Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Галатијалылара 1:1—24

МҮНДӘРИҸАТ

  • Саламлар (1—5)

  • Башга мүждә олмајаҹаг (6—9)

  • Булусун тәблиғ етдији мүждәнин мәнбәји Аллаһдыр (10—12)

  • Булусун иман ҝәтирмәси вә хидмәти (13—24)

1  Инсанлар тәрәфиндән, јахуд һәр һансы бир адамын васитәчилији илә дејил, Иса Мәсиһ+ вә ону дирилтмиш Атамыз Аллаһ+ тәрәфиндән һәвари* тәјин едилмиш мән Булусдан  вә мәнимлә олан бүтүн гардашлардан Галатија јығынҹагларына мәктуб.  Гој Атамыз Аллаһдан вә Ағамыз Иса Мәсиһдән ҝәлән лүтф вә сүлһ сизә јар олсун.  Атамыз Аллаһын ирадәсинә ҝөрә+ Мәсиһ өзүнү ҝүнаһларымыз+ уғрунда фәда етди ки, бизи бу пис дөврдән*+ хилас етсин.  Аллаһа әбәдијјән алгыш олсун. Амин.  Доғрусу, сизи Мәсиһин лүтфү илә чағырмыш Аллаһы белә тезликлә гојуб башга бир мүждәјә үз тутдуғунуза мәәттәл галмышам.+  Бу, о демәк дејил ки, башга мүждә вар. Садәҹә бәзи адамлар сизи чашгынлыға салыр+ вә Мәсиһ һаггындакы мүждәни тәһриф етмәк истәјирләр.  Анҹаг әҝәр кимсә — истәр биз, истәр ҝөјдән бир мәләк бизим тәблиғ етдијимиз мүждәдән фәргләнән бир шеји сизә мүждә кими тәблиғ едәрсә, о кәсә ләнәт олсун.  Дедијимизи јенидән тәкрар едирәм: кимсә гәбул етдијиниздән фәргләнән бир шеји сизә мүждә кими тәблиғ едирсә, гој она ләнәт олсун. 10  Әслиндә, мән кими инандырмаға чалышырам: инсанлары, јохса Аллаһы? Јохса инсанлары разы салмаг истәјирәм? Әҝәр мән һәлә дә инсанлары разы салмаг истәсәјдим, Мәсиһин гулу олмаздым. 11  Гардашлар, буну билин ки, мәним тәблиғ етдијим мүждәнин мәнбәји инсан дејил.+ 12  Чүнки ону мәнә инсан вермәјиб вә инсан өјрәтмәјиб, мән ону Иса Мәсиһдән вәһј васитәсилә алмышам. 13  Сиз, әлбәттә ки, мәним әввәлләр јәһуди дининдә+ неҹә һәрәкәт етдијими ешитмисиниз. Мән Аллаһын јығынҹағына олмазын зүлмләр едир, ону виран гојурдум.+ 14  Мән әҹдадларымызын адәтләринин гызғын тәәссүбкеши идим,+ јәһуди мәзһәбиндә сојдашларым арасында бир чох һәмјашыдымдан хејли габаға ҝетмишдим. 15  Анҹаг дүнјаја ҝәлмәјимә изин верән вә мәни Өз лүтфү+ илә чағыран Аллаһ мүнасиб билди ки, 16  Оғлу һаггындакы мүждә мәним васитәмлә халглара чатдырылсын вә халглар ону танысын.+ Онда мән ҝедиб һеч кимлә мәсләһәтләшмәдим, 17  Јерусәлимә, мәндән әввәл һәвари оланларын јанына да ҝетмәдим. Бирбаш Әрәбистана јолландым, орадан да Дәмәшгә+ гајытдым. 18  Үч илдән сонра Кифаны*+ ҝөрмәк үчүн Јерусәлимә+ ҝетдим вә он беш ҝүн онун јанында галдым. 19  Амма диҝәр һәвариләри ҝөрмәдим, тәкҹә Ағанын гардашы Јагубу+ ҝөрдүм. 20  Аллаһын гаршысында дејирәм ки, јаздығым бу сөзләрдә јалан јохдур. 21  Бундан сонра Сурија вә Киликија+ бөлҝәләринә ҝетдим. 22  Анҹаг Мәсиһлә вәһдәтдә олан Јәһудијјә јығынҹагларында һеч кәс мәни шәхсән танымырды. 23  Онлар тәкҹә буну ешитмишдиләр: «Вахтилә бизә зүлм едән адам+ јох етмәк истәдији+ етигад һаггында мүждәни тәблиғ едир». 24  Онлар мәнә ҝөрә Аллаһы мәдһ етмәјә башладылар.

Һашијәләр

Јун. апостолос. Мәнасы: ҝөндәрилмиш; елчи.
Диҝәр ады Бутрус.