Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Вәһј 12:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Гадын, оғлан ушағы вә әждаһа (1—6)

  • Микајыл әждаһа илә вурушур (7—12)

    • Әждаһа јерә атылыр (9)

    • Иблис вахтынын аз олдуғуну билир (12)

  • Әждаһа гадыны тәгиб едир (13—17)

12  Ҝөјдә бөјүк бир әламәт ҝөрүндү: ҝүнәшә бүрүнмүш бир гадын+. Ај онун ајагларынын алтында иди, башында он ики улдуздан ибарәт таҹ варды.  Гадын һамилә иди вә ағрыдан, доғуш санҹыларындан гышгырырды.  Сонра ҝөјдә башга бир әламәт ҝөрүндү. Будур, једдибашлы, онбујнузлу, ал-гырмызы рәнҝдә бөјүк әждаһа.+ Онун башларында једди таҹ варды.  О, гујруғу илә ҝөјдәки улдузларын+ үчдә бирини сүпүрүб јерә атды.+ Әждаһа доғмаг үзрә олан гадынын габағында дајаныб+ ҝөзләјирди ки, о, азад олан кими көрпәсини удсун.  Гадын бир оғлан ушағы доғду.+ Бу оғул бүтүн халглара дәмир чомагла чобанлыг едәҹәк.+ Гадынын өвлады о андаҹа Аллаһын јанына, Онун тахтына апарылды.  Гадын исә чөллүјә гачды. Аллаһ онун үчүн орада јер һазырламышды. Орада гадыны 1260 ҝүн+ әрзиндә бәсләјәҹәкдиләр.  Сонра ҝөјдә мүһарибә олду. Микајыл*+ өз мәләкләри илә әждаһаја гаршы вә әждаһа да өз мәләкләри илә онлара гаршы вурушду,  лакин үстәләјә билмәди*. Артыг онлар үчүн ҝөјдә јер галмады.  Беләликлә, Иблис+ вә Шејтан+ адланан бөјүк әждаһа,+ бүтүн дүнјаны алдадан+ гәдим илан+ јерә атылды,+ мәләкләри дә онунла бирликдә атылды. 10  Сонра ҝөјдә ҝур бир сәс ешитдим: «Инди Аллаһымызын гүдрәти, хиласы, Падшаһлығы+ вә Мәсиһинин һакимијјәти јетишди,+ чүнки гардашларымызы ҝеҹә-ҝүндүз Аллаһымызын гаршысында иттиһам едән јерә атылды!+ 11  Онлар иттиһам едәни Гузунун ганы+ илә вә вердикләри шәһадәт+ илә мәғлуб етдиләр.+ Онлар өлүмүн ҝөзүнә дик бахыб бу јолда ҹанларындан кечмәјә һазыр олдулар.+ 12  Буна ҝөрә дә, еј ҝөјләр вә ҝөјләрин сакинләри, севинин! Јерә вә дәнизә+ исә вај олсун! Чүнки Иблис, вахтынын аз олдуғуну биләрәк,+ бөјүк гәзәблә јаныныза енди». 13  Әждаһа јерә атылдығыны ҝөрәндә+ оғлан ушағы доғмуш гадыны тәгиб етмәјә башлады.+ 14  Анҹаг гадына чөллүкдәки јеринә учмаг үчүн ики бөјүк гартал ганады+ верилди. Орада, иланын ҝөзүндән узаг јердә, гадыны дөвр, дөврләр вә јарым дөвр*+ әрзиндә бәсләјәҹәкләр.+ 15  Илан гадыны суда боғмаг үчүн онун ардынҹа ағзындан сел бурахды. 16  Лакин јер гадынын имдадына чатды. Јер ағзыны ачыб әждаһанын ағзындан чыхан сели удду. 17  Әждаһа гадына бәрк гәзәбләнди вә онун өвладындан*+ галанлара — Аллаһын әмрләринә әмәл едән вә Иса һаггында шәһадәт едәнләрә гаршы вурушмаға ҝетди.+

Һашијәләр

Мәнасы: Аллаһа тај кимдир?
Диҝәр вариант: лакин о (әждаһа) мәғлуб олду.
Јәни үч дөвр јарым.
Һәрфән: тохумундан.