Контентә кеч

Икинҹи дәрәҹәли менју

Мүндәриҹаты ҝөстәр

Јеһованын Шаһидләри

Aзәрбајҹан (кирил әлифбасы)

Онлајн Мүгәддәс Китаб | МҮГӘДДӘС КИТАБ (ТӨВРАТ, ЗӘБУР, ИНҸИЛ)

Ваиз 8:1—17

МҮНДӘРИҸАТ

  • Накамил инсанын башчылығы (1—17)

    • Падшаһын фәрманына гулаг ас (2—4)

    • Инсан ағалығынын зијаны (9)

    • Ҹәза тез верилмәјәндә (11)

    • Је, ич, шад ол (15)

8  Һикмәтли адама ким тај ола биләр? Мүшкүлүн һәллини ким тапа биләр? Инсанын һикмәти чөһрәсини нурландырар, сәрт үзүнү јумшалдар.  Бах, дејирәм: «Аллаһа ичдијин анда ҝөрә падшаһын фәрманына гулаг ас».+  Падшаһын һүзурундан чыхмаға тәләсмә.+ Пислијин тәрәфиндә дурма.+ Чүнки падшаһ истәдијини едә биләр,  ахы онун сөзү мүтләгдир,+ ким она: «Нә едирсән?» — дејә биләр.  Әмрә әмәл едән зәрәр ҝөрмәз.+ Һикмәтли үрәк вахты вә гајданы билир.+  Чүнки һәр шејин өз вахты вә өз гајдасы вар,+ ахы инсанларын дәрд-бәласы чохдур.  Нә олаҹағыны һеч ким билмир, бәс онда ким дејә биләр, нә неҹә олаҹаг?  Неҹә ки һеч кимин руһ үзәриндә һөкмү, руһу тутуб сахламаға игтидары јохдур, өлүм ҝүнү үзәриндә дә һеч кимин һөкмү јохдур.+ Мүһарибә заманы һеч ким тәрхис олунмадығы кими, пислик дә гојмаз ки, пислик едәнләр ҹанларыны гуртарсын*.  Ҝүнәш алтында едилән бүтүн ишләри үрәјимдә ҝөтүр-гој едәндән сонра бунлары өјрәндим. Бүтүн дөврләрдә инсанын инсана ағалыг етмәси инсанын зәрәринә олуб.+ 10  Бир вахтлар мүгәддәс мәскәнә ҝириб-чыхан писләрин дәфнини ҝөрдүм, амма бу ҹүр даврандыглары шәһәрдә тезликлә јаддан чыхдылар.+ Бу да пучдур. 11  Пис әмәлә ҝөрә ҹәза тез верилмәдији үчүн инсанларын үрәји пислик етмәјә ҹүрәтләнир.+ 12  Буну билирәм ки, ҝүнаһкар јүз дәфә пислик едиб узун өмүр сүрсә дә, јенә Аллаһдан горханлар хејир тапаҹаг, чүнки онлар Аллаһдан горхурлар.+ 13  Амма пис адамын ахыры јахшы олмајаҹаг.+ О, көлҝәјә бәнзәр ҝүнләрини узада билмәјәҹәк,+ чүнки Аллаһдан горхмур. 14  Јер үзүндә пуч бир шеј вар: елә инсан вар ки, салеһдир, амма онунла шәр иш ҝөрән адам кими давранырлар,+ елә инсан да вар ки, писдир, амма инсанлар она салеһләрә лајиг мүнасибәт бәсләјирләр.+ Дедим ки, бу да пучдур. 15  Она ҝөрә дә севиниб-шадланмағы төвсијә етдим,+ чүнки ҝүнәш алтында инсан үчүн јејиб-ичмәкдән вә шад олмагдан јахшы шеј јохдур. Бу, Аллаһын ҝүнәш алтында вердији һәјатда инсанын чәкдији зәһмәтлә гоша олмалыдыр.+ 16  Мән үрәјимдә нијјәт етдим ки, ҝеҹә-ҝүндүз јуху билмәдән һикмәт газаным, јер үзүндә едилән ишләри ҝөрүм*.+ 17  Сонра Аллаһын бүтүн ишләринә фикир вердим вә баша дүшдүм ки, инсан ҝүнәш алтында баш верәнләри дәрк едә билмәз.+ Инсан нә гәдәр әлләшиб-вурушса да, буну дәрк едә билмәз. Һәтта мүдрик олдуғуну, буну дәрк едәҹәјини десә дә, јенә дәрк едә билмәз.+

Һашијәләр

Диҝәр вариант: пислик јијәсинин ҹаныны гуртармаз.
Диҝәр вариант: мән үрәјимдә нијјәт етдим ки, һикмәт газаным, јер үзүндә едилән ишләри, инсанларын ҝеҹә-ҝүндүз јуху билмәдән етдији ишләри ҝөрүм.