Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Вәһј 9:1—21

МҮНДӘРИҸАТ

  • Бешинҹи кәрәнај чалыныр (1—11)

  • Бир бәла кечди, икиси ҝәлир (12)

  • Алтынҹы кәрәнај чалыныр (13—21)

9  Сонра бешинҹи мәләк кәрәнајыны чалды.+ Мән ҝөјдән јерә дүшмүш бир улдуз ҝөрдүм. Она дибсиз гујунун*+ ачары верилди.  Улдуз дибсиз гујуну ачды. Гујудан бөјүк күрәдән чыхан түстүјә бәнзәр түстү чыхды. Һәмин түстүдән ҝүнәш вә һава гаралды.+  Түстүнүн ичиндән јер үзүнә чәјирткәләр чыхды.+ Онлара јерин әгрәбләринин ихтијары кими ихтијар верилди.  Чәјирткәләрә дејилмишди ки, јер үзүндәки һеч бир биткијә, јашыллыға вә ағаҹа дәјмәсинләр, јалныз алынларында Аллаһын мөһүрү олмајан адамлара зәрәр вурсунлар.+  Чәјирткәләрә тапшырылмышды ки, инсанлара беш ај әрзиндә әзаб версинләр, лакин өлдүрмәсинләр. Онларын чәкдији әзаб әгрәб+ санҹаркән дујулан ағрыја бәнзәјир.  О вахт инсанлар өлүм ахтараҹаг, лакин тапмајаҹаглар. Онлар өлүм арзулајаҹаглар, лакин өлүм онлардан гачаҹаг.  Чәјирткәләр ҝөркәмҹә дөјүшә һазыр атлара бәнзәјирдиләр.+ Онларын башында, санки, гызыл таҹ варды, үзләри инсан үзүнә охшајырды.  Сачлары гадын сачы кими, дишләри шир диши кими иди.+  Синәләриндә, санки, дәмир зиреһ варды. Ганадларындан чыхан сәс атлара гошулмуш, дөјүшә атылан ҹәнҝ арабаларынын сәсинә бәнзәјирди.+ 10  Бундан әлавә, онларын гујруглары илә нештәрләри дә әгрәб гујруғуна вә нештәринә охшајырды. Гујругларында инсанлары беш ај әрзиндә инҹитмәк ихтијары варды.+ 11  Дибсиз гујунун+ мәләји онлара падшаһлыг едир. Ибраниҹә онун ады Абаддон*, јунанҹа исә Аполлиондур *. 12  Бир бәла кечди. Ирәлидән ики бәла да ҝәлир.+ 13  Алтынҹы мәләк+ кәрәнајыны чалды.+ Мән Аллаһын гаршысындакы гызыл гурбанҝаһын+ бујнузларындан чыхан бир сәс ешитдим. 14  О сәс кәрәнај чалан алтынҹы мәләјә деди: «Бөјүк Фәрат чајында+ әли-голу бағланмыш дөрд мәләји ач бурах». 15  Инсанларын үчдә бирини өлдүрмәк мәгсәдилә һәмин саат, ҝүн, ај вә ил үчүн һазырланмыш дөрд мәләк бурахылды. 16  Мән сүвари ордунун сајыны ешитдим. Сүвариләрин сајы ики јүз милјон* иди. 17  Вәһјдә ҝөрдүјүм атларын вә атлыларын ҝөркәми белә иди: онларын әјниндә ал-гырмызы, ҝөј вә сары рәнҝли зиреһ варды. Атларын башы шир башына охшајырды,+ ағызларындан алов, түстү вә күкүрд пүскүрүрдү. 18  Бу үч бәладан, јәни онларын ағзындан пүскүрән алов, түстү вә күкүрддән инсанларын үчдә бири гырылды. 19  Атларын ҝүҹү ағызларында вә гујругларындадыр. Онларын гујруглары илана бәнзәјир вә башлары да вар. Атлар инсанлара бунларла зәрәр вурурлар. 20  Бу бәлаларда сағ галан инсанлар өз әмәлләринә ҝөрә төвбә етмәдиләр, ҹинләрә вә гызылдан, ҝүмүшдән, мисдән, дашдан вә ағаҹдан дүзәлдилмиш, һеч нә ҝөрмәјән, ешитмәјән вә ајаг тутуб јеримәјән бүтләрә ситајиш етмәкдән әл чәкмәдиләр.+ 21  Онлар төрәтдикләри гәтлләрдән, ҹиндарлыгдан, әхлагсызлыгдан вә оғурлугдан әл чәкиб төвбә етмәдиләр.

Һашијәләр

Мәнасы: мәһв.
Мәнасы: гырыҹы.
Јахуд 20 000 дәфә 10 000.