Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Вәһј 6:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

 • Гузу илк алты мөһүрү ачыр (1—17)

  • Ағ атын белиндә отуран галиб (1, 2)

  • Күрән атын белиндә отуран јер үзүндән сүлһү ҝөтүрүр (3, 4)

  • Гара атлы аҹлыг ҝәтирир (5, 6)

  • Солғун рәнҝли атын белиндә отуранын ады Өлүмдүр (7, 8)

  • Өлдүрүлмүшләр гурбанҝаһын алтында (9—11)

  • Ҝүҹлү зәлзәлә (12—17)

6  Мән Гузунун+ једди мөһүрдән бирини ачдығыны ҝөрдүм+ вә дөрд мәхлугдан+ биринин илдырым сәсинә бәнзәр ҝур сәслә: «Ҝәл!» — дедијини ешитдим.  Сонра бахдым вә будур: бир ағ ат.+ Атын белиндә отуранын әлиндә бир јај варды. Она таҹ верилди+ вә о, зәфәр чала-чала гәләбәсини баша вурмаг үчүн ирәлиләди.+  Гузу икинҹи мөһүрү ачанда мән икинҹи мәхлугун:+ «Ҝәл!» — дедијини ешитдим.  Мејдана күрән ат чыхды. Онун белиндә отурана инсанларын бир-бирини гырмасы үчүн јер үзүндән сүлһү ҝөтүрмәк изни верилмишди. Атлыја бөјүк бир гылынҹ верилди.+  Гузу үчүнҹү мөһүрү ачанда+ мән үчүнҹү мәхлугун:+ «Ҝәл!» — дедијини ешитдим. Мән бахдым вә будур: мејдана гара ат чыхды. Онун белиндә отуранын әлиндә тәрәзи варды.  Бу вахт, санки, дөрд мәхлугун арасындан бир сәс ҝәлди: «Бир кило* буғда бир динара*,+ үч кило арпа бир динара; зејтун јағыны вә шәрабы зај етмә».+  Гузу дөрдүнҹү мөһүрү ачанда мән дөрдүнҹү мәхлугун:+ «Ҝәл!» — дедијини ешитдим.  Мән бахдым вә будур: мејдана солғун рәнҝли ат чыхды. Онун белиндә отуранын ады Өлүм иди вә Мәзар* аддымбааддым онун далынҹа ҝәлирди. Онлара јер үзүнүн дөрддә бир һиссәси үзәриндә ихтијар верилди. Онлар әһалини узун гылынҹ, әрзаг гытлығы,+ өлүмҹүл хәстәликләр вә јерин вәһши һејванлары васитәсилә гырмалы идиләр.+  Гузу бешинҹи мөһүрү ачанда мән гурбанҝаһын+ алтында Аллаһын сөзүнә вә шәһадәт ишинә ҝөрә+ өлдүрүлмүшләрин ганыны ҝөрдүм.+ 10  Онлар уҹадан гышгырдылар: «Еј Күлли-Ихтијар, еј мүгәддәс вә һагг олан,+ нә вахта гәдәр јер үзүндә јашајанлары мүһакимә едиб ганымызын гисасыны алмајаҹагсан?»+ 11  Онларын һәр биринә ағ либас верилди+ вә дејилди ки, өзләри кими гәтлә јетириләҹәк гул јолдашларынын вә гардашларынын сајы тамамланана гәдәр бир мүддәт истираһәт етсинләр.+ 12  Мән Гузунун алтынҹы мөһүрү ачдығыны ҝөрдүм вә бу вахт ҝүҹлү зәлзәлә олду. Ҝүнәш чул кими гапгара гаралды, ај да, санки, ал гана бојанды.+ 13  Ҝүҹлү күләк кал әнҹири јерә төкдүјү кими, улдузлар да ҝөјдән јерә төкүлдүләр. 14  Сәма тумар кими бүрмәләниб јоха чыхды,+ бүтүн дағлар вә адалар јериндән галдырылды.+ 15  Јер үзүнүн падшаһлары, мәмурлары, сәркәрдәләри, варлылары вә гүдрәтлиләри, һәр бир гул вә азад инсан мағараларда, дағларын гајаларында ҝизләнди.+ 16  Онлар дағлара вә гајалара јалварырдылар: «Үстүмүзә јыхылыб+ бизи тахтда отурандан+ вә Гузунун+ гәзәбиндән ҝизләдин, 17  чүнки онларын бөјүк гәзәб ҝүнү ҝәлди.+ Онларын гаршысында ким дура биләр?»+

Һашијәләр

Јун. хиникс. Б14 әлавәсинә бах.
Бир ҝүнлүк әмәкһаггына бәрабәр 3,85 г ағырлығында олан Рома ҝүмүш пулу. Б14 әлавәсинә бах.
Јун. һадес. Лүғәтә бах.