Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Вәһј 1:1—20

МҮНДӘРИҸАТ

  • Аллаһын Иса васитәсилә вердији вәһј (1—3)

  • Једди јығынҹаға саламлар (4—8)

    • «Мән Алфа вә Омегајам» (8)

  • Јәһја руһун тәсири илә Ағанын ҝүнүндә (9—11)

  • Јәһја шәрәфләнмиш Исаны ҝөрүр (12—20)

1  Иса Мәсиһдән ҝәлән вәһј. Аллаһ тезликлә баш верәҹәк һадисәләри гулларына+ ҝөстәрмәк+ үчүн бу вәһји Исаја верди. О, мәләјини ҝөндәриб онун васитәсилә бу вәһји рәмзләрлә гулу Јәһјаја+ верди.  Јәһја да бүтүн ҝөрдүкләринә — Аллаһын сөзүнә вә Иса Мәсиһин шәһадәтинә шәһадәт етди.  Бу пејғәмбәрлик сөзләрини уҹадан охујан, онлары ешидән вә орада јазыланлара әмәл едән адам хошбәхтдир,+ чүнки вахт јахындыр.  Јәһјадан Асија әјаләтиндәки* једди јығынҹаға:+ Вар Олан, Вар Олмуш вә Зүһур Едәҹәкдән,+ Онун тахты гаршысындакы једди руһдан+ вә  Садиг шаһид,+ Илкин дирилән,+ дүнја шаһларынын Шаһы+ олан Иса Мәсиһдән ҝәлән лүтф вә сүлһ сизинлә олсун. Бизи севәнә,+ өз ганы баһасына ҝүнаһларымыздан азад едәнә,+  бизи өз Аллаһы вә Атасына мәхсус падшаһ+ вә каһин+ едәнә әбәдијјәт боју шөһрәт вә гүдрәт нәсиб олсун! Амин.  О, булудларла ҝәләҹәк.+ Ону һамы, о ҹүмләдән онун бәдәнини дешәнләр өз ҝөзү илә ҝөрәҹәк. Дүнјанын бүтүн тајфалары кәдәрләнәҹәк вә ондан өтрү башларына дөјәҹәкләр.+ Бәли, бу, белә дә олаҹаг. Амин.  Јеһова Аллаһ белә дејир: «Мән Алфа вә Омегајам*,+ Вар Олан, Вар Олмуш вә Зүһур Едәҹәк, Гүдрәт Саһиби+ Мәнәм».  Исанын јолунда+ сизинлә падшаһлыға шәрик олан+ вә һәр ҹүр әзијјәтә+ дөзмәјә һазыр олан+ мән, гардашыныз Јәһја, Аллаһ һаггында данышдығыма вә Иса һаггында шаһидлик етдијимә ҝөрә Патмос дејилән бир адада идим. 10  Мән мүгәддәс руһун тәсири илә Ағанын ҝүнүнә апарылдым вә архамда кәрәнај сәсинә бәнзәр ҝүҹлү бир сәс ешитдим. 11  О сәс дејирди: «Ҝөрдүкләрини тумара јаз вә Ефес+, Смирна+, Пергам+, Тиатира+, Сард+, Филаделфија+ вә Лаодикијадакы+ једди јығынҹаға ҝөндәр». 12  Мәнимлә кимин данышдығыны ҝөрмәк үчүн архаја дөнәндә једди гызыл чырагдан ҝөрдүм.+ 13  Чырагданларын ортасында инсан Оғлу бәнзәриндә бир нәфәр дурмушду.+ Онун әјниндә топугларына дүшән узун либас вә синәсиндә гызыл гуршаг вар иди. 14  Сачы, саггалы ағ јуна бәнзәјирди, гар кими ағаппаг иди, ҝөзләри алов сачырды.+ 15  Ајаглары дәмирчи күрәсиндә көзәрмиш халис мисә бәнзәјирди.+ Сәси ҝур суларын сәси кими иди. 16  Онун сағ әлиндә једди улдуз вар иди+ вә ағзындан узун, икиағызлы ити бир гылынҹ чыхырды,+ сифәти ҝүнәш кими пар-пар јанырды.+ 17  Ону ҝөрәндә өлү кими ајагларына сәрилдим. О, сағ әлини үзәримә гојуб деди: «Горхма! Мән Биринҹи+ вә Ахырынҹыјам+, 18  јашајанам+. Өлмүшдүм+, амма бах! Әбәдијјән јашајырам,+ өлүм илә Мәзарын*+ ачарлары мәндәдир. 19  Буна ҝөрә дә ҝөрдүкләрини, инди баш верән вә бундан сонра олаҹаг һадисәләри гәләмә ал. 20  Једди гызыл чырагданын вә сағ әлимдә ҝөрдүјүн једди улдузун мүгәддәс сирринин ачмасы исә будур: једди чырагдан једди јығынҹағы, једди улдуз исә једди јығынҹағын мәләкләрини тәмсил едир.+

Һашијәләр

Инҹилдә Асија әјаләти ифадәси алтында Асија гитәси јох, Рома империјасынын бир әјаләти нәзәрдә тутулур. Һәмин әрази һал-һазырда Түркијәдә јерләшир.
Јунан әлифбасында биринҹи вә ахырынҹы һәрфләрин ады.
Јун. һадес. Лүғәтә бах.