Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Галатијалылара 6:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бир-биринизин јүкүнү дашыјын (1—10)

    • Инсан нә әкәрсә, ону да бичәҹәк (7, 8)

  • Сүннәтин әһәмијјәти јохдур (11—16)

    • Јени хилгәт (15)

  • Јекун (17, 18)

6  Гардашлар, кимсә билмәдән сәһв бир иш ҝөрсә дә, сиз јеткин мәсиһиләр ону мүлајимҹәсинә+ дүзәлтмәјә чалышын. Ејни заманда өзүнүздән муғајат олун+ ки, јолдан чыхмајасыныз.+  Бир-биринизин јүкүнү дашыјын,+ бу јолла сиз Мәсиһин ганунуну иҹра едәҹәксиниз.+  Өзү бир шеј олмаја-олмаја, өзү һаггында јүксәк фикирдә олан инсан+ өзүнү алдадыр.  Амма гој һәр кәс өз әмәлләрини јохласын,+ онда өзүнү башгасы илә мүгајисә етмәдән+ өз әмәлләринә ҝөрә севинә биләҹәк.  Чүнки һәр кәс өз мәсулијјәт јүкүнү дашыјаҹаг.+  Гој Аллаһын сөзүнү өјрәнән адам һәр бир јахшы шеји ону өјрәдәнлә бөлүшсүн.+  Алданмајын, Аллаһа истеһза едилмәз; инсан нә әкәрсә, ону да бичәҹәк.+  Ҝүнаһлы бәдәни үчүн әкән бәдәниндән мәһв бичәҹәк, руһ үчүн әкәнсә руһдан әбәди һәјат бичәҹәк.+  Одур ки, ҝәлин јахшы иш ҝөрмәкдән јорулмајаг, чүнки тагәтдән дүшмәсәк, вахтында бичәҹәјик.+ 10  Беләликлә, нә гәдәр ки әлимиздә фүрсәт вар, һамыја, әләлхүсус, иман гардашларымыза јахшылыг едәк. 11  Ҝөрүрсүнүз, өз әлимлә сизә неҹә бөјүк һәрфләрлә јазмышам! 12  Сизи сүннәт олунмаға мәҹбур едәнләр заһири шејләрлә инсанларын рәғбәтини газанмаг истәјирләр. Онларын јеҝанә мәгсәди Мәсиһин ишҝәнҹә дирәјинә ҝөрә тәгибдән јајынмагдыр. 13  Һәтта сүннәт олунанларын өзләри Гануна риајәт етмирләр.+ Онлар она ҝөрә сизин сүннәт олунмағынызы истәјирләр ки, сизин бәдәнинизлә өјүнсүнләр. 14  Мән исә Ағамыз Иса Мәсиһин ишҝәнҹә дирәјиндән башга бир шејлә өмрүмдә өјүнмәрәм.+ Чүнки онун васитәсилә дүнја мәним ҝөзүмдә, мән дә дүнјанын ҝөзүндә өлмүшәм. 15  Чүнки нә сүннәт олунмағын, нә дә сүннәт олунмамағын+ әһәмијјәти јохдур, әһәмијјәт кәсб едән шеј јени хилгәтдир+. 16  Бу гајдаја әсасән јашајанларын һамысына — Аллаһын Исраилинә сүлһ вә мәрһәмәт јар олсун.+ 17  Бундан сонра гој һеч ким мәним үчүн чәтинлик төрәтмәсин, чүнки мән бәдәнимдә Исанын гулу дамғасыны дашыјырам.+ 18  Гардашлар, гој Ағамыз Иса Мәсиһин лүтфү дүзҝүн әһвали-руһијјәдә олан сизләрә јар олсун. Амин.

Һашијәләр