Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Вәһј 17:1—18

МҮНДӘРИҸАТ

  • «Бөјүк Бабилә» чыхарылаҹаг һөкм (1—18)

    • Ал-гырмызы һејванын белиндә отурмуш бөјүк фаһишә (1—3)

    • Вәһши һејван «әввәлләр олмушду, инди јохдур, амма дибсиз гујудан чыхмаг үзрәдир» (8)

    • Он бујнуз Гузу илә вурушаҹаг (12—14)

    • Фаһишәјә нифрәт едәҹәк (16, 17)

17  Једди ҹамы+ олан једди мәләкдән бири мәнә јахынлашыб деди: «Ҝәл, сәнә чохлу сулар үстүндә отуран бөјүк фаһишәјә чыхарылаҹаг һөкмү ҝөстәрим.+  Дүнјанын падшаһлары онунла зина етмиш,+ јердә јашајанлар онун әхлагсызлығынын шәрабындан сәрхош олмушлар».+  Мәләк руһун гүввәси илә мәни чөллүјә апарды. Мән једдибашлы, онбујнузлу, ал-гырмызы рәнҝли, күфрлү адларла долу вәһши һејванын белиндә отуран бир гадын ҝөрдүм.  Гадын бәнөвшәји+ вә ал-гырмызы либаса бүрүнмүш, гызыл, даш-гаш вә мирвари илә бәзәнмишди.+ Онун әлиндә ијрәнҹ шејләрлә вә әхлагсызлығынын чиркабы илә допдолу гызыл ҹам вар иди.  Гадынын алнына сирли бир ад јазылмышды: «Фаһишәләрин+ вә дүнјадакы мурдарлығын анасы Бөјүк Бабил».+  Гадын мүгәддәсләрин вә Исанын шаһидләринин+ ганындан сәрхош иди. Гадыны ҝөрәндә бәрк тәәҹҹүбләндим.  Онда мәләк деди: «Нијә тәәҹҹүбләнирсән? Мән сәнә гадынын+ вә ону белиндә ҝәздирән једдибашлы, онбујнузлу вәһши һејванын+ сиррини ачаҹағам.  Ҝөрдүјүн вәһши һејван әввәлләр олмушду, инди јохдур, амма дибсиз гујудан+ чыхмаг үзрәдир вә мәһв едиләҹәк. Јерин сакинләри (ады бәшәр нәсли дүнјаја ҝәләндән бәри һәјат китабына+ јазылмајанлар) ҝөрәндә ки, вәһши һејван әввәлләр олуб, инди јохдур, амма јенә олаҹаг, һејрәтә ҝәләҹәкләр.  Бурада ағыл вә һикмәт ҝәрәкдир. Једди баш+ једди дағы билдирир. Гадын бу дағларын үстүндә отурур. 10  Онлар һәмчинин једди падшаһы тәмсил едир: онлардан беши јыхылды, бири инди вар, о бириси һәлә ҝәлмәјиб, амма ҝәләндә чох галмајаҹаг. 11  Әввәлләр олуб, амма инди олмајан вәһши һејван+ сәккизинҹи падшаһдыр. О, једди падшаһдан төрәјәҹәк вә мәһв едиләҹәк. 12  Ҝөрдүјүн он бујнуз һәлә падшаһлыг алмамыш он падшаһы тәмсил едир. Онлар вәһши һејванла бирликдә падшаһлыг һакимијјәти алаҹаглар, лакин бу һакимијјәт ҹәми бир саат сүрәҹәк. 13  Онларын нијјәти бирдир, буна ҝөрә дә ҝүҹ вә сәлаһијјәтләрини вәһши һејвана верирләр. 14  Онлар Гузу+ илә вурушаҹаглар, лакин Гузу ағалар Ағасы вә падшаһлар Падшаһы+ олдуғу үчүн онлары мәғлуб едәҹәк.+ Чағырылмышлар, сечилмишләр вә садигләр дә Гузу илә бирликдә гәләбә чалаҹаглар».+ 15  О, мәнә деди: «Сән фаһишәнин сулар үзәриндә отурдуғуну ҝөрмүшдүн. Һәмин сулар үммәтләри, күтләләри, халглары вә дилләри тәмсил едир.+ 16  Ҝөрдүјүн он бујнуз+ вә вәһши һејван+ фаһишәјә+ нифрәт едәҹәк, ону тар-мар едиб чылпаг гојаҹаг, әтини јејәҹәк вә сонра ону јандырыб күлә чевирәҹәк.+ 17  Бу фикри онларын үрәјинә Аллаһ гојуб.+ Аллаһын сөзләри јеринә јетәнәдәк онлар өз падшаһлыг һакимијјәтини вәһши һејвана+ вермәклә Аллаһын фикрини, ејни заманда өз үрәкләриндән кечән фикри иҹра едәҹәкләр. 18  Ҝөрдүјүн гадын+ исә јерин падшаһлары үзәриндә һөкмранлыг едән бөјүк шәһәрин тимсалыдыр».

Һашијәләр