејир-дуа версинләр.+  Буна ҝөрә дә лавилиләрин гардашлары арасында пајы јохдур, онлара ирс верилмәјиб. Онларын ирси Јеһовадыр. Чүнки Аллаһыныз Јеһова лавилиләрә белә бујурмушду.+ 10  Мән биринҹи дәфә олдуғу кими, гырх ҝүн-гырх ҝеҹә дағда галдым.+ Онда да Јеһова хаһишими ешитди.+ Јеһова сизи мәһв етмәк фикриндән ваз кечди. 11  Сонра Јеһова мәнә деди: “Ҝет халгы јола һазырла, гој ата-бабаларына вермәји анд ичдијим дијара дахил олуб она саһиб олсунлар”.+ 12  Беләликлә, еј Исраил, Аллаһын Јеһова сәндән башга нә истәјир ки?!+ Истәјир ки, Аллаһын Јеһовадан горхасан,+ Онун јолу илә ҝедәсән,+ Ону севәсән, Аллаһын Јеһоваја бүтүн гәлбинлә, бүтүн варлығынла хидмәт едәсән,+ 13  Јеһованын сәнин јахшылығын үчүн вердији, бу ҝүн сәнә чатдырдығым бүтүн әмр вә ганунлары јеринә јетирәсән.+ 14  Будур, ҝөјләр, ҝөјләрин ҝөјләри, јер вә јердә олан һәр шеј Аллаһыныз Јеһоваја мәхсусдур.+ 15  Анҹаг Јеһова јалныз сизин ата-бабаларыныза меһрини салыб онларла үлфәт бағлајыб. Сизи, онларын өвладларыны халгларын арасындан сечиб.+ Буҝүнкү ҝүн сиз Она мәхсус бир халгсыныз. 16  Буна ҝөрә дә үрәјинизи саф етмәли*+, дикбашлыға+ сон гојмалысыныз. 17  Чүнки Аллаһыныз Јеһова аллаһлар Аллаһы,+ ағалар Ағасы, бөјүк, гүдрәтли, зәһмли Аллаһдыр. О тәрәфкешлик етмәз+, рүшвәт алмаз. 18  Јетим үчүн, дул гадын үчүн әдаләти бәргәрар едәр,+ гәриби севәр,+ она рузи, ҝејим јетирәр. 19  Сиз дә гәриби севмәлисиниз, чүнки бир заманлар өзүнүз дә Мисир дијарында гәриб олмусунуз.+ 20  Сиз Аллаһыныз Јеһовадан горхмалы, Она гуллуг етмәли,+ Она бағланмалысыныз. Онун ады илә анд ичмәлисиниз. 21  Тәкҹә Ону мәдһ етмәлисиниз.+ О, сизин Аллаһыныз, өз ҝөзләринизлә ҝөрдүјүнүз мөһтәшәм вә һејрәтамиз ишләри сизин үчүн едән Аллаһдыр.+ 22  Ата-бабаларыныз ҹәми-ҹүмләтаны јетмиш нәфәрлә Мисирә ҝетмишдиләр.+ Инди исә Аллаһыныз Јеһова сизи ҝөјдәки улдузлар гәдәр сајсыз-һесабсыз едиб.+

Һашијәләр

Һәрфән: он сөзү.
Һәрфән: сүннәт етмәли.